2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Gondolatok a gyógypedagógiai tevékenység alakulásáról az ezredforduló idején
Torda Ágnes

Absztrakt

Az elmúlt húsz évben folyamatosan változott a gyógypedagógiai tevékenység, az oktatás feltételrendszere, a jogszabályi környezet. Több mint egy évtizeden át jellemző volt a szakmai feladatellátás tartalmának és hatókörének folyamatos bővülése. A fejlõdés dinamikája a hagyomány és újítás, illetve a kiterjesztés és visszavonás folyamataiban érhető tetten.

Kulcsszavak: szakmai munka differenciálódása, oktatási környezet globális változása, decentralizáció és centralizáció
 


Thoughts about the Changes of Professional Activity in Special Education at Turn of the Millenium

Special education activity has been changed continuously in the past twenty years as well as the legal background and the conditions of education. The progressive extend of professional tasks including contents and scope has been characteristic for a decade. The dynamics of development can be detected in our traditions and innovations, in the process of expansion and withdrawal.

Keywords: differentiated professional work, the global change of the educational environment, de-centralization and centralization

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05