NetQues Projekt – felhívás logopédusok részéreNetQuesTisztelettel kérjük segítségét egy nagyon fontos Európai Projektben való részvételre, amelynek célja a logopédiai (SLT) oktatás minőségének fejlesztése és a logopédiai tevékenység színvonalának emelése. Számítunk részvételére a felmérésben, abban az esetben ha Ön beletartozik a válaszadók valamelyik körébe. Ha nem tartozik bele egyik körbe sem, de ismer ilyen személyt, akkor KÉRJÜK, HOGY JUTASSA EL hozzá ezt a levelet! FONTOS: Kérje meg főnökét, munkahelyi vezetőjét, hogy töltse ki a kérdőívet! A kitöltési határidő: 2012. január 28.
2012. 01. 21. 17:53

Kedves Kolléga!

Tisztelettel kérjük segítségét egy nagyon fontos Európai Projektben való részvételre, amelynek célja a logopédiai* (SLT) oktatás minőségének fejlesztése és a logopédiai tevékenység színvonalának emelése.

A NetQues Projekt, az Európai Bizottság támogatásával, az EU valamennyi országának logopédiai oktatást folytató egyetemét és szakmai szervezetét hozza össze abból a célból, hogy közösen határozzák meg a logopédia oktatás céljait és a kialakítsák a legjobb képzési formát. További részletek megtalálhatók ezen a honlapon: (http://www.netques.eu)

A projekt egyik fő célja, 31 európai ország bevonásával, az európai logopédiai képzések összehasonlítása. Figyelembe véve a logopédiai képzések tartalmi sokszínűségét, a képzési idő hosszát, szintjét és terminológiáját, úgy döntöttek, hogy a harmónizációs folyamat részeként, elsőször megvizsgálják a logopédiai tevékenység kompetenciáit.** Ennek keretében kifejlesztettek egy kérdőívet, amelynek tételeit a logopédiai tevékenység nemzetközi minősítésének irányelvei alapján állították össze.

Felmérés a frissen végzett logopédusok elvárható kompetenciáiról" (“SURVEY OF THE EXPECTED COMPETENCES FOR NEWLY QUALIFIED SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS/LOGOPEDISTS") c. kérdőívet az EU összes nyelvére lefordították, hogy minden egyes uniós tagállamban, a logopédiai munkában és képzésben érintett minél több személy ki tudja tölteni, hozzájárulva ezzel egy magas szintű logopédiai képzés kialakításához:
  1. A logopédiai képzésben résztvevő személyek (oktatók vagy gyakorlatvezetők).
  2. Frissen, az elmúlt öt évben végzett logopédusok.(alap és/vagy mesterképzés***)
  3. A logopédusok munakaadói, alkalmazói, vezetői.****
A kérdőívre adott minden egyes válasz anonim, és minden adatot bizalmasan kezelnek. Önt azért választották ki, hogy hozzájárulásával pontos áttekintést kapjanak az Európában folyó szakami oktatásokról és azok követelményeiről. Az Ön részvétele és véleménye a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében rendkívül fontos és értékes.

A levélhez mellékelek egy szószedetet is, amely segít az egyes szavak vagy fogalmak tisztázásában.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kérdőívet csak egyszer lehet kitölteni! a kérdőív kitöltése kb. 30 percet vesz igénybe. Fontos: az összes kérdést meg kell válaszolni, ezért ne hagyjon egyetlen kérdést se megválaszolatlanul. Előfordulhat, hogy az eltérő terminológia vagy fordítási nehézség miatt egyes kérdések nehezebben értelmezhetők a hazai “fülnek". A kérdések értelmezésében a mellékelt szószedet (glossary) van segítségére. Kérjük, hogy a kérdőívet január 28-ig töltse ki! Ha bármilyen problémája van, akkor ezzel kérjük, hogy forduljon a magyar kapcsolattartó személyhez! A felmérés eredményét a következő oldalon teszik majd közzé: http://www.netques.eu

A kérdőívet a következő linken találja meg magyarul: https://www.surveymonkey.com/s/8WWNL93

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!
 
Üdvözlettel:
dr. Lajos Péter (logodolgozatok@gmail.com)
kapcsolattartó személy és a CPLOL – NetQues projekt magyarországi képviselője


A levélben szereplő egyes kifejezéseket az alábbiakban ismertetjük.

* “Speech and language therapist “(“Beszéd és nyelv terapeuta") angol kifejezést hasznáják a kérdőív eredeti változatában. Más országokban különböző elnevezéseket használnak ugyanannak a szakmának a megnevezésére, mint például: logopaedist /orthophoniste/ speech-language pathologist/ logopédus stb..

** Kompetencia a logopédiai munka feladatainak elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek köre. A kompetencia meghatározza, hogy milyen tudás, készség és képesség szükséges ahhoz, hogy a logopédus (beszéd és nyelvi terapeuta) biztonságosan, hatékonyan és önállóan tudjon dolgozni.

*** Magyarországon az alapképzésben (BA) végzett gyógypedagógusok, akik logopédiai szakirányon és/vagy azok a gyógypedagógus - logopédusok, akik gyógypedagógus mesterképzésben (MA) szereztek diplomát az elmúlt öt évben.


**** Munkaadók, alkalmazók, vezetők alatt azokat a személyeket értjük, akik felelősek a logopédus munkájáért – ezek lehetnek a felettesei, akiknek felelősséggel tartozik vagy idősebb kollégák vagy az intézmény vezetője, ahol a logopédus dolgozik és aki tisztában van a logopédiai munka természetével és a kliensek igényeivel. Nem olyan valaki, aki hivatali munkát lát el, távol van a gyakorlatról, nem ismeri a logopédiai munka sajátosságait és a kliensek igényeit.

Szószedet

A szószedet meghatározásokat és magyarázatokat nyújt minden olyan szóhoz vagy kifejezéshez, amelyek az EU tagállamok partnerei által összeállított kérdőívben találhatóak, ezek esetleg szükséges további tisztázására vagy megerősítésére.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05