Tájékoztató a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 2015/16-os képzéseirőlA Budapesti Korai Fejlesztő Központ diagnosztizáló és fejlesztő munkája mellett képzéseket is szervez. A képzések témái szorosan összefüggnek azokkal a hangsúlyos tevékenységeinkkel, amelyeket kiemeltnek, a Központra leginkább jellemzőnek gondolnak. Egyúttal céljuk, hogy e témákhoz kapcsolódó tudástartalmakat és szemléletmódot továbbadják az érdeklődő és a képzésre vállalkozó szakembereknek.
2015. 06. 23. 05:43

A tanfolyamok kijelölt időpontjai tervezett időpontok, amik egyes esetekben módosulhatnak.

A képzésekhez tartozó jelentkezési lapokat a Budapesti Korai Fejlesztő Központ honlapján lehet megtalálni és letölteni: www.koraifejleszto.hu

Az akkreditált tanfolyamokra csak a jelentkezési feltételeknek megfelelő és a bemeneti követelményeknek eleget tevő szakemberek nyerhetnek felvételt. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják el.
 

 
I. Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

30 óra, 60.000 FT (kihelyezett képzésként 70.000 Ft)  
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2015. október 7-10. (szerdaszombat)
 
CÉLCSOPORT:
A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés területén utazótanárként foglalkoztatott szakemberek, gyógypedagógusok

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage-modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.

A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is.  
 
 
II. Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata

60 órás alapképzés, 80.000 Ft/fő (észletfizetés lehetséges, 2 részletben)
 
TERVEZETT IDŐPONT:
1. oktatási hét: 2015. október 13-16.(keddpéntek)
2. oktatási hét: 2015. november 3-6. (keddpéntek)

A képzést  2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) keddtől péntekig általában reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig bezárólag.
 
CÉLCSOPORT:
3-6  éves eltérő fejlődésű kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozó, gyakorló gyógypedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, óvodapedagógusok, pszichológusok
                             
Gyógypedagógiai tanári és/vagy gyógytornász és/vagy konduktív pedagógiai tanári és/vagy óvodapedagógusi diploma, pszichológus diploma szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A  családközpontú kora gyermekkori intervenció  szemléleti kereteinek és korszerű ismereteinek elsajátításával, a tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak  képessé arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül. Váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintő aktuális szakirodalom terén. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülőknek szóló tanácsadásban.
 

Továbbképzés azok számára, akik a "Családközpontú kora gyermekkori intervenció"  c. tanfolyamunkat (vagy elődjét, a 120 órás "Kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlatát") elvégezték vagy  eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek:
 
II/1. SEED Fejlődési Skála, mint lehetséges vizsgáló eszköz

30 órás, 50.000 Ft/fő 
                                                                                                TERVEZETT IDŐPONT:  
Elmélet: 2016. február 16-17. (keddszerda)
Hospitálás: 2016. február 18 – március 4. megbeszélt időpontokban
Gyakorlat 1.: 2016. március 19. (szombat) 
Gyakorlat 2.: 2016. április 2. (szombat) 
 
Az elmélet 2 x 7 órában (tehát a feltüntetett időpontokban), a 4 óra hospitálás a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontokban zajlik le a Budapesti Korai Fejlesztő Központban. 

A közel 4 óra hospitálás és a komplex vizsgálati felmérés megbeszélésén való részvétel az elméleti órák után következő 3 hétben történik meg.

A gyakorlati rész pedig a hospitálások és esetmegbeszélések után  2 x 6 órában a feltüntetett időpontokban.
                 
CÉLCSOPORT:

0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok.  
 
Gyógypedagógus (bármely szakos), pszichológus, gyógytornász, konduktor, logopédus végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez, vagy olyan legalább főiskolai szintű végzettség, amely 0-4 éves korú gyermekek ellátására, nevelésére, oktatására ad képesítést.

Továbbá szükséges még eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermekek korai intervenciójában, ellátásában eltöltött minimum 2 éves gyakorlati tapasztalat és ennek igazolása.
 
A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála.

Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.
 
 
"AUTIZMUS KÉPZÉS CSOMAG"
 
III. Autizmus alapképzés Autizmus-specifikus komplex korai intervenció elméleti és gyakorlati alapismeretek  

60 óra, 80.000 Ft/fő  részletfizetés lehetséges, 2 részletben
 
TERVEZETT IDŐPONT:
1. oktatási hét: 2015. november  10-13. (keddpéntek) 
2. oktatási hét: 2015. november  24-27. (keddpéntek) 
 
A képzést 2. oktatási hétben tudjuk megvalósítani (2x30 órában) a fenti napokon, reggel 9.00 órától általában délután 16.30-ig bezárólag.
 
CÉLCSOPORT:
2-7 éves korosztállyal foglakozó, gyakorló óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, logopédusok, konduktorok.
 
Óvodapedagógus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség  valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk. Elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni.

A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus  ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.
 

Továbbképzések azok számára, akik a fent említett ’Autizmus alapképzést" (vagy elődjét, a 120 órás  "Pedagógusokat felkészítő oktatási program autizmussal élő óvodás gyermekek szakszerű ellátásához") vagy egy másik intézmény, szervezet autizmussal kapcsolatos "alapismereti képzését" elvégezték: 

III/1.   Autizmussal élő gyermekek az óvodában integráció a gyakorlatban

30 óra, 45.000 FT/fő
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2016. március 8-11. (kedd – péntek)
                  
Óvodapedagógus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
                      
Elsősorban ezzel a képzéssel egy gyakorlatorientált képzést szeretnénk nyújtani autizmussal élő gyermekeket ellátó szakemberek számára, melyek birtokában elméleti ismereteiket a gyakorlatban minél jobban kamatoztathatják. 

A továbbképzéssel várhatóan növekszik a szakemberek kompetenciája, s ez által képesek lesznek egyénre szabott, autizmus-specifikus segítséget nyújtani a gyermekek és családjaik számára. A képzésben hangsúlyt kap a családok számára történő tanácsadás, az otthoni, mindennapi élet segítése, kísérése és támogatása is.
 

III/2. Az autizmus specifikus komplex korai intervenció gyakorlata

30 óra, 45.000 Ft/fő
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2016. április 12-15. (kedd–péntek)
 
Óvodapedagógus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktorvégzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
                      
 Elsősorban ez egy gyakorlatorientált továbbképzés, mely által a szakemberek bővebb ismereteket szereznek az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának sajátosságairól, nehézségeiről, a kommunikáció problémáinak hátterében álló okairól. 

A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók képessé váljanak a kommunikációs készségek pedagógiai felmérésére és részletes gyakorlati ötleteket kapjanak a kommunikáció fejlesztésének tervezésére,az egyénre szabott kommunikáció tanítására.
 

III/3.  Autizmussal élő gyermekek kommunikációjának támogatása – Alternatív és augmentatív  kommunikáció  

30 óra, 45.000 Ft/fő
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2016. május 1013. (kedd-péntek) 
 
Óvodapedagógus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor végzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítjük, mellyel célunk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben.

A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető az autizmussal élő gyermekeket integráló óvodák száma, ahol megfelelő sérülés-specifikus ellátást biztosítanak a gyerekeknek és családjaiknak
 

IV. Fejlesztő iskola  – A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának, nevelésének tervezése, megvalósítása  

45 óra, 60.000 Ft/fő 
 
TERVEZETT IDŐPONT:
2015. december 7-11.  (hétfő–péntek) 
 
CÉLCSOPORT:
Fejlesztő iskolai osztályokat indítani kívánó, vagy már működtető intézmények pedagógus és gyógypedagógus szakemberei (pedagógus, gyógypedagógus, konduktív pedagógus, illetve gyógytornász)
   
Egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, gyógypedagógus, konduktív pedagógus, terapeuta, gyógytornász végzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A fejlesztő iskolai osztályokat működtető, vagy a jövőben indítani kívánó intézmények pedagógus és gyógypedagógus szakemberei számára azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekkel folytatott iskolai pedagógiai, oktatási munka szervezéséhez, tervezéséhez és gyakorlati megvalósításához szükséges. A hallgatóknak a gyakorlati órák során képessé kell válniuk a foglalkozások szakszerű és adekvát tervezésére.            

Célunk, hogy a résztvevő pedagógusok a konkrét, célorientált, egyénre szabott tervezés mellett megismerjék, milyen lehetőségek, módszerek és eszközök állnak rendelkezésre a fejlesztő iskolai osztályok tanulóinak csoportos foglalkoztatására, nevelésére, oktatására.
 


V.  Inklúzív nevelés kisgyermekkorban

30 óra, 45.000 Ft/fő

 
TERVEZETT IDŐPONT:
2016. május 24-27. (kedd–péntek)

 
CÉLCSOPORT:
A fejlesztő iskolai osztályok 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok,szociálpedagógusok.

 
3-7 éves korosztállyal foglalkozó pedagógus diploma vagy óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus szakképzettség valamelyike szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
Elméleti és gyakorlati továbbképzést nyújtunk kisgyermekeket nevelő pedagógusoknak, akik normál közösségben dolgoznak és e képzés által lesznek képesek sérült gyerekek fogadására és fejlesztésre. Célunk, hogy a pedagógusok a differenciált pedagógiai munkájuk révén képesek legyenek az inkluzív pedagógiai szemléletre, a differenciált gyakorlatra, amely által a gyerekközösségbe járó minden gyerek saját szükségletének megfelelő bánásmódban részesül.

A képzésben résztvevők az érintett gyerekek családjait is legyenek képesek gondozni – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően – úgy, hogy az ő beilleszkedésük

is megvalósuljon többségi szülőkörbe.

Cél, hogy segíteni tudjanak a szülőknek abban, hogy az egyes problémákkal 
milyen segítő szervezetekhez fordulhatnak, akár az integrációt, akár a speciális nevelést biztosítva gyermeküknek.
 

VI. Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

30 óra, 60.000 Ft (kihelyezett képzésként 70.000 Ft)  

TERVEZETT IDŐPONT:
2016. április 20-23. (szerdaszombat)
 
CÉLCSOPORT:
A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés területén utazótanárként foglalkoztatott szakemberek, gyógypedagógusok.

Gyógypedagógiai végzettség szükséges a tanfolyamon való részvételhez.
 
A Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage-modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak.

A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően.

Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.

A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is.
 

A képzéseinkre általánosan érvényesek:
  • Az adott képzések csak akkor indíthatók el, ha a jelentkezők száma eléri az előírt minimális létszámot.
  • A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
  • A képzési díj megegyezés szerint részletben is kifizethető egyes képzéseink esetében.
  • A képzéseink az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett és az Oktatási Hivatala által akkreditált pedagógus továbbképzési programok.
  • Tanfolyamaink sikeres elvégzése annyi tanórai foglalkozás jelent a pedagógus-továbbképzés terén, ahány órás volt az adott tanfolyam.
  • A 277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelet szerint: "5. §15 (1) A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
  • Az intézményünk és képzéseink a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditáltak. Intézmény-akkreditációs lajstromszámunk: AL-2935
  • A tanfolyamok jelentős része a 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11. cím alatt található épületünkben bonyolódnak le.
  • Szállást és étkezést sajnos nem áll módunkban biztosítani.
Reméljük, képzéseink felkeltették szakmai érdeklődését és várjuk jelentkezését.

Tanfolyamainkról a www.koraifejleszto.hu honlapunkon is érdeklődhet, ahonnan a képzésekre való  jelentkezési lapokat is letöltheti.
 
Jelentkezését a Budapesti Korai Fejlesztő Központ oktatásszervezőjénél, Lehoczki Gézánál teheti meg az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen, vagy a +36/1 363 02 70-es telefon és faxszámon.
 
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05