2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

A szomatopedagógia történeti előzményeinek irodalmi áttekintése
Benczúr Miklósné

Absztrakt

A szomatopedagógia és a szomatopedagógus-képzés történetét érintő kutatások jó része Gordosné Szabó Anna nevéhez kötődik. Jelen tanulmány főként Godosné Szabó Anna kutatásai, illetve megjelent publikációi adataira hivatkozva mutatja be a szomatopedagógia előzményeinek – Gordosné szavaival élve – őskorát, az önálló tanszéki struktúra kialakulásáig.

Kulcsszavak: gyógypedagógia-történet, mozgáskorlátozott személyek gyógypedagógiai nevelése-oktatása, rehabilitáció, szomatopedagógia, szomatopedagógus-képzés
 


The History of Somatopedagogic Teacher’s Training for Persons with Physical Impairment

The aim of this study to sum up the history for children with physically handicapped rehabilitation by special education in Hungary from the last century to somatopedagogy starting. This study focuses mainly on research and publications of Anna Szabó, referring to the "prehistoric age of the somatopedagogy" (the phrase of her) until the development on an independent chair for education.

Keywords: history, physically handicapped, somatopedagogy, somatopedagogic teacher’s training

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05