Pályázati felhívás dokumentarista reklám-kisfilm készítésreA JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány pályázatot ír ki dokumentarista reklám-kisfilm készítésre a várandósság témájához kapcsolódóan.
2012. 08. 13. 14:34

A pályázat célja

A dokumentarista reklámfilm bemutatja a feltárt stresszorok kezelési, csökkentési lehetőségeit. Elsődleges célja, hogy üzeneteivel hozzásegítse az érintetteket a stressz-tényezők tudatosításához és kezelésükhöz, másodlagos célja hogy bemutassa hogyan viszonyul a munka világa a ma még tabuként kezelt témához – várandóssághoz.

A dokumentarista reklámfilm főbb üzenetei:
 • A várandósság érték;
 • Az anyává válás a női munkavállalók életének természetes velejárója, ezért a munkáltató érdeke is, hogy megkönnyítse meg a várandósság, az otthonlét és a visszatérés folyamatát a munkavállalók számára;
 • A munkáltató és a munkavállaló együttműködése szükséges az adott élethelyzet kölcsönösen megfelelő kezeléséhez;
 • A munkavédelem része a fizikai kockázatokon túl a pszicho-szociális kockázatok csökkentése;
 • A várandós munkavállalót érő többoldalú presszúra, mint stresszor bemutatása (munkahelyen teljesítsen, a család számára a várandósság az elsődleges)
 • Munkáltatói jó gyakorlatok, kezdeményezések és ötletek bemutatása.
A filmben a nemi sztereotípiáktól mentesen kívánjuk bemutatni azt, hogy a várandósság munkahelyi kezelése egymás kölcsönös megbecsülésével, elfogadásával, a partnerségi szemlélet képviseletével lehetséges.

A pályázat részletei

Háttér

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány nonprofit szakértő szervezetként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által nyújtott támogatás felhasználásával valósítja meg OMMF-II-10-P-0368 azonosító számú "Biztonságos várandósság – biztonságos munkahely" című programját mely egy nagyvállalatok körében végzett kutatást, és az eredmények dokumentarista kisfilm készítése által történő széleskörű megismertetését foglalja magában.

A kutatás során humán erőforrás szakemberek/vezetők és várandós munkavállalók közreműködésével feltérképeztük a várandóssággal, illetve annak munkahelyi értékelésével, kezelésével összefüggő lelki-mentális tényezőket, továbbá azt, hogy a várandós munkavállalókat érő a pszichológiai stresszorok miként hatnak az elköteleződésre, motivációra és a szervezeti kultúrára.

Feltártuk a vállalati jó gyakorlatok kialakítását támogató lehetőségeket, illetve azokat a területeket, amelyek fejlesztése szükséges ahhoz, hogy valóban méltányos és hatékony megoldások kialakítása valósuljon meg.

Célcsoport
 1. Munkáltatók és munkavállalók
 2. Társadalmi célú kampány
Figyelemfelkeltő, pozitív üzenteket közvetítő, szemléletformáló, önreflexióra késztető egyedi, kreatív megközelítésű terveket várunk.

Hangulat és stílus: könnyed humor, enyhén provokatív, kontrasztokat bemutató (beosztott és főnök, kollégák, családi környezet).

Műfaj: élőszereplős / animáció / kombináció /egyéb innovatív

A tervezett film hossza: 3 x 5 perc

A kivitelezés végső határideje nyertes pályázat esetében 2012. október 15.

Pályázat tartalma
 • 3 szinopszisterv
 • Részletes árajánlat és ütemterv a filmek elkészítésére (kreatív munka + gyártás)
 • Referenciamunkák bemutatása
Pályázatok elküldése: kanya.kinga@jol-let.com e-mail címre, Kánya Kinga részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

Kapcsolat: kanya.kinga@jol-let.com

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05