Göllesz Viktor szakmai munkásságát feltáró kutatómunkaGöllesz ViktorÉrtelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége pályázatot hirdet Göllesz Viktor szakmai munkásságát feltáró kutatómunkára. (Alább olvasható a pályázati kiírás.)

2009. 09. 01. 13:29

A kutatómunka célja

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Göllesz Viktor halálának 10. évfordulója alkalmából a gyógypedagógus szakmai munkáját összegző kutatás támogatására pályázatot hirdet.

A kutatómunka célja a gyógypedagógia és a szociális területen dolgozó szakemberek számára hasznosítható, innovatív szakmai eredmények feltárása és összegzése.

A kutatómunka forrása és összege

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 2009. november 5. és 2010. május 5. közötti időszakban meghirdetésre kerülő pályázat összege: 120 000 Ft 6 hónapra, melynek forrását az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége biztosítja.

A támogatás mértéke és összege

A 6 hónapra szóló kutatómunkát a Szövetség 120 000 Ft ösztöndíjjal támogatja. A kutató munkájának 3. havában beszámolási kötelezettséggel tartozik az addig elért eredményekről.

A támogatásra jogosultak köre

Magyarországi székhelyű felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók, és szakemberek nyújthatnak be pályázatot.

A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés a kutató nevére szóló ösztöndíj formájában kerül megkötésre.

A kutatómunkára olyan felsőoktatási hallgatók, szakemberek pályázatát várjuk, akik dr. Göllesz Viktor munkásságának összegzését tudományos alapossággal kívánják megvalósítani. Azok a kutatók pályázhatnak, akik a kutatási projekt megvalósításán keresztül kívánnak szakmai tapasztalatot gyűjteni és érdemi eredményt elérni.

A projekt keretében félélves kutatás támogatható.

Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az,
a) aki a kiírt pályázatra benyújtott pályaműben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét – neki felróható okból – nem teljesíti.
b) akinek a pályázata leadási határidőn túl érkezik
c) akinek pályázata az előírásoknak nem felel meg

A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

Benyújtási határidő: 2009. október 2.


A döntés várható időpontja a benyújtási határidőt követő 3 héten belül.
A szerződéskötés várható időpontja a döntést követő negyedéven belül, de legkésőbb 2009. november 1.

A kutatás kezdési ideje 2009. november 5.

A kinyomtatott kutatási terv két példányát a Pályázati útmutató a megadott mellékletekkel együtt, eredeti aláírással, postán keresztül, ajánlott küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni az ÉFOÉSZ Központi Irodába.
 
A küldeményre kérjük ráírni "Göllesz Viktor kutatómunka"
Postacím: ÉFOÉSZ 1085 Budapest. Üllői út 14. I./6.

A kutatási terv feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A határidőn túl feladott, illetve késve, illetve nem két példányban benyújtott kutatótervek értékelésére nem kerül sor.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A dokumentumok elérhetık az alábbi honlapon www.efoesz.hu

Kérdéseit felteheti e-mailben az efoesz@efoesz.hu címre elküldve. Kérjük, hogy a tárgymezőben (subject) is tüntesse fel: "Göllesz Viktor Kutatómunka"

Felvilágosítás kérhető az ÉFOÉSZ Iroda telefonszámán: (1)-411-1356, vagy elektronikus úton az efoesz@efoesz.hu címen

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05