Tájékoztató a Kaposvári Egyetem 2012/2013-as tanévben induló képzéseirőlKaposvári EgyetemA Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara két új szakirányú továbbképzési szakát ajánlja az Önök figyelmébe: (1) Társállat-terápiás fejlesztő szakember; (2) Kutyaterápiás fejlesztő szakember. A részletek és a bővebb információ lejjebb olvasható.
2012. 06. 04. 02:10

A Társállat-terápiás fejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az állatterápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (állattartó, -bemutató, zoopedagógus, kutyás terapeuta, állattenyésztő szakemberrel,) együttműködve.

A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában illetve pszichoterápiában, ezen belül az állatterápiával, s ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a társállatokkal végzett munka beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai illetve pszichoterápiás munka a társállatok szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják az állattal végzett aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelően szakterületen alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének és gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. Lehetőség nyílik az állattartási ismeretek továbbfejlesztésére.

A felvétel feltétele: gyógypedagógia, konduktív pedagógiai, pedagógiai képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelv ismeret. Alapfokú társ- és hobbiállat-tartási ismeretek. (Ismerje a gyakrabban tartott hobbiállatfajokat, legyen tisztában azok igényeivel, gondozásuk alapvető szabályaival. A tenyésztői tapasztalat előnyt jelent.)

A képzés időtartama, ütemezése: 4 félév
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
Költségtérítés összege: 150.000,- Ft/félév
 


A Kutyaterápiás fejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik a kutyás terápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus) együttműködve.

A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában illetve pszichoterápiában, ezen belül a kutyás terápiával, s ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a kutyás aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pszichoterápiás munka a kutya szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a kutyás aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezen kívül, betekintést nyernek az állatok viselkedésének és gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival.

A felvétel feltétele: gyógypedagógia, konduktív pedagógiai, pedagógiai képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelv ismerete. Saját tulajdonban lévő kutya, amely rendelkezik engedelmességi vizsgával, nyugodt, kiegyensúlyozott, képes elfogadni ismeretlen klienst, néhány fős fejlesztendő csoportot, s beállítódása képessé teszi a terápiás eljárások elsajátítására.

A képzés időtartama, ütemezése: 4 félév
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31.
Költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév

Korábban szerzett ismeretek beszámítása: A kutyaterápiás fejlesztő szakember számára a korszerű gyógypedagógiai ismeretek elengedhetetlenek. Ezért a nem gyógypedagógiai diplomával rendelkezők számára az első félévben gyógypedagógiai alapozó ismereteket nyújtunk. (Ebből következően a gyógypedagógusok e félévben csak az állattudományi, etológiai tárgyakat veszik fel.)

Szakmai gyakorlat, gyakorlóhely: Gyógypedagógiai intézményekben, a hallgatókkal egyeztetve kerül sor a kutyaterápiás gyakorlatok megszervezésére.
 


A Pedagógiai Kar képzéseiről további információ kérhető:
Györfi Veronika (ügyintéző)
Telefonszám: 06 82/505-800 5300-as mellék
E-mail: gyorfi.veronika@ke.hu

Egyéb információk:
www.ke.hu / képzési katalógus

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05