Újra lesz GMP Beszédpercepciós diagnosztika továbbképzés!A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete folytatja továbbképzési sorozatát a GMP Beszédpercepciós diagnosztika című továbbképzés májusi fordulójával. A tanfolyam célja: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása, gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.
2015. 03. 23. 05:42

A továbbképzést dr. Gósy Mária tartja.

A továbbképzés időpontja: 2015. május 14-15-16. (csütörtök, péntek, szombat).

A továbbképzés helyszíne: Budapest, VI. Benczúr u. 33. (MTA Nyelvtudományi Intézet), földszinti nagyelőadó.

Részvételi díj: 45 000 Ft. A díj tartalmazza a Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok c. könyv CD-s változatát, valamint az elméleti ismeretek összegzését, és tesztlapokat a gyakorláshoz. (A részvételi díj nem tartalmazza a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket, anyagokat. Ezek a továbbképzés ideje alatt megvásárolhatók.)

Akkreditációs szám: OKM-957/124/2013

A 30 órás továbbképzésen történt részvételt "TANÚSÍTVÁNY" igazolja, amely az akkreditáció előírásainak megfelelően a jelenléthez és az ismeretek vizsga jellegű ellenőrzéséhez kötött.

Jelentkezési lap kitöltése:
https://docs.google.com/forms/d/1CwGpjBBJWFYL1gLhDZ1d-IIUHKEU8qUsowHhIj1W2Ps/viewform?embedded=true%22

Érdeklődni lehet: dr. Gyarmathy Dorottya 321-4830/172-es mellék.

Jelentkezhetnek: gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekgyógyászok, neurológusok, pszichológusok, pedagógusok (óvónő, tanító, tanár, fejlesztő).

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05