Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai
Pedagógus továbbképzés


BLISS AlapítványA Bliss Alapítvány az alábbiakban meghirdeti Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjai elnevezésű pedagógustovábbképzési programját (Indítási és engedélyezési szám: OKM-3/35/2008). Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai: a sérült emberi kommunikáció korai felismerése, diagnosztikája, valamint kognitív, pszichés és szociális következményeinek kompenzálása gyógypedagógiai módszerekkel.
2010. 11. 27. 09:05

1. A továbbképzés célja

A továbbképzés halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek oktatásával, fejlesztésével, foglalkoztatásával, gondozásával stb. foglalkozó szakemberek felkészítésére vállalkozik kommunikációjukban súlyosan sérült klienseik ellátására. Ennek megfelelően a cél a halmozott fogyatékosság részeként szereplő, ép, vagy közel ép értelem mellett fellépő beszédhiányból adódód kommunikációfogyatékosság körbejárása, ismertetve annak keletkezési okait, valamint a fellépő, szerteágazó következményeket. Fontos elem a kompenzáló módszerek több szempontú ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása. A lehetséges eszköztár legegyszerűbb (papír-ceruza) módszerei éppen úgy ismertetésre kerülnek, mint az akadálymentesített informatika high tech lehetőségei (fejegér, szemegér stb.). Lényeges, hogy a leendő oktatók gyakorlati feladatokon és saját élményen keresztül is szembesüljenek a beszédképetlenség okozta nehéz helyzetekkel és bizonyos empatikus készségekre tegyenek szert azok kezelésében.

2. A képzés tervezett tematikája

 • A fogyatékosság és a kommunikáció lehetséges összefüggései. Fogyatékosság a társadalomban. A jog lehetőségei. Normalizáció, integráció, akadálymentesítés.
 • Az AAK elméleti alapjai, a kialakulását befolyásoló társadalmi és szakmai tényezők. A kommunikáció normál fejlődésmenete, a normálistól való eltérés okai, jellegzetességei, a nyelv és a gondolkodás fejlődésével való összefüggés. Definíció, demográfiai adatok.
 • A kommunikációsérülés komplex intellektuális, pszichés és szociális következményei. A beszédértés és beszédprodukció kettéválása, a munkamemória szerepe. A normál, ill. sérült kommunikáció összevetése. A megfigyelés jelentősége beszédképtelenség esetén.
 • Az AAK-módszerek és -rendszerek csoportosítása (taxonómia), a velük kapcsolatos használói és környezeti elvárások, előnyeik, hátrányaik; a Bliss-nyelv (jellegzetességei, használatának indikációi). Képkommunikáció, szótárösszeállítás.
 • Diagnosztikai modellek, a diagnosztika sajátosságai és buktatói. Speciális tesztek. Elektronikai eszközök szerepe a diagnosztikában.
 • Az AAK oktatásához szükséges technikai ismeretek: ültetés-pozícionálás, hardver és szoftver, kommunikátorok, elektronikus oktatójátékok, speciális kapcsolók, fejegér.
 • Kommunikációzavar a gyermeknél és a családban. A beszédképtelenség pszichés terhei. Ellentmondás az oktatás sikere és a kommunikáció sikertelensége között: az oktatás, ill. a használat hatékonyságának mutatói, a mérés nehézségei.
3. A tanfolyam oktatói

A tanfolyam oktatói a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának munkatársai, akik közül többen nemcsak igen nagy diagnosztikai és terápiás gyakorlati tapasztalatokra, hanem az AAK-képzés terén is nagy jártasságra tettek szert. A jelentkezők részére konkrétan, részletesen, személy szerint is bemutatjuk az oktatókat.

4. Óraszám és időpontok

A képzés összóraszáma: 30 óra.

A képzés időbeosztása

A képzést különböző munkanapokon tartjuk, január 27. és február 21. között az alábbi beosztásban, általában 9 és 16.30 között, ebédszünettel és két kávészünettel (kivétel az első alkalom, ekkor a kezdés 10 óra). A váltakozó napok célja, hogy a hallgatók a Segítő Kommunikáció-módszertani Központban folyó munka minden szegletével megismerkedhessenek, s tapasztalatokat szerezhessenek az AAK-oktatás legkülönbözőbb formáival kapcsolatban (Játszócsoport, fejlesztő iskolai felkészítés, munkára felkészítés, diagnosztika, egyéni fejlesztés stb.). A tanfolyami hallgatókat több alcsoportba osztjuk, hogy minél több kicsoportos programon vehessenek részt.

Az AAK-tanfolyam tervezett időpontjai:
 1. 2011. január 27. csütörtök, bevezető elméleti nap, 10 – 16.30
 2. 2011. január 31. hétfő, elmélet + gyakorlati nap, 9 – 16 (házi feladat feladása: táblakészítés, segédeszköz készítés)
 3. 2011. február 3. csütörtök, diagnosztikai előadás, bevezető technikai előadás, megfigyelési gyakorlatok (jegyzőkönyvkészítés), film (Mint egy hosszú…), 9 – 15
 4. 2011. február 8. kedd, diagnosztikai gyakorlat, Műhelygyakorlat, fejegér, gyakorlat kommunikátorokkal, 9 – 15 (A, B csoportban)
 5. 2011. február 15. kedd, diagnosztikai gyakorlat, Műhelygyakorlat, fejegér, gyakorlat kommunikátorokkal, 9 – 15 (A, B csoportban)
 6. 2011. február 16. szerda, Játszócsoport, egyéni fejlesztések, délután szoftver gyakorlat, 8.30–15
 7. 2011. február 21. hétfő, konzultációs nap: elkészített táblák elemzése, elkészített segédeszközök bemutatása és megbeszélése, előkészület a vizsgára, kérdés-felelet, 10–15
A vizsga tervezett időpontja: 2011. március 7. hétfő 11–14 óra

5. A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A Tanúsítvány megszerzésének feltételei: a programok 85%-án való megjelenés és aktív részvétel. A záróvizsga megírására az jogosult, aki elkészített a két előzetes kisteszt közül legalább egyet, megszerkesztett egy képkommunikációs táblát, elkészített egy AAK-oktatási segédeszközt és aktívan részt vett a gyakorlatokon. Sikertelen vizsga, azaz 51%-nál gyengébb eredmény esetén a tanúsítvány megszerzése érdekében lehetőséget biztosítunk a kérdéses területeken való további konzultációra, ill. gyakorlat megszerzésére, valamint a vizsga megismétlésére is. AAK-oktatásra jogosító oklevelet az szerez, aki a záróvizsgán 65% feletti eredményt ér el.

6. A jelentkezés feltételei

Szakembereknél felsőfokú gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai vagy egészségügyi végzettség, rehabilitációs munkakörben dolgozóknál (rehabilitációs nővér, asszisztens, személyi segítő stb.) ennek megfelelő középfokú képzettség + szaktanfolyam szükséges. További feltétel súlyosan, halmozottan sérült, beszédképtelen személyekkel folytatott, minimum féléves szakmai gyakorlat.

7. A jelentkezés módja

Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével lehet, az azon jelzett időpontig, postai úton, e-mailen vagy faxon történő visszaküldésével. Késedelmes jelentkezést csak akkor tudunk figyelembe venni, ha addigra a létszám még nem töltődött fel a jelentkezés sorrendjében (min. 8, max. 20 fő). Amennyiben a jelzett időpont nem felel meg, kérelmezhető a jelentkezés jövő évre való áthelyezése. Túljelentkezés vagy tanfolyamhalasztás esetén az illető/k/ várólistára kerül/nek/, s a következő tanfolyamon elsőbbséget élvez/nek/.

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPON MINDENKI ADJA MEG E-MAIL ELÉRHETŐSÉGÉT, MERT A TOVÁBBIAKBAN MINDEN KOMMUNIKÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON BONYOLÍTUNK!

8. A képzés díja

A képzés díja 130 000 Ft, amely magában foglalja az 5 darab 600 Ft-os árú kötelező tankönyvet is.

9. Jelentkezés lemondása

Elfogadott jelentkezés esetén a tanfolyam első napját megelőző három munkanappal mondható vissza a jelentkezés annak érdekében, hogy a várólistáról más valakit behívhassunk.

10. A képzés helyszíne

A helyszín a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központja. Címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. A Központ akadálymentes, előadóterme oktatástechnikai eszközökkel megfelelően felszerelt. A hallgatóknak csupán jegyzetfüzetre, tollra, ceruzára és radírra lesz szükségük.

KÉRJÜK, PONTOSAN TÖLTSÉK KI ÉS JUTTASSÁK VISSZA A MELLÉKELT JELENTKEZÉSI LAPOT!

Kérdéseikkel bátran forduljanak a Bliss Alapítványhoz:
 • adminisztratív és szervezési kérdések, befizetés, ügyintézés, igazolások: Hatos Annamária (Tel/Fax: 310-3583 vagy info@bliss.org.hu),
 • a tanfolyammal kapcsolatos szakmai kérdések: dr. Kálmán Zsófia (info@bliss.org.hu)

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05