2016
2016/2

tartalom:

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana fejlesztése
Farkasné Gönczi Rita

Elektronikus tananyag. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. (TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR - Bárczi Gusztáv digitális tananyagfejlesztő program Projektrendszerű oktatási formák és ezeket támogató digitális tananyagok fejlesztése a gyógypedagógus-képzés BA- és MA-szintű moduljaihoz)

A Digitális Tankönyvtárban 2013-ban megjelent Orientációs képességek fejlesztésének módszertana című ismeretanyag a pedagógia, gyógypedagógia iránt érdeklődők számára egy könnyen elérhető, sok szakirodalmi hátteret felvonultató tudásbázis. Az orientációs képességek mellett, a címtől eltérően, jelentős hangsúlyt kap a kreativitás témaköre, amely tovább növeli a tananyag szakmai használhatóságát.

A tananyag szerzője, Fazekasné dr. Fenyvesi Margit a következőképpen összegzi az orientációs képességet: "Az orientációs képességek alatt nem csupán a téri tájékozódás értendő, hanem mindaz, ami a tudatosan végrehajtott eligazodást jelenti. A téri tájékozódás mechanizmusának ismeretéhez alapvetőek a mozgással, mozgásváltozással, valamint a testiséggel és annak megélésével kapcsolatos fogalmi ismeretek. A téri tájékozódás folyamatának megértéséhez, majd a fejlesztéséhez ismerni kell a testtudat, testséma és testkép összetevőit, fejlődési jellemzőit."

A tananyag foglalkozik az orientációs képesség fogalmával, a téri és idői tájékozódással, a térképismerettel, a vizuális orientációval, az akusztikus orientációval, a metakognícióval, az önszabályozó tanulással, és nem utolsó sorban a kreativitás több formájával, mint például a vizuális, az akusztikus, a motoros és a verbális kreativitás fejlesztésére vonatkozó adatok.

A megjelenő tématerületek a pedagógiával és gyógypedagógiával foglalkozó szakemberek számára szükséges elméleti ismereteket biztosítja jól strukturált formában, mely a szakmai képzések tananyagát is képezi. Az online elérés nyújtotta könnyű hozzáférés lehetőséget teremt, hogy a tananyagot szélesebb szakmai kör ismerje meg.

A szakmaelmélet mellett folyamatosan biztosít gyakorlati elemeket, melyek hasznosítható tudást kínálnak az olvasó számára, illetve további online felületek hivatkozásával bővíti az egyes tématerületek ismeretanyagát. A tudástartalmak elmélyítését témánként megjelenő videók, összefoglalók és önellenőrző feladatok támogatják.

Az online tananyag elérhető a következő linken:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/00_0.html

2016/2
Év: 2016
Szám: 2
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2016 következő év

2016/1
2016/1

2016/2
2016/2

2016/3
2016/3

2016/4
2016/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05