A logopédia európai napja
2012. március 6.


CPLOLAlább olvasható a CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne – Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists – az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága) felhívása.
2012. 02. 25. 11:05

Mit jelent a logopédia európai napja?

A CPLOL a logopédia népszerűsítése érdekében indította útjára a logopédia európai napját 2004-ben. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe és azoknak az egészségre gyakorolt következményeire, valamint hogy az érintetteknek tájékoztatást nyújtson jogi kérdésekben és az ellátás területén. Ennek a napnak az üzenete, hogy a közös szakmai tudás felhasználásával egész Európában a megelőzés kerüljön előtérbe. Ezt alapul véve, minden évnek van egy témája.
 
2012-ben a logopédia európai napjának témája:
A kommunikáció több mint fluencia

Mik a célkitűzések?

Tájékoztatást adni
 • a nyelvi és kommunikációs zavarokról
 • a logopédus tevékenységköréről
 • a helyi szakmai szervezetekről
 • a logopédus kompetenciájáról (illetékességéről)
 • az érintettek jogairól és a fejlesztési lehetőségekről
Egy másik fontos cél, hogy a logopédusok tevékenységét támogatva, összefogást teremtsen a logopédia napján.

Kiket céloz meg ez a nap?
 • Az érintetteket, hogy tájékoztatást kapjanak a nyelvi és kommunikációs zavarokról és a fejlesztési lehetőségekről.
 • Az orvosokat, tanítókat és más szakmák képviselőit, ezzel lehetőséget kínálva a szakmai együttműködésre.
 • A politikusokat és a törvényhozókat, akiknek felhívja a figyelmét a kommunikációs és nyelvi zavarral élő népesség problémáira és szükségleteire.
 • A médiában dolgozó szakembereket, hogy a témával kapcsolatban tájékoztatást nyújtsanak.
 • A logopédusokat, akik a logopédia európai napján bemutatkozhatnak a közoktatás és az egészségügy területén.
 • A nagyközönséget, akik tájékoztatást kapnak a kommunikációs és nyelvi zavarokról, azok közvetlen és közvetett hatásairól.
Milyen tevékenységtípusokat javasol ez a kezdeményezés?
 • Telefonos ügyfélszolgálat, melynek segítségével az érdeklődők egész nap feltehetik a kérdéseiket a szakembereknek.
 • Szűrések szervezése bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban és magánrendelőkben.
 • Ismertetők, tájékoztatók osztása, elhelyezése bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban.
 • Az érintettek és a szakemberek megjelenése a médiában (újságcikkek, interjúk, televíziós vagy rádiós szereplések).
 • Sajtótájékoztatók szervezése.
 • Az utca emberének megszólítása, rövid interjúk készítése és tájékoztatás a logopédiáról.
 • Adott témáról szimpózium szervezése a nagyközönségnek és a szakmának.
 • Kerekasztal-beszélgetések szervezése.
 • Nyílt nap szervezése az intézményekben.
A nap megszervezése igényel-e anyagi ráfordítást?

A nap megszervezéséhez nem feltétlenül szükséges az anyagi háttér, sok szervezet enélkül végzi ezt a tevékenységet. Támogatók bevonásával a programok nagyobb szerepet kaphatnak.

Melyek a tapasztalati fogódzók?

Az alábbi tanácsok elősegíthetik a sikeres szervezést és lebonyolítást.
 • Munkacsoportok létrehozása a logopédia napjának összeállítására.
 • Az előkészületek időben történő megkezdése.
 • Az előkészületi feladatok időpontjainak kitűzése.
 • A technikai feltételek (pl. internet) megteremtése.
 • Kapcsolatfelvétel a médiával és a politikusokkal.
 • Kapcsolatfelvétel a CPLOL szervezeteivel az információcsere érdekében (szórólapok, kiadványok cseréje).
 • Megbizonyosodni arról, hogy felsőbb szinteken is támogatást nyerhet a program.
 • A szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása a következő munkacsoportok számára.
Mi a haszna a logopédia európai napjának?

A logopédia európai napja növeli a nagyközönség tájékozottságát és tudatosságát a kommunikációs és nyelvi zavarok témakörében, valamint információval szolgál a logopédus szerepéről, a terápiás folyamatokról és a fejlesztésről. A nap egyben alkalmat teremt arra is, hogy előmozdítsa a szakmai szerveződések munkáját hazai és európai szinten egyaránt. A logopédia európai napjához történő csatlakozással lehetőségünk nyílik bemutatni, hogy a logopédusoknak Európa-szerte közös a célkitűzése, mégpedig az, hogy elősegítsük a kommunikációs és nyelvi zavarral élő gyermekek és felnőttek egészségmegőrzését és jóllétét.

A felhívás angol és francia nyelven is megtalálható a CPLOL honlapján (www.cplol.eu), francia nyelvről fordította: Nagy Katalin és Őrley Zita.

A felhívás magyar nyelven a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület honlapján olvasható (
www.mlszsz.hu). Ugyanitt lehetőség van a részvételi szándék jelzésére és a programok bemutatására.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05