A logopédia európai napja – az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága felhívása
2013. március 6.


CPLOLMit jelent a logopédiai európai napja? Az eseményt 2004-ben az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága (CPLOL) hozta létre, azzal a céllal, hogy Európa-szerte népszerűsítse a logopédiai tevékenységet. A kezdeményezés fontos célkitűzése, hogy betekintést engedjen a kommunikációs zavarok sokféleségébe, következményeibe, és tájékoztassa az érintetteket ellátási lehetőségeik jogi hátteréről.
2013. 03. 01. 11:15

Ez a nap alkalmat teremt arra, hogy egész Európában ráirányítsuk a figyelmet a logopédiai prevenció fontosságára. A logopédus szakmában felhalmozott prevenciós tudás, tapasztalat ennek a napnak a segítségével Európa-szerte lehetőséget nyújthat a különböző logopédiai kórképek megelőzésének megismeréséhez.
 
Mindennek jegyében az év kiemelt logopédiai témája:
"a specifikus nyelvi zavar, a nyelvi fejlesztés, az olvasás-írás".

Mi a célkitűzése?

A kulcsszó: az információ.
Tájékoztatás
 • a nyelvi és kommunikációs zavarokról,
 • a logopédus tevékenységköréről,
 • a helyi szakmai szervezetekről,
 • a logopédus kompetenciájáról (illetékességéről),
 • az érintettek jogairól és a fejlesztési lehetőségekről.
Fontos, hogy ezen a napon összefogjunk a logopédia tevékenység népszerűsítése érdekében.

Kiknek szól?
 • A betegeknek és az érintetteknek, akik információhoz jutnak a beszélt nyelvi- és kommunikációs zavarok kialakulásáról, kezelési lehetőségeiről;
 • Az orvosoknak, tanároknak és más szakmabelieknek, így lehetőség adódik a szakmai információcserére;
 • A politikusoknak, közösségeknek és helyi önkormányzatoknak, azzal, hogy ráirányítja a figyelmüket a kommunikációs akadályozottsággal élő személyekre, azokra, akik szükségleteiket csak "támogatással" képesek kifejezni;
 • Az újságíróknak és riportereknek, akik a kommunikációs zavarok megelőzésével, kialakulásával, kezelésével kapcsolatban a közvélemény figyelmére érdemes információk birtokába juthatnak, amelyeket, prevenciós céljainknak megfelelően, megoszthatnak a média felhasználóival: nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal;
 • A logopédusoknak (tanároknak és terapeutáknak), akik lehetőséget kapnak ezen a napon arra, hogy az ország felfigyeljen a köznevelés, az egészségügy és a szociális ellátórendszerben végzett tevékenységük fontosságára;
 • A nyilvánosságnak, nagyközönségnek, akik, ezen a napon, információkat szerezhetnek a (bárkit érinthető) kommunikációs/beszéd/nyelvi zavarokról, azok közvetlen és közvetett, a család életére gyakorolt hatásairól.
Milyen tevékenységek javasoltak a nap céljainak elérése érdekében?
 • Telefonos ügyfélszolgálat, melynek segítségével az érdeklődők egész nap feltehetik a kérdéseiket a szakembereknek.
 • Logopédiai témájú filmek vetítése iskolákban, óvodákban, kórházakban vagy magánrendelőkben logopédusok, hallgatók szervezésében;
 • Plakát- és szórólap terjesztése iskolákban, óvodákban, kórházakban és más szervezeteknél;
 • Médiakampány elindítása: cikkek írása különböző magazinokba és folyóiratokba, TV- és rádióinterjúk a páciensekkel és a szakmabeliekkel.
 • Fontos lenne, hogy az érintettek és szüleik is képernyőre kerülhessenek, mivel ők tudják megosztani a logopédiával és a kapott szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikat. Sajtótájékoztatók szervezése;
 • "Gyalogos közvélemény-kutatás", mit tudnak az emberek a beszédterápiáról, a logopédiáról stb.;
 • Szimpóziumok tartása a nap aktuális témájáról szakembereknek és az érdeklődőknek;
 • Nyilvános kerekasztal-beszélgetések megszervezése;
 • Nyílt nap szervezése a logopédiai tevékenységet folytató intézményekben.
Mennyi pénzre van ehhez szükség?

Nem feltétlenül van anyagi vonzata. Természetesen a szponzorok, a fenntartó támogatása hozzájárulhat a téma szélesebb körben történő terjesztéséhez.

Mit mutatnak a korábbi tapasztalatok?

A következők segíthetnek a sikeres megvalósításban:
 • Munkacsoport létrehozása, amely "csapatként" dolgozik az optimális eredmények érdekében;
 • A tervezés korai megkezdése;
 • Ütemterv készítése;
 • A technikai és az internet adta lehetőségek kihasználása;
 • Személyes kapcsolat a médiával, a helyi vezetéssel, a kormánnyal, stb.;
 • A CPLOL, valamint más nemzetközi társaságok honlapjainak megosztása (prospektusok, plakátok);
 • A helyi és nemzetközi szervezetek támogatottságának megszerzése.
 • A logopédiai napjáról szerzett tapasztalatok, ismeretek továbbadása a következő évi szervezőknek.
Milyen előnyökkel jár az a logopédia európai napja megünneplése?

Az esemény lehetőséget teremt arra, hogy a logopédia, a kommunikációs zavarok kezelése, a különféle alkalmazott módszerek és terápiás eljárások a közfigyelem fókuszába kerüljenek.

Egyben előmozdítja a hazai logopédiai szakmai szerveződések európai szintű együttműködését is. A logopédia európai napjához történő csatlakozással lehetőség nyílik annak bemutatására, hogy a logopédusoknak Európa-szerte közös a célkitűzése: e programokkal a kommunikációs/beszéd- és nyelvi zavarban érintett gyermekek és felnőttek mentálhigiénéjének (jólétének) és egészségmegőrzésének esélyeit kívánjuk megteremteni.

A felhívás angol és francia nyelven is megtalálható a CPLOL honlapján (www.cplol.eu).

Fordította: Nagy Katalin és Őrley Zita logopédus, Kada Mónika az ELTE BGGYK logopédus hallgatója; lektorálta: Fehérné Kovács Zsuzsanna

A felhívás magyar nyelven a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület honlapján olvasható (
www.mlszsz.hu).

Az MLSZSZ honlapján (www.mlszsz.hu) lehetőség van a részvételi szándék jelzésére és az intézmények programjainak bemutatására!
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05