Tiltakozás a korai fejlesztés tönkretétele ellenKedves Aláírók! Az éjjel nyilvánosságra hozott Költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete értelmében a hazai korai fejlesztéstől annyi pénzt vonnának el, hogy záros határidőn belül szétzilálódna és ellehetetlenülne. Kérjük, aláírásával (itt lehet) vagy a bicsakne.nt@t-online.hu címre küldött levelével támogassa a tiltakozást.
2008. 11. 07. 03:50

Tisztelt Képviselő Úr/ Asszony!

Tisztelettel felhívom a figyelmét arra, költségvetési megszorításra, ami az általános elvonáson túl két szakszolgálati területen ötöd-hatod részére csökkentette az állami hozzájárulást.

A két terület a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében 16. pontban a Közoktatási kiegészítő hozzájárulásoknál a 16. 2. 2. Korai fejlesztés, gondozás és a 16. 2. 3. Fejlesztő felkészítés cím alatt található ellátásokról van szó. A két szakszolgálat finanszírozása öt éve változatlan, tehát eddig is egyre nehezebben tudtuk megszervezni a rászoruló gyermekek ellátását. A korai fejlesztésre eddig 240 000 Ft/fő/év volt eddig a normatíva a fejlesztő felkészítésre 325 000 Ft/fő/év. Ez az összeg most 228 000 Ft/fő/év és 310 000 Ft/fő/év. Ez az általános elvonás, ami minden területen megjelent. Ez sem jó hír, de az elszámolási mód megváltoztatása ezeket, az összeget is ötödére-hatodára csökkenti. Az elszámolás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok h) pontjában került ez megfogalmazásra. Ez a szabály csak az ellátás törvényi szabályozásának fényében érthető. Ezért kénytelen vagyok az Ön türelmét kérni, hogy pontosan leírjam, miért jelent ez a mi szakszolgálati intézményeinknek katasztrófát.

Korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés ellátási forma igazodik a gyermek sérüléséhez és korához, ezért heti 2, 3, 4, vagy 5 óra foglalkozást írhatnak elő a 14/1994. (VI. 25.) MKM rendelet szerint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehablitációs Bizottságok. Ezeket foglalkozásokat megfelelő végzettségű szakemberek adhatják. Ennek rendszere tehát logikusan az volt, hogy heti egy, esetleg két alkalommal kereste fel a szülő gyermekével az intézményt, vagy a szakember a családot. Ezeket a létszámokat havonta forgalmi naplóban rögzítettük és az éves létszámot a havi átlaglétszám alapján 1.2-vel megszorozva kaphatta meg a fenntartó az ez után járó hozzájárulást 2008-ig. Tehát, ha egy gyermek egész naptári évben heti 3 óra ellátást kapott, akkor 240. 000 x 1. 2 = 288. 000,- Ft hozzájárulásra volt jogosult a fenntartó. Nem volt jelentősége, hogy a heti 3 órát egy napon, vagy több napon vette igénybe. Sőt az utána járó útiköltség-térítés miatt mindenkinek olcsóbb volt, ha heti egy napon történt az ellátás. A mostani számítási szabály a következő szó szerint:

h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2009. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe vevők 2008/2009. tanévi, és 2009/2010. tanévi becsült napi létszáma együttes összegének figyelembevételével számított és 185 nappal elosztott átlaglétszáma után igényelhető, függetlenül attól, hogy a feladatot milyen típusú intézményben látják el. A létszám megállapításánál az egyéni, illetve csoportos foglalkoztatáshoz kapcsolódó időkeret feltételt nem kell figyelembe venni. Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján – 8/12-ed súllyal a 2008. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig az e törvényben meghatározott fajlagos összeg figyelembevételével – történik.

Ez azt jelenti, hogy csak azokat napokat lehet számításba venni, amikor ténylegesen jelen van gyermek. Ha egy héten egyszer - mint eddig – akkor a lecsökkentett 228. 000, - Ft -tal számolva éves szinten 45. 600,- Ft jár a fenntartónak. Ezt kell összevetni a 2008-ig érvényes 288. 000,- Ft-tal! Ez a hatodrésze az eddigi normatívának! Ebből ezt a fontos szakszolgálatot nem lehet ellátni!

Felmerülhet, hogy heti több alkalomra hívjuk be a gyermeket és akkor heti 3 napot számolhatunk, de ennek az útiköltség-térítése is megháromszorozódik, és családokkal szemben is embertelen lenne. Sérült gyermeket hozni-vinni egy óra ellátásért 50-60 km-t ez nem oldható meg. Ha a szakember utazik, akkor is az útiköltség és az erre fordított idő ellehetetleníti az ellátást.


Néhány gondolat az ellátás tartalmáról:

A korai fejlesztésben újszülött kortól öt éves korig kap segítséget a gyermek és a család. A leghatékonyabb beavatkozási lehetőség, a fogyatékosság csökkentésében, vagy esetleg teljes felszámolásában. Ezek gyermekek jó részt a többségi óvodákba, iskolákba járhatnak a továbbiakban. Nem kell további gyógypedagógia megsegítés, vagy szegregált intézményi ellátás.

A fejlesztő felkészítést a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók vehetik igénybe, aki így teljesítik tankötelezettségüket. Tehát náluk az ellátás megszűnése azt az egyetlen lehetőséget veszi el tőlük, amit az állapotuk még lehetővé tesz. Ezek a legszerencsétlenebb sorsú családok egy országos felmérés szerint.

Tisztelettel kérem a fenti indokok alapján Képviselő Asszonyt/ Urat, hogy a Parlamentben hívja fel a figyelmet erre a hátrányos megkülönböztetésre, és tegyen javaslatot a régi számítási mód visszaállítására.

 

Zalaegerszeg, 2008. november 5.

 

Tisztelettel:
 
Bicsákné Némethy Terézia, igazgató
Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/aA levél tartalmával egyetértek, a kéréshez csatlakozom:

  1. Király Róbertné Heves Megyei Szakszolgálati Központ Eger, Cifrakapu u. 28.
  2. Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet TKVSZRB Szolnok, Mária út 19.
  3. Horváth Istvánné Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, Rózsa út 9.
  4. Rajkóné Kiss Ágnes Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Szekszárd, Bartina utca 21.
  5. Barják Gyöngyi Nógrád Megyei TKVSZRB Salgótarján, Ruhagyári út 9.
  6. Németh Péter Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehablitációs Bizottság Veszprém, Kossuth út 10.
  7. BKMÖ. Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kecskemét, Juhar u. 23.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05