Esély, Lehetőség, Tehetség
A kompetencia alapú oktatás implementációja az ELTE gyakorlóintézményeiben című projekt zárókonferenciája


Esély, Lehetőség, Tehetség

2010. 08. 30. 12:35

Program

  • Megnyitó – dr. Mezey Barna rektor
  • Az ELTE gyakorlóintézményeinek részvétele az európai uniós pályázatokban – dr. Hudecz Ferenc leköszönő rektor
  • A kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatai – Puskás Aurél, Educatio Nonprofit Kft.
  • 4. A TÁMOP-3.1.4. projekt eredményei az ELTE-n a bevont intézményekben – dr. H. Nagy Anna a projekt szakmai vezetője és dr. Molnár Katalin a projekt menedzsere
  • Tehetség mint sajátos nevelési igény – dr. Gyarmathy Éva az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa
  • Szünet
  • Szekcióülések
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (1146 Budapest, Chazár András u. 10.)
Időpont: 2010. augusztus 31. 9 óraAz ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ szekcióülésének előadásai

Rosta Katalin
A helyi fejlesztő program és a kompetencia alapú óvodai programcsomag kapcsolata


Az intézmény fejlesztő programjába adaptáltuk a kompetencia alapú óvodai programot, közös fejlesztési célokat és elveket keresve a két program között, új módszerek bevezetésével.

Az óvodapedagógus/gyógypedagógus ebben az új típusú tanulási folyamatban irányít, segít, utat mutat, támaszkodik a gyermekek előzetes tapasztalataira, számít önállóságukra, és gazdag választási lehetőséget kínál a tevékenység végzésben a gyermekek érdeklődésének kielégítésére. Az alkalmazható, felhasználható tudást elősegítő valóságos, életszerű szituációk új tanulási környezetet tételeznek fel. Ez az újszerű tanulási környezet egyrészt lehetővé teszi a pedagógiai folyamat kiterjesztését az óvodán kívülre, a természetbe, a való világba, másrészt biztosítja az ott szerzett tapasztalatok integrálását a fejlesztő-nevelő folyamatba.


Rosta Katalin és Schuchné Rumpli Henriette
Projektmódszer alkalmazásának lehetőségei speciális óvodában


A pályázat keretében újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésére és alkalmazására került sor, ami a kulcskompetenciák fejlesztését támogatja. A projektmódszer lehetőséget teremt arra, hogy a terápiás tevékenység és az óvodai nevelés céljai közötti hatékony integráció megvalósuljon. A projekt a fejlesztési célkitűzések és műveltségi anyag egy olyan sajátos témaegysége, amelyet az óvodapedagógusok / gyógypedagógusok / gyógypedagógiai asszisztensek életszerű feladathelyzetekben természetes tapasztalást biztosító módon kooperatív tanulási technikával dolgoznak fel.


Dr. Túriné Dax Viktória
Egy projekt képekben


A háromhetes egybefüggő projekt december hónapban, az advent témában, a Tűz modul keretében valósult meg. Az ez elem köré csoportosított témakörök voltak a leginkább megvalósíthatók a gyermekeink számára, az ünnep és család köré csoportosított tevékenységek univerzalitása miatt. Szinte minden óvodában helye van az ünnepre készülődésnek, a közös ünnepi megemlékezésnek. A hagyományápolás az óvodai programok szerves része.


Dr. Vajdáné Kutas Csilla
Egy témahét, kidolgozása, megvalósítása: "Indiántábor"


Megpróbáltuk, a minden évben megszervezésre kerülő egy hetes nyári táborunk témájaként bevezetni a négy őselem összekapcsolódásának feldolgozását. Témahétként "Indián tábort" szerveztünk, amelyen az intézményünkbe járó gyermekek többsége részt vett. Értékesnek tartjuk a konkrét közös élményszerzés hangsúlyozását és a témabevezető otthoni gyűjtőmunka újdonságát. Kezdetben idegen volt ugyan a Tűz – Víz – Föld – Levegő téma köré szervezett ismeretszerzés a már megszokott évszakokhoz kapcsolódó témakörök helyett. A témakörök elvontsága miatt próbáltuk áttekinteni a megajánlott programcsomagban azokat a modulokat, amelyek konkréttá tehetők az eltérően fejlődő gyermekek számára is. Az átgondolt és alapos munkával előkészített beszédfogyatékos és értelmileg akadályozott óvodás gyermekek belső integrációjával megvalósult táborunk végeredményben óriási sikert aratott mind a gyermekek, mind a szülők, mind a kollégák között.


Bödős Eszter és Rosta Katalin
A kompetencia alapú oktatás speciális eszköze a PERTRA játékcsalád


A vizuális nevelési terület, amely az új OM által kiadott irányelvekben "Rajzolás, mintázás, kézimunka" néven szerepel, tágabb értelmezést nyer a gyógypedagógiai óvodában, speciális igényű gyermekek nevelésében. A PERTRA játék, komplex lehetőség arra, hogy a vizuális észlelés és alkotás területén a gyermekek új élményhez, tapasztalatokhoz jussanak. A sajátos nevelési igényű gyermekeket ezzel az eszközzel kreatívan fejleszthetjük, egyénileg és csoportosan is. A gyakoroltatás sokszor unalmas folyamatát színessé teszi ez az eszköz. A játék esztétikája már önmagában is motivál a tevékeny ismeretszerzésre a színek, a formák, a mennyiségek világában.


Kiállítás a témahéten készült alkotásokból

A kiállításon látható: minden, ami kézzel készült, minden, ami látható, hallható, tapintható, minden, ami segített megérteni és megismerni egy más kultúra életét. A témahét a kompetencia alapú óvodai programcsomag moduljainak (Tűz, Víz, Föld, Levegő) összekapcsolásának színtere volt, erősítette a belső integrációt. Ezt szeretnénk kiállításunkkal bemutatni.

Képgaléria: Az érzékelés titokzatos világa

Intézményünk fennállásának 30. évfordulójára készült ez az "utazó" kiállítás. A kiállításon nagy hangsúlyt fektetünk annak bemutatására, hogy a különböző érzékelő csatornákon történő közvetlen tapasztalatszerzés milyen hatással van a gyermekek érzelmi és kognitív folyamataira. Az élmény, a játék, a változó tér és környezet egy titkos világba vezetik, a gyerekeket, ahol maguk fedezhetnek fel valami újat, valami szépet, valami érdekeset. E közben nincsenek magukra hagyva, ott vagyunk mellettük mi, pedagógusok, hogy kísérjük őket a felfedezés útján. Fejlesztő munkánk során felhasználjuk ezeknek az élményeknek a lenyomatát. Új lehetőségek teremtésével bíztatjuk, motiváljuk őket.


Az intézményben ez a 30 éves ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ jubileumi eseményeinek nyitókonferenciája.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05