2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Technikai, módszertani, szemléleti és populációs változások a hallássérültek pedagógiájában (1957–2012)
Csányi Yvonne – Perlusz Andrea

Absztrakt

A tanulmány a hallássérültek pedagógiájában 65 év alatt lezajlott fejlődést tekinti át, mely minden lényegesebb területen egyértelműen megállapítható. Technikai vonalon óriási a változás az első dobozos készülékektől a mai digitális hangerősítésig és a cochleáris implantátumokig. Napjainkban a megfelelő gyógypedagógiai fejlesztés és támogató családi környezet mellett gyakorlatilag megszüntethető a siketség. Módszertani szempontból is jelentős a fejlődés a nyelv- és beszédfejlesztés terén: elterjedt a korai fejlesztés metodikája és a hagyományos orális módszert felváltották a motivált társalgásra alapozott eljárások. Meghonosodott az elkülönített speciális iskolai nevelés mellett a halló gyermekekkel közös integrált oktatás. A speciális iskolák számára komoly feladatot jelent a különböző komplexebb zavarokat is mutató hallássérült gyermekek fejlesztése és továbbtanulásának biztosítása. Létrejött több civil szervezet, alapítvány, melyek célja ugyancsak a hallássérült gyermekek korszerű ellátása.

Kulcsszavak: hallókészülék, cochleáris implantátum, populáció, integráció, tanulási zavar
 


Changes in the Education of Hearing Impaired Technical Conditions, Methods, Attitudes and Population

The study surveys the last 65 years development in the education of children and youth with hearing impairment, that can be clearly observed in all essential areas. The change is enormous from the first body worn hearing aids to the digital ones and cochlear implants. Nowadays deafness can be practically eliminated due to special educational treatment and the supportive family environment. The development of methodical ways is also great in the area of language and speech development: early intervention has been wide-spreading and the traditional oral way was replaced by motivated different conversation-based methods. Integrated education in regular schools together with hearing students is an accepted form beside special schools. A great challenge is for special schools to ensure improvement and further education for students with different additional complex disturbances. Several non-governmental organizations and foundations had been established with the aim of providing up to date provision of children with hearing impairment.

Keywords: hearing aid, cochlear implant, population, mainstream education, learning disorder

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05