A korai intervenció elmélete és gyakorlataA képzést a korai fejlesztés területén, vagy határterületén dolgozó szakemberek – gyógypedagógusok, pszichológusok, konduktorok, gyógytornászok – számára szervezi a Budapesti Korai Fejlesztő Központ. (Alább olvasható a tanfolyam kiírása.)
2009. 09. 01. 12:31

Elméleti képzésünket olyan tematikai egységgel alapozzuk meg, mely a gyermeki fejlődés korai szakaszára (újszülött-, csecsemő-, kisgyermek- és óvodáskor) fókuszál. Fejlődéslélektani ismeretekre alapozva járjuk végig a normál fejlődés lépcsőfokait, majd ennek bázisán fogalmazzuk meg az eltérő fejlődés mibenlétét, biológiai, pszichológiai és filozófiai megközelítésben.

A képzés összefoglaló jellegű tematikája:
 • a korai intervenciós diagnosztika kapcsán felmerülő kérdések
 • a korai felismerés orvosi szakmai alapjai
 • a differenciáldiagnosztika és folyamatdiagnosztika jellemzői
 • a fejlődési és fejlesztési diagnosztika kérdései
 • a vizsgáló eljárások, amelyeket a csecsemő és kisgyermekkorban a pszichomotoros fejlődés feltérképezésére használunk
 • a tesztek, amelyek az ezt követő életkori szakaszban a differenciált diagnózis felállításánál alkalmazható

A diagnosztikai blokkra épülve térünk át a fejlesztések és terápiák komplex rendszerében való útkeresésre. A módszertani alapelveken túl a hallgatók ismereteket szerezhetnek a korai intervenciós team felállításának szempontjairól és az interdiszciplináris team munkája összehangolásának jelentőségéről. Részletekbe menően térünk ki a komplex korai gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás sajátosságaira, valamint a fejlesztés területeire; a motoros képességek fejlesztésének lehetőségére a korai életszakaszban. Terveink között szerepel néhány speciális terápiás, fejlesztési és nevelési módszer bemutatása is, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az eltérő fejlődésű gyermeket körülvevő család megsegítésének fontosságát hangsúlyozva, külön tematikai egység foglalkozik a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb szociális környezet jellegzetességeivel.


A képzés struktúrája:


Az elméleti képzést kiscsoportos formában megrendezett gyakorlat követi. Elsőként a hallgatók saját - a korai intervenció mindennapi gyakorlatában elengedhetetlen verbális és nonverbális - kommunikációs készségeik fejlesztéséhez kapnak segítséget, élményeket, tapasztalatokat. Ezt követően a Korai Fejlesztő Központ által vizsgált és fejlesztett gyermekpopulációt reprezentáló esetek bemutatására kerül sor, mely tükrözi a Központ szakemberei által képviselt diagnosztikus és fejlesztési/terápiás szemléletet. A képzés részeként mód nyílik a hallgatók saját fejlesztési eseteinek ismertetésére, elemzésére is.

A képzés szakmai felelőse:
Tóth Anikó, gyógypedagógus

A képzés időpontja:

2009. december 7-11.(Bártfai u.), 2010. január 18-22.(Csantavér köz), 2010. február 15-19. (Csantavér köz)

A képzés várható helyszíne:

1115 Budapest, Bártfai u. 34/a. ill. 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.

A tanfolyam díja: 120.000 Ft


Jelentkezni lehet:
 • Lehoczki Géza oktatásszervezőnél
 • személyesen, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ címén
 • telefonon (06/1 363-02-70)
 • e-mailben oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen, ill. a honlapunkon (www.koraifejleszto.hu) található jelentkezési lap segítségével (Figyelem! Minden képzéshez külön jelentkezési lap tartozik!)
 • külön kérésre postai úton is eljuttatjuk a jelentkezési lapot
Egyéb információk:
 • Jelentkezni folyamatosan lehet, 6 héttel az adott tanfolyam indulási időpontjáig.
 • befizetés módja (a jelentkezés visszaigazolását követően):
  - csekken, átutalással, készpénzzel
  - egyedi igény szerint is
  - részletfizetési lehetőség van

Minden egyéb kérdésével forduljon oktatásszervezőnkhöz, Lehoczki Gézához a 06/1 363-02-70-es telefonszámon vagy az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05