BESZÉDKUTATÁS 2009 – A spontán beszédA konferencia fő témája a spontán beszéd. Jelentkezési határidő előadás bejelentésére: 2009. május 31. A konferencia időpontja: 2009. október 16–17.
2009. 01. 18. 14:53

A spontán beszéd

A konferencia időpontja: 2009. október 16–17.
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet,
Budapest VI. Benczúr u. 33.

A konferencia fő témája a spontán beszéd, az előadásokat elsősorban az alábbi témakörökben várjuk:

• fonológiai folyamatok érvényesülése a spontán beszédben
• spontánbeszédműfajok
• a hangkörnyezet hatása a fonémarealizációra
• akusztikum és percepció
• prozódia a spontán beszédben
• a spontán beszéd temporális sajátosságai
• a beszélőváltás sajátosságai
• megakadásjelenségek a spontán beszédben
• beszédzavarok, patológiás beszéd
• a spontán beszéd a nyelvfejlődésben
• idősek spontán beszéde
• a spontán beszéd kutatásának alkalmazásai: kriminalisztikai felhasználás, beszédtechnológia, adatbázisok, beszélő-felismerés
• további vonatkozások

Jelentkezési határidő előadás bejelentésére:
2009. május 31.

Jelentkezni lehet: Horváth Viktória, email: horviki@nytud.hu
vagy postán:
MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály
1068 Budapest, Benczúr u. 33. Telefon: 321-4830/172.

Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza az alábbi adatokat:
− az előadó neve, munkahelye, címe, email-címe és telefonszáma
− az előadás címe és preferált típusa (szóbeli vagy poszter)
− az előadás 10 soros absztraktja
Az előadás elfogadásáról a szakmai lektorok véleménye alapján 2009. június 30-ig küldünk értesítést.

A konferencia részvételi díja: 3000 Ft, PhD-hallgatóknak: 1500 Ft.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05