2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon: szerkezeti és tartalmi változások a Bologna-folyamat hatására
Márkus Eszter – Papp Gabriella

Absztrakt

A tanulmány bemutatja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képzési szerkezetének és tartalmának változásait az elmúlt harminc évben. Megpróbálja felvázolni, hogy a felsőoktatás rendszerszintű átalakításai közben is igyekszik megőrizni szakmai értékeit. Miközben próbál megfelelni az adminisztratív változásoknak, eközben a felülvizsgálatokat, szerkezeti átalakításokat arra is felhasználja, hogy szakmai tartalmait áttekintse, megújítsa a fogyatékos személyekkel szembeni attitűd változásainak hatásait, az ellátó intézményrendszerek átalakulásainak és a tudomány fejlődésének eredményeit egyaránt beépítse a különböző szintű képzésekbe.

Kulcsszavak: gyógypedagógus-képzés, többszintű felsőoktatás
 


Linear (Bologna) Structure of Higher Education Programmes in Special Education at the ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education: Changes of Structures, Education Contents and Topics

This article is summarizing the changes in the Higher Education Training Structures and Programmes at the ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education in the last thirty years, which are influenced by scientific challenges, administrative and professional changes.

Keywords: special needs education, Higher Education, Bologna-process

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05