Gyógypedagógia – Fogyatékosságtudomány – Rehabilitáció
2009. november 26. - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. C/105-ös előadó


A konferencia célja párbeszéd kezdeményezése a különbözõ diszciplinák területén tevékenykedõ elméleti és gyakorlati szakemberek között annak érdekében, hogy összevetésre és kritikus elemzésre kerüljenek a fogyatékosság témájával kapcsolatos tudományos és szakmai nézetek, célok és tevékenységek.
2009. 11. 16. 08:08

Délelõtt
moderátor: Marton Klára Dr. habil, tudományos fõmunkatárs (ELTE BGGYK), egyetemi tanár (Brooklyn College, City University of New York)

10:00–10:05
A Nemzetközi Tudományos Konferencia megnyitója. Dékáni köszöntõ: Szabó Ákosné Dr. dékán, fõiskolai tanár (ELTE BGGYK)

10:05–10:20
2009. évi Walter Bachmann-elõadás: Kereki Judit: A korai intervenció rendszerének anomáliái és jó gyakorlata

I. Gyógypedagógia
 
10:20–10:45
Marcus Dederich Dr. Prof. (Dortmundi Egyetem): Differences, Frictions and Consent between Special Education and Disability Studies - Különbségek, súrlódások és egyezés a gyógypedagógia és a fogyatékosság- tudomány között

10:45–11:10
Zászkaliczky Péter Dr. fõiskolai tanár (ELTE BGGYK, Általános Gyógypedagógiai Tanszék): Gyógypedagógia: a fogyatékosság tudománya

11:10–11:25 Kávészünet

II. Rehabilitáció

11:25–11:50
Jiri Votava Dr. Prof. (Prága, Károly Egyetem): Social Rehabilitation as a Part of Comprehensive Rehabilitation of Persons with Disability - Társadalmi rehabilitáció, mint a fogyatékos személyek átfogó rehabilitációjának része

11:50–12:15
Kullmann Lajos Dr. egyetemi tanár (ELTE BGGYK, Szomatopedagógiai Tanszék): Az FNO hatása a rehabilitáció fejlõdésére

12:15–13:00 Ebédszünet

III. Fogyatékosságtudomány

Délután

moderátor: Balázs János Dr. fõiskolai tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (ELTE BGGYK)

13:00–13:25
Birgit Drolshagen Dr. (Technische Universität Dortmund): Disability Studies and the Social Model of Disability – on the Significance of Participation and Self-Determination in the Rehabilitation and Pedagogics of Persons with Visual Impairment -  Fogyatékosságtudomány és a fogyatékosság társadalmi modellje – a részvétel és önmeghatározás jelentõsége látássérült személyek rehabilitációjában és pedagógiájában

13:25 –13:50
Könczei György Dr. egyetemi tanár (ELTE BGGYK Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport): A fogyatékosságtudomány háttere

13:50–14:15
Gombos Gábor jogvédõ (Mental Disability Advocacy Center – a fogyatékosügyi ENSZ egyezmény egyik létrehozója): Gyógypedagógia, fogyatékosságtudomány, rehabilitáció és az ENSZ fogyatékosjogi egyezménye

14:15–14:40
Tausz Katalin Dr. habil, egyetemi docens, dékán (ELTE TÁTK): A fogyatékosságügy a mai Magyarországon

14:40–14:50 Szünet

14:50–15:10 Tárlatvezetés

15:10–16:50 Kerekasztal és vita
Vitavezetõ: Dr. Marton Klára és Dr. Balázs János

16:50 Zárszó


A konferencia ideje alatt a FOGYATÉKOSSÁGTÖRTÉNETI VÁNDORKIÁLLÍTÁS és a GYÓGYPEDAGÓGIAI KUTATÁSOK POSZTERTÁRLAT megtekinthetõ az A/67-es teremben.

A Magyar Tudomány Ünnepe tanítás nélküli munkanap a Karon minden tagozaton. A konferencián való részvétel ingyenes.
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05