2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

A logopédiai tevékenység tartalmi dominanciáinak változása a hang-, beszéd- és nyelvi zavarok gyógypedagógiája területén
Fehérné Kovács Zsuzsanna

Absztrakt

A magyar logopédia több tudományterület felől induló kialakulása készítette elő a diszciplína 19. század végi megszületését és az ekkor elindult logopédusképzést (a gyógypedagógus-képzésben), kutatást, az ellátás intézményi szintű megszervezését. A logopédiai elmélet és tevékenység tartalmi változásainak okai az interdiszciplináris és az intradiszciplináris fejlődésben, valamint a változó társadalmi és törvényi környezetben keresendők. A kutatás, a képzés és a gyakorlat hatására a 20. század végére kiépül a hang-, beszéd- és nyelvi zavarban érintettek kötelező ellátási intézményrendszere a közoktatásban, de a felnőtt ellátás neuralgikus pontjai továbbra is megmaradnak.

Kulcsszavak: fejlődés, rendszertani besorolás, interdiszciplinaritás, intradiszciplinaritás elmélet, logopédiai praxis, ellátórendszer, érintettek
 


The Changes of the Contents of the Speech and Language Therapy Practices in the Fields of the Therapy of Voice, Speech and Language Disorders

The history of the speech and language therapy leads back to the 15th century, when the development of the related sciences prepared the evolution of speech and language therapy. The new discipline started to evolve with the description of speech mechanism and function, the preparation of the first monographs and the first therapies, and finally came into existence at the end of the 19th century. At the beginning of the 20th century the organisation of the speech and language therapist trainings (as a part of the special education teacher training), the related research activities and the speech and language service system became possible. The speech and language therapy related researches, trainings and practices caused the differentiation as an effect of the creation of speech and language therapy related theories, the changes in the theory and the practice of speech and language therapy, and in the relation of the both. Until the end of the 20th century the speech and language service system for children with voice, speech and language disorders was introduced into public education; however, the neuralgic problems of the adults’ service system remain unsolved.

Keywords: history of speech and language therapy (logopedy), scientific classification, interdisciplinarity, intradisciplinarity theory, speech and language therapy practice, speech and language services system, clients

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05