2013
2013/4

tartalom:

Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek – Tanítás és tanulás az információs társadalomban
Pongrácz Kornélia
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.

Már régóta vártunk egy olyan módszertani segédletre, amely érthetően, a fogalmakat tisztázva, gyakorlati javaslatokkal megtámogatva segít eligazodni nekünk, pedagógusoknak ebben a folyamatosan megújuló digitális világban.  

2013-ban az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent oktatásinformatikai módszertani könyv ezt a fontos hiánypótló szerepet kívánja betölteni a tanítás- és tanulásmódszertani kiadványok színes palettáján.

Az első fejezetben Ollé János az infokommunikációs technológia iskolarendszerre gyakorolt hatását elemzi. Arra keresi a választ, hogy vajon az oktatási folyamat szereplői, vagyis a tanulók, a szülők és a pedagógusok hogyan tudnak alkalmazkodni az információs társadalom elvárásaihoz. A szerző arra is rávilágít, hogy az internet és a számítógép nem csupán egy újabb eszközt jelentenek ahhoz, hogy még több ismeretet próbáljunk a tanulóknak átadni, hanem lehetőséget biztosítanak arra, hogy "játszva", interaktívan, közösen egymástól és egymással tanulhassunk.

A következő fejezetben a különböző digitális nemzedékek elnevezését és jellemzőit ismerhetjük meg, kiemelt figyelemmel a legfiatalabb Z (vagy net-) generáció tulajdonságaira és szokásaira. Tóth-Mózer Szilvia szerint a mai digitális kor tanulóit a gyors információszerzés iránti fokozott igény, a türelmetlenség, a megosztott figyelem, az ismerősökkel való online kapcsolattartás, a sajátos nyelv- és szimbólumhasználat a nap 24 órájában jellemzi. A fejezet második felében a digitális szubkultúrákról, az interneten is jelenlévő veszélyforrásokról, a digitális nemzedékkel kapcsolatos hiedelmekről olvashatunk részletesebben.

Papp-Danka Adrienn az online környezet tanulási szokásokra, módszerekre gyakorolt hatását mutatja be és szolgál hasznos tanácsokkal a továbbiakban. A szerző megismertet azokkal az aktuális programokkal is, amelyek nélkülözhetetlen tartozékai "digitális tolltartónknak" – például az online dokumentumkezeléssel, bloggolással, Wikipédiával, YouTube-bal stb.

A negyedik fejezet az oktatási-nevelési folyamat egyik kulcsszereplőjével, a pedagógussal szembeni elvárásokat, kompetenciákat fogalmazza meg. Az IKT eszközök oktatás terén történő térhódításával a pedagógusok szerepe is átértékelődött. Többé már nem az információk és az ismeretek egyedüli hordozói és közvetítői, inkább a tanulási folyamat támogatói, a tanulók mentorai az internet (vagyis az online közösségek) világában. Lévai Dóra hasznos ötleteket, javaslatokat ad közre, amelyek segítségével színesíthetik módszertani repertoárjukat a "digitális bevándorló" pedagógusok.

A továbbiakban Ollé János az infokommunikációs technológiák tanulás- és tanításszervezésben, valamint oktatási módszerekben rejlő alkalmazási lehetőségeit és előnyeit vázolja fel, példákkal illusztrálva. Az említett tanulásszervezési módszerek közül az iskolai gyakorlatban előszeretettel alkalmazott módszert, a páros munkát ragadnánk ki. A páros munka során az alkalmazott technológiáknak köszönhetően még azonos térben és időben sem kell együtt tartózkodniuk a tanulópár tagjainak. További előny, hogy egymás számára a közös munka teljes dokumentációja és ütemezése bármikor hozzáférhető és módosítható, a közös produktum később felhasználható, átalakítható.

A könyv a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását és tanulását támogató technológiák bemutatásával és alkalmazási lehetőségeivel zárul. A gyógypedagógia területén már régóta kiemelt fontossággal bír ezen technológiák alkalmazása, legyen szó akár iskolai integrációról, akár mindennapi (otthoni vagy szabadidős) tevékenységekről. Virányi Anita nagy alapossággal veszi sorra a sérülésspecifikus szempontoknak megfelelően a látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott és nehezen tanuló gyermekek szempontjából az egyes támogató eszközöket és a felhasználásukban rejlő lehetőségeket és nehézségeket.

Összegezve az eddig leírtakat, ajánlom figyelmébe ezt a kiadványt mindazon kedves érdeklődőnek, akik jobban meg szeretnék ismerni az infokommunikációs technológiák hatását az iskolai folyamatokra, továbbá azon olvasóknak is, akik nem kívánnak megelégedni az osztálytermi keretek között nyújtható oktatási és tanulási lehetőségekkel.

A kiadvány ingyenesen letölthető az ELTE Reader digitális könyvtárból: LETÖLTHETŐ INNEN.

2013/4
Év: 2013
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2013 következő év

2013/1
2013/1

2013/2
2013/2

2013/3
2013/3

2013/4
2013/4

Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére
Emlékkötet Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05