Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának tervezése – egy modell alapjánA képzést a jövőben fejlesztő iskolai osztályokat indítani kívánó intézmények pedagógus, gyógypedagógus szakemberei számára indítjuk. A képzést a fejlesztő iskolai munkában részt vevő gyakorlati szakemberek tartják. A képzés célja azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a pedagógiai munka szervezéséhez, tervezéséhez, gyakorlati megvalósításához szükséges. (Alább olvasható a Budapesti Korai Fejlesztő Központ kurzusának leírása.)
2009. 09. 01. 12:54

Kiemelten fontos, hogy a képzés az iskoláskorú súlyosan és halmozottan fogyatékos értelmileg akadályozott gyermekek nevelésére, oktatására irányul, melyben az e korosztályba tartozó gyermekekkel folytatott pedagógiai munkából szerzett tapasztalatainkat kívánjuk átadni.

Módszertani csoportunk 2003. szeptemberében indult. 2007. óta fejlesztő iskolai csoportként működik. A súlyosan és halmozottan fogyatékos értelmileg akadályozott gyermekekkel folytatott hat éves gyakorlati munkánk tapasztalatai, valamint a velünk kapcsolatba került szakemberek visszajelzései alapján határoztuk el a képzés elindítását.

Tapasztalatunk, hogy bár 2010-től a fejlesztő iskolai oktatás az érintett gyermekek számára kötelezővé válik, a szakma ennek beindítására nincs felkészülve. Az iskolai csoportot indítani kívánó intézmények és szakembereik hozzáférhető szakirodalmak nélkül, tananyagok és kézzel fogható gyakorlati tanácsok hiányában kényszerülnek fejlesztő iskoláik beindítására. Bár sokuk több éves tapasztalattal rendelkezik súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekkel folytatott gyógypedagógiai munka terén, e gyermekcsoport iskolarendszerű oktatásának, nevelésének megkezdése komoly nehézséget jelent számukra.

A képzés összefoglaló jellegű tematikája:
 • A fejlesztő iskolai oktatás törvényi háttere, a vonatkozó jogi és szakmai előírások, követelmények.
 • A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelési, oktatási sajátosságai.
 • Szemlélet és alapelvek a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek iskolai oktatásában. Életminőség javítása, nevelés, vagy fejlesztés?
 • A Pedagógiai Program felépítése, szerkezeti elemei.
 • A Helyi tanterv és az Éves munkaterv elkészítésének szempontjai.
 • Fejlesztési területek a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatásának irányelve és a gyakorlati tapasztalatok alapján.
 • A csoportos foglalkozások tervezése és megvalósítása, Módszerek és szempontok a gyermekekkel való csoportos munka során.
 • Milyen célokat tűzzünk ki a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek oktatásában?
 • Hogyan tervezzünk reálisan, egyénre szabottan?
 • Az egyéni munka tervezése és megvalósítása.
 • Módszerek és szempontok a gyermekekkel folyó egyéni munka során.
 • Egészségügyi és egészség megőrzési szempontok a fejlesztő iskolai munkában.

A képzés struktúrája:

A képzés időtartama 40 óra. 35 órában hallgatják a hallgatók az elméleti előadásokat, illetve csoportos foglalkozások, esetmegbeszélő feldolgozás formájában jutnak a kívánt ismeretek és a célban megfogalmazott szemlélet birtokába. 5 óra hospitálás folyamán – melyet a Budapesti Korai Fejlesztő Központ fejlesztő iskolájában kell eltölteni, egyéni megbeszélés szerint – pedig a hallgatók személyesen is láthatják azt a modellt, ami a képzés alapjául szolgál.

A képzés szakmai felelőse: Kapronyi Ágnes, gyógypedagógus és Holczinger Éva, gyógypedagógus

A képzés időpontja: 2010. május 10. – május 14.

A képzés várható helyszíne: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a.

A képzés díja: 55.000 Ft

Jelentkezni lehet:
 • Lehoczki Géza oktatásszervezőnél
 • személyesen, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ címén
 • telefonon (06/1 363-02-70)
 • e-mailben oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen ill. a honlapunkon (www.koraifejleszto.hu) található jelentkezési lap segítségével (Figyelem! Minden képzéshez külön jelentkezési lap tartozik!)
 • külön kérésre postai úton is eljuttatjuk a jelentkezési lapot

Egyéb információk:
 • Jelentkezni folyamatosan lehet, 6 héttel az adott tanfolyam indulási időpontjáig.
 • befizetés módja (a jelentkezés visszaigazolását követően):
  - csekken, átutalással, készpénzzel
  - egyedi igény szerint is
  - részletfizetési lehetőség van

Minden egyéb kérdésével forduljon oktatásszervezőnkhöz, Lehoczki Gézához a 06/1 363-02-70-es telefonszámon vagy az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05