A "Bárczi-modell" 110 éve
Gyógypedagógia a tudomány és a gyakorlat szolgálatában


Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai KarA Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara Gyógypedagógia és tudomány a gyakorlatban – a "Bárczi-Modell" 110 éve címmel konferenciát rendezett. Alább olvashatók el a konferencia teljes programja. 
2010. 11. 27. 09:31

Program


I. Plenáris elõadások

10:00–10:10 Lénárt Zoltán gyakornok, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: A mozgásnevelés hatására bekövetkező minőségi változások mérhetősége hemiparetikus gyermekek felső végtagi mozgásaiban – A 2009/2010. évi Walter Bachmann-díjas diplomamunka bemutatása

10:10–10:55 Ferdinand Klein Dr., professzor emeritus, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola díszdoktora: A gyógypedagógus felelõssége a fogyatékossággal élõ emberek iránt a 21. században

10:55–11:40 Ursula Hoyningen-Süess, Prof., Dr., Zürichi Egyetem: A zürichi gyógypedagógusképzés magyar gyökerei

11:40–12:00 Kávészünet

12:00–12:15 Pukánszky Béla Prof., Dr., egyetemi tanár, rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem: Gyógypedagógus-képzés a magyar Bologna-rendszerben

12:15–12:30 Kálmán Zsófia Dr., címzetes egyetemi tanár, ELTE, OORI, a Bliss Alapítvány képviselője: Csapások, ösvények, utak…

12:30–12:45 Gereben Ferencné Dr., főiskolai tanár, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: A gyógypedagógiatudomány és gyakorlat terápiás és rehabilitációs dominanciája – klinikai megközelítésben

12:45–13:00 Marton Klára Dr., habil, tudományos fõmunkatárs, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Brooklyn College, City University of New York: Kognitív gyógypedagógia: új tudományos eredmények a gyógypedagógiában, avagy a gyógypedagógia hozzájárulása a kognitív tudományokhoz

13:00–14:00 Ebédszünet

II. Könyvbemutató és plenáris beszélgetés

14.00–14.30 Bánfalvy Csaba Dr., egyetemi tanár, tanszékvezetõ, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: Újabb gyógypedagógus-történetek kötet könyvbemutatója

14.30–16.00 Plenáris beszélgetés (Moderátor: Zászkaliczky Péter Dr., fõiskolai tanár, tanszékvezető, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) Téma: A "Bárczi-modell" 110 éve.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05