A Magyar Lovasterápia Szövetség képzései, továbbképzéseilovasterápiaA korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló programra olyan gyógypedagógusok, gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás vagy lovastorna szakágakon szeretnének továbbtanulni.
2008. 09. 02. 12:46

  

 • a lovasterápiával és a terápiás lovaglással foglakozó intézmények és személyek országos szintű összefogása, érdekeik védelme
 • lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése
 • tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok szerkesztése és kiadása
 • a lovasterápia és a terápiás lovaglás szervezettségének felügyelete
 • a szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételeinek javítása, a szakma  elismertetése
 • lovasterápiás oktató és bemutató központ létrehozása, illetve támogatása
 • a szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának népszerűsítése
 • a fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paraolimpiai versenyzés feltételeinek megteremtése

  

KI CSATLAKOZHAT A SZÖVETSÉGHEZ? 

Lovasterápiával vagy fogathajtással foglalkozó, különböző szakterületeket képviselő szakemberek és intézmények, illetve bármely bel- és külföldi magán és jogi személy vagy gazdasági társaság, aki elfogadja célkitűzéseinket.

 •  gyógytornászok
 • pedagógusok, gyógypedagógusok
 • pszichológusok 
 • orvosok
 • lovas szakemberek (oktatók, edzők, sportolók)
 •  egészségügyi, szociális, rehabilitációs és egyéb intézmények
 • nevelési-oktatási intézmények
 • sport szervezetek (klubok, egyesületek), civil szervezetek

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség képzései, továbbképzései:

 

Lovasterapeuta képzés:

A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló programra olyan gyógypedagógusok, gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás vagy lovastorna szakágakon szeretnének továbbtanulni.

A jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az alapképzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni.

A kétéves, összességében mintegy 180 órás tanfolyam 2008. szeptemberében indul, a lovas felvételi vizsgákra a júniustól szeptemberig terjedő időszakban kerül sor. További információk a www.lovasterapia.hu weboldalon  a képzések címszó alatt találhatóak, valamint a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címen kérhetők.

Az akkreditált pedagógus továbbképzési program keretében 2002-től működik a lovasterapeuta képzés Hippoterápia és Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágakon. 2006-ban átdolgoztuk a képzést a német rendszernek megfelelően, az óraszám 120-ról 180-ra emelkedett. A képzés modulrendszerben épül fel, az A (alapozó) és a B (kiegészítő) modul mindkét szakág hallgatói számára kötelező. A H1 és a GYP1 modulok a két szakág eltérő fogyatékosság specifikus elméleti ismereteit tartalmazzák, a H2 és a GYP2 modulok az elmélethez kapcsolódó gyakorlati órákat foglalják magukba.

A lovasterapeuta képzés, az első hazai képzés a lovasterápia területén, melynek az a célja, hogy a gyógypedagógus és gyógytornász szakemberek számára olyan színvonalas, speciális elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, melyek a sérült személyek rehabilitációját szolgálják.

A leendő lovasterapeuták megismerik az ember és a ló anatómiáját, a lovaglás biomechanikáját; az ember és a ló járását és annak neurológiai hatásait, a ló és a lovaglás általános és speciális hatásait. Ismereteket szereznek a lótartásról, a ló kiképzésről a lovassportokról.         

Elsajátítják a balesetvédelem, elsősegélynyújtás szabályait. Mind elméletben, mind gyakorlatban megtanulják a status felvételt, a foglalkozás megtervezését, a hippoterápiás kezelés és dokumentáció lebonyolítását. 

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon elsajátítják a területüknek megfelelő pacientúra szakszerű ellátását, fejlesztési terv készítését, a foglalkozások tervezését, vezetését és dokumentációját.

 

Parasport képzés:

A Magyar Lovasterápia Szövetség által szervezett képzéseknek, továbbképzéseknek nagy részének mind az elméleti mind a gyakorlati oktatásnak a fóti Lovasterápiás Központ ad helyet.

2006. óta működik továbbképzésünk lovassportoktatók, lovas edzők és lovas szakedzők számára "Fogyatékos személyek lovas sportjának kiegészítő szakirányú ismeretei" címmel.

Működtetése a felnőtt oktatás keretében a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) közös szervezésében történik.

A képzés célja olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely elősegíti a lovas oktató, lovas edző, lovas szakedző végzettségű szakemberek számára a fogyatékosságok megismerését, a fogyatékosságok hatását a lovaglásra, a lovon végzett, lóval végzett szabadidő vagy versenyszerű sporttevékenységet.

A résztvevők megismerik elméletben és gyakorlatban azokat a legfontosabb módosult személyi, tárgyi, versenyrendezési feltételeket, amelyek eltérnek az átlag lovasoktatástól és versenyzéstől, valamint a lovassport fogyatékosság specifikus ismereteit, a versenyzés nemzetközi szabályait.

 

A továbbképzés tartalmi követelményei

Adjon elméleti és gyakorlati ismereteket

· a hazai fogyatékosságügy és a gyógypedagógia területéről

· a különböző típusú fogyatékossági csoportokról, fogyatékosságok okozta megváltozott feltételekről és azok befolyásoló szerepéről a sporttevékenységre

· a fogyatékos személyek nemzetközi és hazai sport mozgalmairól, szövetségekről, versenyrendszerekről

· a szabadidő és versenysport szabályairól, sportági adaptációkról, szervezési és versenyrendezési szabályokról, tárgyi feltételekről.

· szakemberek együttműködéséről

· a lovassport nemzetközi és hazai helyzetéről, fogyatékos személyek lovassport oktatásának módszertani sajátosságairól és a versenysportról, kategorizálásról, versenyzésről, versenyrendezésről

 

Segítő képzés:

A segítő tanfolyamot már nyolc éve minden évente egy alkalommal szervezünk. A tanfolyam célja: olyan segítők kiképzése, akik egy terápiás teamben végzett terapeuta mellet segítőként működnek közre a foglalkozásokon, azonban fontos, hogy a tanfolyam önálló terápiás tevékenységre nem jogosít.

Az egyhetes elméleti és gyakorlati képzés szóbeli és írásbeli vizsgával zárul. A tanfolyam résztvevői előadásokat hallgatnak: a ló anatómiájáról, takarmányozásról, tartásról, a lovas szakágakról, a lovas felszerelésekről. Gyakorlati ismereteket szereznek: a lóvezetésről, a futószárazásról, a lovak viselkedéséről, a biztonsági előírásokról és a terápiás lovakról. 

Tájékozódtak a Magyar Lovasterápia Szövetség történetéről, képzési rendszeréről.

Kiegészítő ismereteket kapnak: a terápiás team tagjairól, a fogyatékosságokról, indikációkról és kontraindikációkról, a lovasterápia felosztásáról, ágairól, a gyógypedagógiai lovaglásról és lovastornáról, a hippoterápia elméletéről és gyakorlatáról, a pszichoterápiáról valamint a parasportról.

 

Lovas vizsgák:

Évente a Német Lovasszövetség vizsgarendszerének megfelelően lovas vizsgákat szervezünk: Bázis, DRA IV, DRA III, DRA II-es szinten német vizsgabiztosok: Kurt Lehmann és Isabelle von Neumann-Cosel részvételével. Ezeket a lovas vizsgákat mind a lovasterapeuta képzésben, mind a lovas parasport képzésben résztvevő hallgatóknak teljesíteni kell.

 

Továbbképzése:

Évente több alkalommal továbbképzéseket szervezünk lovas oktatóknak és lovas edzőknek. Célunk, hogy megismerjék a Német Lovas Szövetség vizsgarendszerét, hiszen a következő években reményeink szerint a Magyar Lovas Szövetség is ezt a képzési- és vizsgarendszert veszi át.

A már végzett gyógypedagógus lovasterapeutáknak évente egy-két alkalommal továbbképzést szervezünk, hogy ismereteiket, szakmai tudásukat bővítsék, munkájukat színvonalasan végezhessék. A továbbképzésekre neves külföldi és hazai szakembereket hívunk meg.

 

Pszichológus- lovasterapeuták képzése:

Pszichológus szakemberek számára szintén külföldi oktatók segítségével továbbképzést indítottunk "Pszichoterápia lóval" címmel. Ennek a képzésnek az akkreditálása jelenleg folyamatban van.

 

Az összeállítást Bozori Gabriella készítette.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05