2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Egy régi-új ismerős: az autizmusspektrum korszerű pedagógiája
Stefanik Krisztina – Őszi Tamásné

Absztrakt

A tanulmány rövid áttekintést nyújt az autizmusspecifikus ellátás tudományos tényekre és nemzetközi szakmai konszenzusra épülő, legfontosabb szakmai és etikai alapelveiről, előtérbe helyezve a területen működő szakemberekkel kapcsolatos követelményeket. A szakirodalmi kutatómunkán és több mint húsz éves szakmai tapasztalaton alapuló elemzés (1) összegzi az autizmusspecifikus pedagógiai munka azon elemeit, amelyek unikálisak a gyógypedagógiában; (2) felvázolja a hazai ellátórendszer kialakulásának legfontosabb mérföldköveit, valamint (3) a magyarországi autizmus-specifikus ellátás azon területeit, melyeken a legégetőbb problémák, hiányok azonosíthatók.

A megfelelő kapacitásokkal rendelkező, minőségi autizmusellátás egyik kulcsa a szakemberképzés. Bemutatjuk, a nagy hagyományú és mindig megújuló hazai gyógypedagógus-képzés hogyan reagált az autizmussal élő emberek igényeire: ismertetjük az "Autizmus spektrum pedagógiája" szakirány képzési koncepcióját és alapelveit.

Kulcsszavak: autizmus, autizmusspektrum-zavar, szakember, ellátórendszer, gyógypedagógus-képzés
 


An Old-new Acquaintance: the State-of-the-Art Pedagogy of the Autism Spectrum

This paper is a brief overview of the most important professional and ethical principles of autism-specific services, as they are built on scientific evidence and international consensus, with strong emphasis on the requirements on professionals working in this field. Our analysis, based on a literature review and on more than twenty years of experience in the field, (1) summarizes those features of autism-specific pedagogical work which are unique within special education; (2) outlines the most important milestones of the development of autism. One of the key aspects of high-quality autism services with adequate capacities is educating professionals. We briefly introduce how the Hungarian special teacher education – which has long and unique traditions and a demonstrated ability to renew itself continually – has reacted to the needs of people with autism: we outline the main structure and key principles of the ‘Pedagogy of the Autism Spectrum’ BA programme of our Faculty.

Keywords: autism, autism spectrum disorders, professionals, network of services, educating special teachers

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05