Új mesterképzést indít az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai KarOlyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséget (BA) szerzett szakemberek jelentkezését várják, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket szeretnének tanítani, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni.
2017. 06. 23. 08:01

Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak

Mi a célja az új, 2017/18. tanév tavaszi szemeszterében induló mesterképzésnek?

A képzés célja a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettségre (BA) alapozva:
 • a nevelési-oktatási intézményekben az inklúziót segítő utazó gyógypedagógusi hálózatban,
 • az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain,
 • a felsőoktatásban és
 • felnőttképzésben
a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek tanítására, segítő szakemberek képzésére, az élethosszig tartó tanulás pedagógiai feladatainak végzésére, illetve a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes gyógypedagógia-tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséget (BA) szerzett szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket szeretnének tanítani, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít. 

Hogyan számítjuk a felvételi pontokat?

A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont szerezhető. Az egyes jogcímeken szerezhető pontok részletes meghatározását, illetve az igazolás módját az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete szerinti Felvételi Szabályzat és a felvételi tájékoztató tartalmazza.
 • alapképzésben szerzett (vagy korábbi főiskolai szintű) diploma minősítése szerint max. 80 pont
 • szakmai gyakorlat max. 10 pont
 • előnyben részesítési maximális pont: 5 pont 
  a. fogyatékosság: 5 pont 
  b. gyermekgondozás: 1 pont 
  c. hátrányos helyzet: 1 pont 
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex ["C"] típusú: 5 pont 
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex ["C"] típusú: 3 pont 
 • OTDK/TDK részvétel: 2 pont 
 • kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 2 pont
 • pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél: 2 pont
Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés intézményrendszerét, szabályozását, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) akkreditációjának lépéseit, a felnőttképzés módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.


Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Azon alapszak, melyről a gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakra be lehet lépni:

A gyógypedagógia-tanár mesterszakra (MA) a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevéllel lehet jelentkezni.

Képzési forma és munkarend: Részidős képzés/levelező tagozat.

Finanszírozási forma: A gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt indul.

Az önköltség összege 2018. februártól: részidős képzésben, levelező tagozaton: 325.000.- Ft/félév

Felvételi irányszám: állami ösztöndíjas képzésben: 25 fő, önköltséges formában: 5 fő

Képzési idő: 3 félév (90 kredit)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógypedagógia-tanár (teacher of Special Needs Education)

Fontos információ: A képzés felvételi eljárásának szervezéséért az ELTE Tanárképző Központ felel.

Elérhetőségek:

A tanulmányi és felvételi ügyek koordinátora: 
ELTE Tanárképző Központ Biró-Bot Krisztina
1118 Budapest, Ménesi út 11-13., fszt. 24.
Telefon: 411-6500/4931
E-mail: felveteli[at]tkk.elte.hu; tanulmanyi[at]tkk.elte.hu

Kari tanárképzési referens: 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – Tóth Krisztina
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/110.
Telefon: 358-5500/5514
E-mail: tkriszti[at]barczi.elte.hu

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar > HONLAP

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05