2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Klinikai gyógypedagógia: a tágan értelmezett gyógypedagógia-tudomány és -gyakorlat ismeretrendszere történeti aspektusból
Gereben Ferencné

Absztrakt

Tanulmányunkban bemutatjuk a 19. század utolsó harmadától napjainkig tartó fejlődési folyamatot, amelyet J. D. Georgens és H. M. Deinhardt munkássága alapozott meg. A pszichológia ismeretrendszerének fejlődése, neveléstudományi kapcsolatrendszere elősegítette a gyógypedagógia problémáinak klinikai jellegű megközelítését, amely a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció kérdéseit állította középpontba.

Kulcsszavak: gyógypedagógia-tudomány, szakemberképzés, diagnosztika, terápia, rehabilitáció, speciális egyéni szükségletek
 


Theory and Praxis of Clinical Special Education from a Broad Perspective: a Historical Approach

The paper discusses the developmental process based on the work of J.D. Georgens and H.M. Deinhardt from the last third of the 19th century up today. The development of psychology and pedagogy promoted the clinical approach to target the issues of special education and put diagnostics, therapy and rehabilitation related topics into the focus.

Keywords: special education, training of specialists, diagnostics, therapy, rehabilitation, special needs

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05