2013
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

tartalom:

Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény
Pákozdiné Kenderessy Katalin

Absztrakt

A Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény bemutatása keletkezésétől napjainkig. Érinti a működési feltételeket, a gyarapodás egyes formáit és az elmúlt időszakban elvégzett munkát.

Kulcsszavak: gyógypedagógia-történet, gyűjtemény, kiállítás, hagyaték, folyóirat, tárgyi emlék
 


Historical Collection of Special Education

Introduction of the historical collection of Special Education from the birth until today. The article describes the conditions and forms of new accession and the work performed.

Keywords: history of special education, collection, exhibition, inheritance, periodical, relics, records

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Év: 2013
Szám: különszám
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05