A diszlexia megelőzése - Az értő olvasás előkészítése
(Tanulási képességek fejlesztése 6-l0 éves korban, az értő olvasás érdekében)


A Logopédia Kiadó szervezésében 30 órás akkreditált tanfolyam indul óvodai- és általános iskolai pedagógusok, fejlesztő- és gyógypedagógusok, logopédusok számára Budapesten 2009 novemberében A diszlexia megelőzése – Az értő olvasás előkészítése címmel – megfelelő számú jelentkező esetén.
2009. 08. 05. 12:42

A tanfolyam témája

A kudarc nélküli, eredményes tanuláshoz a gyermekeknek megfelelő fejlettségű készségekkel kell rendelkeznie. Nélkülözhetetlen ez az alapvető kultúrtechnikák, mint pl. az olvasás elsajátításához. Különösen fontos az értő olvasás, mert az információk feldolgozása szükséges nem csak a jó tanulmányi eredmények eléréséhez, hanem a társadalomban való érvényesüléshez is.

A 30 órás tanfolyam ebben nyújt segítséget a 6-10 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak.

Már az óvodában segítséget kaphatnak a nagycsoportos gyermekek ahhoz, hogy a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók biztosan, összehangoltan működjenek, s az iskola alsó tagozatának éveiben tanulási képességeik kibontakozhassanak.

A tanfolyamon nyújtott ismeretek hangsúlya az értő olvasáshoz nélkülözhetetlen készségek megalapozásán és fejlesztésén van.

A hallgatók elméleti ismereteket kapnak a tanuláshoz, kiemelten az olvasáshoz szükséges részképességek fejlődéséről, integrált működéséről. Az elméletet a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez igazodó, fokozatosan egymásra épülő gyakorlatsorok egészítik ki. Változatos lehetőséget mutatunk be a hatékony tanulást segítő technikák elsajátításához, csoportos és egyéni alkalmazásához. Ehhez oktatófilmek és esetmegbeszélések is segítségül szolgálnak. A résztvevők megismerkednek a fejlesztést segítő kiadványokkal.

A szakirodalmi ajánlás elméleti tudásuk elmélyítését szolgálja.

A tanfolyamon lehetőséget biztosítunk munkájuk során felmerülő problémáik megbeszélésére.


A tanfolyam időpontjai
  • november 14. szombat 9.30 órától kb. 16.30 óráig előadó: Rosta Katalin
  • november 21. szombat 9.30 órától kb. 16.30 óráig előadó: Tarnai Klára
  • november 28. szombat 9.30 órától kb. 16.30 óráig előadó: Lángi Éva

A tanfolyam elvégzése a pedagógus továbbképzésen belül 30 kreditpontot ér.

A tanfolyam összóraszáma: 30 óra (3 alkalom)
A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus diploma
A továbbképzésen indítható csoport létszáma körzetenként min.: 20-25 fő
Várható költségei a 2008-2009-es tanévben: 30.000 Ft/fő
Jelentkezni lehet: a Logopédia Kiadó címén levélben, telefonon:
1165 Bp., Csinszka u. 3. Tel./Fax: (06-1) 407-4154

vagy

2143 Kistarcsa, Pf.:51.
Tel./Fax: (06-28) 471-713
Tel.: 06-20/ 315-7332 (délután és hétvégén)

Interneten: tanfolyam@logopediakiado.hu


A tanfolyam kellő jelentkező esetén Budapesten és vidéken egyaránt indítható.

A tanfolyam elvégzése beszámítható a DISZKALKULIA tantárgyon belül:
  • az ELTE PREVENTÍV és KORREKTÍV PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI szakirányú képzésbe,
  • az ELTE TANÍTÓ- és ÓVÓKÉPZŐ FEJLESZTŐ TANÍTÓ szakirányú képzésbe,
  • az ELTE GYFK másoddiplomát nyújtó felvételi vizsgájába és képzéseibe (bármely szakágon).

Aki az egyik tanfolyamot elvégezte, az - kb. egy éven belül - a másik tanfolyam részvételi díjából árkedvezményben részesül.


Bővebb tájékoztatást és a jelentkezés módjáról további információkat a tanfolyam@logopediakiado.hu e-mail címen, vagy a 06-20-453-64-99-es telefonszámon, Simon Tímea tanfolyamfelelőstől kaphat

Bővebbb infó: www.logopediakiado.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05