Szerzőinknek

A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE ROVATAI

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

A rovatban a tágan értelmezett gyógypedagógia területére vonatkozó tudományos szakcikkek jelennek meg. Egy szakcikk lehet empirikus vizsgálatot, annak eredményeit bemutató tanulmány, elméleti jellegű elemzést ismertető munka, itthon kevéssé kutatott szakterület elméleti összefoglaló (review) tanulmánya, vagy egy kutatási terület eredményeit szintetizáló írás. 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

A rovatban kutatóműhelyek, gyakorlati műhelyek munkájának bemutatása, jó gyakorlatok ismertetése, képzési programok összefoglalója jelenik meg.

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

A rovatban a tudományterület történeti szempontú (intézmény-történeti, problématörténeti stb.) elemzésével foglalkozó írásokat, a tudományterület korábbi, neves, meghatározó szakembereivel kapcsolatos életrajzi írásokat, szakmatörténeti elemzéseket közlünk.

KÖNYVISMERTETÉSEK, ÚJDONSÁGOK

A rovatban a széles szakmai érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi kiadványok kritikai bemutatása, értékelése, recenziója jelenik meg.

FIGYELŐ

A rovatban jelentősebb szakmai konferenciák, rendezvények, események összefoglalóját, rövid beszámolóját publikáljuk.

IN MEMORIAM

A rovatban a gyógypedagógia gyakorlati és/vagy elméleti területén jelentőset alkotó szakemberek életére emlékező, búcsúzó írásokat jelentetünk meg.
 


BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A Gyógypedagógiai Szemle a Tudományos közlemények és a Gyakorlat műhelyéből című rovatok kéziratait a tudományos folyóiratokban szokásos double-blind peer review szabályai szerint bírálja el.

A lektorálási folyamat három szakaszból áll: előzetes elbírálás után anonim kétkörös független szakmai lektorálás történik. 

Az előzetes elbírálás (prelektori bírálat) során arról döntünk, hogy a benyújtott kézirat a folyóirat profiljába illeszkedik-e, megfelel-e a formai elvárásoknak, illetve  tartalmi szempontból és színvonalát illetően eleget tesz-e a tudományos publikáció kritériumainak. Erről emailben értesítjük a szerző(ke)t.

Anonim szakmai elbírálás:

Prelektori megfelelés esetén a kéziratot két független szakmai lektornak küldjük el, akik anonim módon, tudományos és szakmai szempontok alapján készítik el lektori véleményüket. 

A lektori vélemény a részletes véleményen túl a kézirattal kapcsolatban a következő javaslatok valamelyikét teheti: 
  1. változtatás nélkül publikálható
  2. kisebb módosítással publikálható
  3. jelen állapotában nem publikálható, de érdemes átdolgozni és újra benyújtani
  4. elutasítva, közlésre nem bocsátható
Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.

A lektori véleményeket emailben küldjük el a szerző(k)nek.

A következő szakaszban a szerző(k) – amennyiben szükséges – a lektori véleményekben foglaltakat belátásuk szerint figyelembe véve elkészítik a kézirat átdolgozott változatát, melyet emailben küldenek el a szerkesztőségnek. Szükséges csatolni a lektori véleményekbe eltérő színnel (vagy korrektúrával) beleírt, az ott megfogalmazottakra reflektáló válaszukat, melyekben kifejtik, hogy a lektor által javasolt módosítások közül mit végeztek el, és mit nem. Utóbbiakat röviden indokolni is szükséges. Mindkét lektori véleményben szükséges az előbbieket elkészíteni.

A módosított kéziratot és a lektori véleményre, javaslatokra írt választ a lektorok ismét megkapják. A lektori javaslat ezután a következők egyike lehet:
  1. elfogadva, közlésre javasolt
  2. elutasítva, közlésre nem bocsátható
Minderről a szerző(ke)t emailben értesítjük. Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.
 
 
ÁLTALÁNOS KÖZLÉSI FELTÉTELEK (2017. június 1-től)
 
A Gyógypedagógiai Szemle (továbbiakban: GYOSZE) a gyógypedagógiai témájú, ahhoz kapcsolódó, csak a profiljába illeszkedő, magyar nyelvű, máshol még nem publikált tanulmányokat, cikkeket, írásokat közöl. A kézirat benyújtásával a szerző(k) vállalja(/ják), hogy az írás máshol még nem jelent meg, párhuzamosan más publikációs felületen nem kerül benyújtásra.

Később a GYOSZE-ban megjelent írások – természetesen az eredeti forrás pontos hivatkozásával – másutt is megjelentethetők (pl. gyűjteményekben vagy más nyelven) a Szerkesztőség írásbeli tájékoztatása után.

Az írások benyújtását kizárólag elektronikus formában várjuk, emailben a gyogypedszemle@gmail.com email címre kérjük küldeni.

Doktoranduszok, egyetemi hallgatók kéziratát a témavezető/konzulens/vezető tanár ajánlásának csatolásával tudjuk fogadni.

A kézirat terjedelme legfeljebb 20 oldal (40.000 karakter szóköz nélkül) lehet. Az írásokat doc, docx, vagy rtf formátumban, 12-es Times New Romain betűtípussal, másfeles sorközzel, és 3-3 cm jobb és bal oldali, valamint 2,5-2,5 cm alsó és felső felső margóval kérjük elkészíteni.

Az ábrákat (diagramokat) forrásfájllal együtt, illetve képfájlként (jpg) is kérjük csatolni a benyújtáskor. Egyéb ábra esetén jpg formátumot, és legalább 300 dpi, legalább 1280x1024 felbontást tudunk elfogadni. Az ábrák a folyóiratban nem színesben jelennek meg, így kérjük a fekete-fehér ábrák alkalmazását a kéziratban.

A folyóirat publikációs stílusában az APA 6. kiadás szempontjait követi, ezért a szövegközi hivatkozást és a bibliográfiát formai szempontból ennek a szabványnak megfelelően kérjük készíteni. Ehhez a kézirat formai elvárásai itt érhetők el (magyarul): RÉSZLETES SZERZŐI ÚTMUTATÓ (letölthető PDF)

A beküldött tanulmányokhoz 3000 karakter (szóköz nélkül) terjedelmű magyar, illetve ugyanilyen terjedelmű, angol nyelvű összefoglalót (absztraktot) is kérünk csatolni, melyekhez mindkét nyelven 3-5 kulcsszót is kérünk megjeleníteni.

A fentieken túl a kézirat elején kérjük megjeleníteni:
  • a szerző(k) nevét
  • a tanulmány címét
  • a szerző(k) email címeit, postai címét
  • a szerző(k) munkahelyének nevét (doktoranduszok, egyetemi hallgatók esetén a felsőoktatási intézmény, kar, doktori iskola nevét)
Az absztrakttal kapcsolatos szempontok nem vonatkoznak a Könyvismertetés, újdonságok című, a Figyelő című, valamint az In memoriam című rovatokba szánt írásokra.

A GYOSZE szerkesztősége csak olyan írásokat tud fogadni, amelyek a formai elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek.

A Szerkesztőség a benyújtott kéziratokat, illusztrációkat nem küldi vissza. El nem fogadott közlemények esetében az anyagot megsemmisíti.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05