Új generáció – Új kihívások (XI. Országos Szakszolgálati Módszertani Konferencia)
2011. május 31. – június 2. Lillafüred, Hotel Palota


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 11. alkalommal szervezi meg Országos Szakszolgálati Konferenciáját, melynek keretében a tudomány és a gyakorlat oldaláról egységben szemléli azokat a feladatokat, amelyet gyermekeink oktatása-nevelése jelent, ezen belül is, azokra az egyénekre, gyermek- és tanulócsoportokra koncentrálva, akik bármely képességterületen lassú ütemben, vagy atipikusan fejlődnek és ezért speciális ellátásra, különleges gondozásra szorulnak.
2011. 04. 20. 13:40

A konferencia központi témája: a gyógypedagógia fejlődési útjainak bemutatása, a terminológia változásainak szemléltetése, a gyógypedagógiai ellátás több szempontú megközelítése. A gyógypedagógia multidiszciplináris megközelítése, valamint a gyógypedagógiai, kognitív, neuropszichológiai és szociálpszichológiai kutatási eredmények bemutatása.

A jelenlévők ismereteket szerezhetnek: a gyógypedagógia, az orvostudomány, és a neveléstudomány viszonyának értelmezéséről. A kommunikáció és a nyelvfejlődés, illetve a tanulási zavarok megértése szempontjából fontos és meghatározó fejlődési modellekről. A tanulási nehézségek felismeréséről, megelőzéséről és terápiájáról, különös tekintettel az új diagnosztikai módszerekre. Új modelleket, jó gyakorlatokat mutatunk be az óvodai és az iskolai együttnevelés terén.

Foglalkozik továbbá: az agresszió, a magatartászavar értelmezésével, bemutatjuk az ezzel kapcsolatos hazai vizsgálatok eredményeit, kiemelve a pedagógus feladatait is a megelőzésben. Külön foglalkozunk a pályaválasztás, pályatanácsadás témakörével, és a pályakrízisekkel.

Jelentkezési határidő: 2011. május 05.

Várhatóan a konferencia előadásai (mind a 3 napon való részvétel mellett) a – 93/2009 (IV. 22.) Korm. Rendelet 5. § 3. bek. d) pontja alapján – 15 órában beszámíthatóak a 120 órás pedagógus továbbképzés időtartamába. Az ehhez szükséges engedélyek megkérését elindítottuk, ezzel kapcsolatban késõbb adunk bõvebb tájékoztatást.

Információ kérhető:
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság titkárságán
Tel.: 46/508-499 vagy 46/ 530-110/22-es mellék

Jelentkezni a "Jelentkezési lap" kitöltésével lehet az alábbi címre eljuttatva:  B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet  – TKVSZRB (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. – Fax: 46/530-117)

Részletes leírás program és jelentkezési lap letöltése
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05