2015
2015/3

tartalom:

Bevezetés
Mlinkó Renáta

A Gyógypedagógiai Szemle jelen különszáma a szomatopedagógia aktuális kutatási és gyakorlati kérdéseibe nyújt betekintést.

A kiadvány előzményének tekinthető az a 2015 áprilisában megrendezett konferencia, mely Elmélet és gyakorlat egysége a szomatopedagógiában címmel – sajátos megközelítésmódban – a közelmúltban és jelenleg is folytatott, teammunkában végzett kutatásokat mutatta be.

A gyógypedagógia mozgáskorlátozott személyekkel foglalkozó szakirányát sokáig a "fiatal" jelzővel illették a szakemberek a különböző szakmai fórumokon. Jövőre a szomatopedagógia tudománya negyvenéves, "érett korba" lép.

Az évek során kialakult, létrejött tartalmi hangsúlyok a "terület" igényeit követték, és igen gyakorlatorientált kutatási irányokat határoztak meg; mindez feltételezi a szomatopedagógiát oktató teamnek az egészségügyi, köznevelési és szociális ellátó intézményekkel való folyamatos együttgondolkodását, jó gyakorlatok közös kialakítását, vizsgálatok, kutatások közös tervezését, kivitelezését.

Jelen kiadványunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézetének Szomatopedagógiai Szakcsoportja által összeállított szakmai anyagokat tartalmazza, a szakcsoportban jelenleg folyó kutatásokat, szakmai együttműködéseket hangsúlyozva.

A terjedelmi keretek szemléleti pozíciónknak csak egy szűk keresztmetszetét engedik láttatni, melynek fókuszában a teammunka jelentősége és a szakirányon belüli specializációs lehetőségek, interdiszciplináris megközelítésmódok állnak.

A szomatopedagógia saját fejlődéstörténetét tekintve egy izgalmas, progresszív fázisban van, melyben az igen heterogén összetételű mozgáskorlátozott populáció nagyon sokszínű szükségletrendszerére reagál. Folyamatosan válaszokat keresünk a tanulás, kommunikáció, segédeszközellátás, diagnosztika, oktatásszervezés és -módszertan, pszichés támogatás aktuális, teljes életívet érintő, sajátos hátterű kérdéseire.

Reményeink szerint a különszám jó alapot nyújt a mozgáskorlátozottság állapotával kapcsolatos tudományos és gyakorlati kérdések továbbgondolásához, valamint a szomatopedagógia szakos hallgatók képzésének is segédanyaga lehet.

Törekszünk rá, hogy a jövőben az elmélet és gyakorlat kettős dinamikája hatékonyan és célirányosan támogassa a tudományág fejlődését, végcélként pedig hozzájáruljon a mozgáskorlátozott népesség – és környezete – jobb életminőségéhez.

2015/3
Év: 2015
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2015 következő év

2015/1
2015/1

2015/2
2015/2

2015/3
2015/3

2015/4
2015/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05