2014
2014/2

tartalom:

Kreuzer, Max – Ytterhus, Borgunn (Hrsg.): "A jelenlét nem minden" – Inklúzió és közös élet az óvodában
Csányi Yvonne
("Dabeisein ist nicht alles" – Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten) Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel, 2013 (3. kiadás). ISBN 978-3-497-02429-2

A német és norvég egyetemi professzor által szerkesztett vaskos, 307 oldalas könyvben hangsúlyos szerepet kap a paradigmaváltás, az integrációból az inklúzióba történő átlépés, többszöri hivatkozással az ENSZ egyezményekre. A kötetben amerikai, norvég, svéd, angol, ausztrál és német szerzők tanulmányai találhatók, így előfordul, hogy az "integráció", "inklúzió", "fogyatékosság" fogalmak eltérő színezetet kapnak.

A kötet középpontjában az óvodáskorú fogyatékos gyermekek beilleszkedése áll. Az életkori, etnikai, nemi hovatartozáson, valamint a nyelvi, kulturális háttéren nincs különösebb hangsúly.

A könyv négy nagy egységre tagolódik 17 tanulmánnyal. Az I. bevezető egység két tanulmánya az óvodások társas kapcsolataival általában és integratív helyzetben foglalkozik. A következő II. főfejezet címe: "Elmélet – fogalmak – analízis". A szerzők különböző szempontok szerint járják körbe az integráció és az inklúzió fogalmát általános, az óvodás életkortól független értelemben, majd az északi országok óvodáinak kialakulását és a fogyatékos gyermekek integrálását hozzák összefüggésbe a jóléti államok politikai fejlődésével.

A III. egység a fogyatékosok óvodai szocializációjával kapcsolatos nemzetközi kutatásokat tartalmaz. A kutatók elemzik a fogyatékos gyermekek helyzetét kortársaik között, részvételüket, aktivitásukat a tevékenységekben, és kitérnek a beilleszkedést akadályozó tényezőkre is. Ez utóbbiak például a csoporthierarchia alakulása, a merevség, az elutasítás, az egymás elleni erőszak.

A IV. egység gyakorlatias, az óvodapedagógusok előtt álló kihívásokkal, feladatokkal foglalkozik. Érdekességként említem meg, hogy egy német szerző a magyar Pikler Emminek két, a 80-as években Németországban megjelent tanulmányára is hivatkozik a nemzetközi jó gyakorlatok idézése között. Több fejezet is foglalkozik a felnőttek szerepével az integratív játékok alakítása közben. Önálló fejezet tartalmazza a halmozottan sérült és a kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek beilleszkedését. Egy norvég és egy ausztrál tanulmány szerzői kitérnek az inkluzív szemlélet és gyakorlat fontosságára az óvodapedagógusok képzése során.

A kötet minden szerzője írása végén részletes irodalomjegyzéket ad meg. A könyvet a szerzők bemutatása, továbbá részletes tárgymutató zárja. Az érdeklődő olvasók megtalálják a tanulmánykötetet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtárában.

2014/2
Év: 2014
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2014 következő év

2014/1
2014/1

2014/2
2014/2

2014/3
2014/3

2014/4
2014/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05