Felvételi felhívás az "Integrált szülő-csecsemő konzultáció" szakirányú továbbképzésreA szakirányú továbbképzési program célja a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (orvosok, gyógy-/pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, védőnők, szociális munkások stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazására. A szülő-csecsemő konzultáció koragyermekkori prevenciós és intervenciós módszer, tudományosan megalapozott metódus a pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések (regulációs zavarok) gyógyítására, kezelésére, de legalábbis a tünetek enyhítésére csecsemő- és kisgyermekkorban.
2015. 06. 05. 08:38

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák

A szakirányú továbbképzési program célja a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (orvosok, gyógy-/pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, védőnők, szociális munkások stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazására. A szülő-csecsemő konzultáció koragyermekkori prevenciós és intervenciós módszer, tudományosan megalapozott metódus a pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések (regulációs zavarok) gyógyítására, kezelésére, de legalábbis a tünetek enyhítésére csecsemő- és kisgyermekkorban.

Hallgatói kompetenciák a program elvégzésével

A hallgatók a képzés elvégzése után rendelkeznek a csecsemő- és kisgyermekkora vonatkozó komplex egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, valamint aktuális családszociológiai kérdések ismeretével.

Az interdiszciplináris képzés – orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, szociális munkás, gyermekjogi szakemberek részvételével – az elméleti oktatás mellett új minőséget hoz létre a gyakorlati tapasztalatok megosztása által, így a hallgatók képessé válnak interdiszciplináris megoldások gyakorlati alkalmazására.

A szakemberek korszerű ismeretek birtokába kerülnek többek között a csecsemő- és kisgyermekkor testi és lelki fejlődésének sajátosságairól, a kötődési kapcsolatok minőségéről kisgyermek és felnőtt korban, a szülővé válás folyamatáról, és a szülő- csecsemő kapcsolatban jelentkező regulációs problematikákról és azok megoldásáról. Képesek lesznek a koragyermekkori regulációs zavarok – érzelmi- és viselkedésszabályozási zavarok időbeni felismerésére, ez irányú intervenciók (tanácsadás, konzultáció) speciális alkalmazására, dokumentáció készítésére, valamint az erre a területre kidolgozott, speciális interjú készítésére.

Alkalmazási területek, az adott területen meghatározott kompetenciahatárok kereteinek betartásával
  • Gyermekrendelések – orvos, védőnő
  • Gyógypedagógiai intervenció és iskolás kor előtti nevelés színterei gyógypedagógusok
  • Bölcsődei csoport, játszócsoport – bölcsődei szakemberek
  • Pedagógiai Szakszolgálatok nevelési tanácsadása, pszichológiai rendelések – pszichológusok
  • Gyermekjóléti Szolgálatok és Családsegítő Központok – pszichológus, szociális munkás
  • Gyámügy, Bíróság – jogi szakemberek
A továbbképzés indítása

Karunk 2015. szeptemberétől indítja az új szakirányú továbbképzést. A képzés minimum 14 fő jelentkezése esetén indítható. A képzés gyakorisága várhatóan: szorgalmi időszakban havonta egy alkalommal pénteken és/vagy szombaton. Munkaforma: levelező tagozat.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Az önköltség mértéke: 150.000.- Ft/félév

A jelentkezés feltétele: Legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok.

FONTOS: A képzést elvégzők számára a pedagógus szakvizsga kedvezménnyel teljesíthető az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.


Felvételi információ és jelentkezés

 
A jelentkezési lapot és annak mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni:
ELTE Pedagogikum Központ
Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály
Doktori és Továbbképzési Osztály
1097 Budapest, Ecseri út 3.

​A jelentkezési lap IDE KATTINTVA tölthető le pdf formátumban!


Mellékletek:
  • Kérjük csatolni a legalább alapképzésben szerzett oklevél/oklevelek fénymásolatát a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási.
  • A jelentkezési díj egységesen 7.000.- Ft. A jelentkező egy jelentkezési díj befizetésével több szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, de csak egy szakirányú továbbképzésre nyerhet felvételt. A jelentkezési díj kizárólag a Kar által kiadott csekken fizethető be. A befizetéséhez csekk – az e-mailben megadott levelezési címmel – kizárólag az alábbi e-mail címen igényelhető: tovabbkepzo@barczi.elte.hu
A jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje: 2015. június 30.

További információ kérhető: Szorgalmatos Márta, tel: 358-5510, e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu

A jelentkezés beérkezését követően a jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre hívjuk, amelynek időpontjáról írásos értesítést küldünk, ennek időpontja várhatóan 2015. július 6-10. között lesz.

A felvettek listájáról a felvételi bizottság a jelentkezők személyes motivációinak feltárása után dönt.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05