AOSZ Művészeti ösztöndíjAOSZAz Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet autista emberek művészeti tevékenységének támogatására. Az ösztöndíj célja az autista emberek kiemelkedő művészeti képességeinek elismerése és támogatása, közösségi tevékenységük támogatása és erősítése.
2009. 09. 12. 10:34

Az ösztöndíj célja

Autista emberek kiemelkedő művészeti képességeinek elismerése és támogatása, közösségi tevékenységük támogatása és erősítése.

Pályázati kategóriák

Az ösztöndíjat A., B., és C. kategóriában lehet benyújtani.
 
A. kategória: (szép)irodalmi munkák. Ebben a kategóriában szépirodalmi műveket várunk: verseket, novellákat, prózai munkákat, vagy szépirodalmi igényű önéletírást, naplót, annak részleteit stb.
B. kategória: képzőművészeti munkák. Ebben a kategóriában bármilyen, a képzőművészet körébe tartozó művel lehet pályázni, pl. festmények, rajzok, grafikák, faragások, szobrok, textilmunkák, művészi fotók stb.
C. kategória: előadó művészeti tevékenység. Ebben a kategóriában azok jelentkezését várjuk, akik előadó művészeti tevékenységet folytatnak vagy szeretnének folytatni, pl. művészi szinten játszanak valamilyen hangszeren, énekelnek, színészkednek stb.

A 2009-2010-es évre összesen 6 ösztöndíjat osztunk majd ki. A pályamunkák ismeretében elképzelhető, hogy az egyes kategóriákban eltérő számú ösztöndíjat ítélünk meg, így nem feltétlenül kategóriánként 2-2 ösztöndíjas kerül kiválasztásra. Az AOSZ fenntartja a jogot arra, hogy kis számú vagy nem megfelelő minőségű pályázat esetén az ösztöndíjak számát csökkentse.

Az ösztöndíj tartalma


Az ösztöndíj 12 hónapra havonta 5.500 Ft ösztöndíjat biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíjról megállapodást kötünk, annak felhasználásáról azonban a nyerteseknek nem kell elszámolniuk. Az ösztöndíjasoknak ugyanakkor vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak során bemutatkoznak az Esőember folyóiratban és az ösztöndíjas időszak végén A. és B. kategória esetében 3-3 alkotásukat az AOSZ rendelkezésére bocsátják, C. kategória esetén 1 fellépést vállalnak (előzetes helyszín és időpont egyeztetés után).

Az ösztöndíjat 2009. november 1-től, havi rendszerességgel, minden hó 10-dikéig utaljuk.

Kik pályázhatnak?

Az ösztöndíjra azon autista emberek pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a valamely művészeti ágban.

Kizárólag az AOSZ egyéni és tagszervezeti tagjai pályázhatnak; szervezeti tagok esetén kérjük, pályázatukat jegyeztessék ellen azzal az AOSZ-tagszervezettel, amelynek tagjai (vagy ahol szolgáltatást vesznek igénybe). Mind egyéni/ajánlói, mind szervezeti tagság esetén pályázati feltétel a 2009. évi AOSZ-tagdíj előzetes befizetése.

Gyermekük nevében szülők, tanulók/ellátottak nevében szakemberek, illetve AOSZ-tagszervezetek is benyújthatnak pályázatot. Ez esetben a pályázatot benyújtó személy, vagy tagszervezetei vezető ún. "ajánló"-ként jelenik meg a pályázati adatlapon, és az ajánló személynek kell AOSZ-tagnak lennie.

Egyéb feltételek

Egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be.

Pályázni a pályázati dossziéval lehet, melynek tartalma: a mellékelt pályázati adatlap kitöltve, rövid (max. 1 oldal) szöveges bemutatkozás és a pályaművekről készült fotók, másolatok és felvételek.

A pályázati díj pályázónként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint, amelyet átutalással lehet befizetni az Autisták Országos Szövetsége számlaszámára legkésőbb 2009. október 1-ig:
 
Budapest Bank Rt. 10102086-09521602-00000007

Az utaláskor a közlemény rovatba írják be: "Művészeti-ösztöndíj"

Pályázat beérkezési határideje: 2009. október 1.

A pályázat az alábbi címre eljuttatható postai vagy személyes úton.
Cím: Autisták Országos Szövetsége 1085 Budapest, Baross u. 28. A
borítékra írják rá: AOSZ Művészeti-ösztöndíj

A pályázati dosszié tartalma


a) Pályázati adatlap kitöltve
b) Művészeti alkotások/produkciók csatolása.
  • Az A. kategóriában az irodalmi műveket szövegfájlként, CD-lemezre írva kérjük csatolni. Kérjük csak maximum 15 ezer leütés terjedelmű szöveget csatoljanak.
  • A B. kategóriában a képzőművészeti munkákról készült fotót (digitális fotó esetében magát a fotót) CD-re, DVD-re írva kérjük csatolni. Kérjük, ügyeljenek rá, hogy a munkák minél jobban láthatók legyenek, ill. ha térbeli munkák, több oldalról legyenek fotózva. Egy-egy műről jobb, ha több fotót is készítenek. A CD/DVD tartalomjegyzékében jelöljék meg, hogy a munkák milyen technikával készültek, illetve jelöljék a művek méretét (x × y cm) is!
  • A C. kategóriában pályázni az előadó művészeti produkcióról készült hang- vagy filmfelvétellel lehet, amelyet CD-re vagy DVD-re írva kérünk csatolni.
A pályázati anyagot 2 példányban, egy borítékban kell benyújtani.

A pályázatokat független szakemberekből álló zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:
1. Háy János író, költő
2. Kurcsis László képzőművész
3. Szemán Béla színész, rendező


A pályázati kiírás letölthető a www.esoember.hu oldalon, kérdéseit felteheti az Autisták Országos Szövetségénél, a következő elérhetőségek egyikén:
1. E-mailen: info@esoember.hu
2. Telefonon: 06 1 354-1073

AOSZ Művészeti Ösztöndíj (pályázati kiírás)
AOSZ Művészeti Ösztöndíj (pályázati adatlap)

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05