Mozgásban a beszéd
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének közgyűlése és konferenciája


A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége 2011. április 9-én Mozgásban a beszéd címmel konferenciát rendez az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.
2011. 04. 06. 09:24

Időpont: 2011. április 9., 9–17 óra
Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Budapest IX. kerület, Ecseri út 3., tanácsterem, A/202) – (Műhelyek: A/67-es, A/202-es, B/401-es terem)PROGRAM


9.00– 9.40 A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület közgyűlése

9.40–10.00 Kondor Edit: Bemutatkozik a Zuglói Logopédiai Intézet

10.00–10.15 Szünet

10.15–12.20 Előadások
Üléselnökök: Vassné dr. Kovács Emőke, Horváthné Moldvay Ilona

10.15–11.00 Gereben Ferencné Dr.: Pár-beszéd. A motoros és nyelvi folyamatokról – neurokognitív megközelítésben

11.00–11.30 Huba Judit: Pszichomotoros megfigyelés és fejlesztés a logopédiában

11.30–12.00 Sósné Pintye Mária: Mozdulni kész?! A mozgásos részképesség- és készségfejlesztés lehetőségei a logopédia órákon

12.00–12.20 Fehérné Kovács Zsuzsa, Sósné Pintye Mária: A gyermekkori diszpraxiáról

12.20–12.50 Szünet

12.50–14.40 Bemutatkoznak a gyakorlat műhelyei
Üléselnök: Mosányi Emőke, Szatmáriné Mályi Nóra

12.50–13.15 Melegné Steiner Ildikó: Beszéd születik. Az ELTE Gyakorló Logopédiai Óvodájának mozgásfejlesztő rendszere a korai fejlesztéstől az iskolába lépésig, a vizsgálatok és a terápia tükrében

13.15–13.35 Rákos Júlia, Fórizs Bea, Balogh Ferencné, Mosányi Emőke: Hangol a mozdulat. A Fővárosi Beszédjavító Intézetben alkalmazott pszichomotoros integrációt fejlesztő komplex mozgásterápia bemutatása

13.35–14.00 Szászné Csikós Klára, Szabó Beáta: A szenzomotoros mozgásfejlesztő terápiák. szerepe a logopédiai óvoda komplex fejlesztő programjában

13.55–14.20 Kaszner Éva: Kötélugrás a mozgás és beszédfejlesztésben

14.20–14.40 beszélgetés, kérdések, vita

14.40–15.10 Szünet

15.10-16.40 Műhelyek
  • Rosta Katalin, Schuchné Rumpli Henriett, Melegné Steiner Ildikó, Alkonyi Mária: Ízelítő az ELTE Gyakorló Logopédiai Óvoda mozgásfejlesztő programjaiból. A vizsgálat: a Deganghi-Berk szenzoros integrációt 3-5 éves korban vizsgáló teszt bemutatása. (A mozdulattól a mozgásig c. film vetítése, mely a mozgásfejlesztő repertoárt mutatja be.)
  • Gazda Yvonne, Jankó István: A Mozgáskottamódszer alkalmazása a XI. kerületi Logopédiai Intézetben
  • Sósné Pintye Mária: Modulrendszerű mozgásos részképesség-fejlesztő programcsomag a diszlexia reedukációjához
16.45-17.00 Összefoglaló, konferenciazárás


Közgyűlésünkre és konferenciánkra tisztelettel várjuk tagtársainkat, nem tag logopédus kollégáinkat és a logopédus hallgatókat.

A konferenciára előzetesen az MLSZSZ honlapján és e-mail címén is lehet regisztrálni 2011. április 4-ig, szerdáig. A helyszínen a regisztrációra, a tagdíj vagy támogatási díj befizetésére 8.15-től van lehetőség.

A helyszínen a tagok megkapják a tagság igazolását szolgáló kitűzőt.

Részvételi díj:
  • Az éves tagdíj befizetése fejében tagjainkat a tavaszi és őszi konferencián ingyenes belépés illeti meg.
  • Akik már befizették a 2011. évi tagdíjat, kérjük, hogy hozzák el és mutassák be a megfelelő bizonylatot (a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét vagy a banki átutalás igazolását).
  • Szintén költségmentes a részvétel azoknak, akik a helyszínen lépnek be az MLSZSZ-be. Ehhez a honlapunkon (www.mlszsz.hu) megtalálható, kitöltött belépési nyilatkozat, a logopédusi diploma fénymásolatának átadása, valamint a tagdíj (4000 Ft) befizetése szükséges.
  • Nem tagoknak 3000 Ft.
  • Nappali és levelező tagozatos logopédus hallgatóknak diákigazolvány bemutatása mellett 1000 Ft.
  • A konferencia szervezésében, lebonyolításában közreműködő logopédus hallgatók részvétele ingyenes.
  • Az MLSZSZ bankszámlaszáma: 11742104-20049052

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05