Hamarosan megjelenik a Gyógypedagógiai SzemleHamarosan megjelenik a Gyógypedagógiai Szemle legújabb, negyedik (tematikus) száma, amely a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok és családjaik problémájával foglalkozik. (Alább olvasható a Szerkesztői előszó és a teljes tartalomjegyzék.)
2009. 09. 12. 13:03Szerkesztõi elõszó

 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon minden évben megszervezik a Kitárt Ajtók Ünnepét, amelyre különbözõ rendezvényekkel készül a kar. A tavalyi évben egy posztertárlat is bemutatásra került. A posztereken megjelenõ kutatások megtekintésénél, elemzésénél találkoztam Rosta Katalinnal, a Gyógypedagógiai Szemle fõszerkesztõjével, akivel a beszélgetésünk során eljutottunk oda, hogy milyen jó lenne egy olyan tematikus szám, amely a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok és családjaik problémájával foglalkozik. Ezt követõen kezdtem azon gondolkodni, hogy milyen cikkeket, milyen témákat kellene ebbe a számba begyűjteni. A munka nagyon élvezetes volt, a végén kissé izgalmas is, hiszen a határidõk és a lapzárta gyorsan közeledett.

Több dolog is indokolta, hogy tematikus lapszámot szerkesszünk. Egyrészt a törvényi változások nagymértékben érintették és új kihívások elé állították az értelmi fogyatékos személyek és segítõik világát. Ezért éreztük hangsúlyozottan fontosnak a téma körbejárását különbözõ szakemberek szemével és különféle szakterületek oldaláról. Így ez a szám a legújabb kutatások segítségével segít a jelen helyzet áttekintésében. Másrészt az integráció terjedésével a szakemberek sokszor kerültek szakmailag bizonytalan helyzetbe. Talán ebben is segíthet az a két cikk, amely az integrációval foglalkozik.

Az Eredeti közlemények rovatban elsõként Ferenczi Szilvia Györgyi és Kalmár Magda írása olvasható. A szerzõk a temperamentumjellemzõk és a megismerõ képességek, valamint a nyelv közötti kapcsolatokat igyekeznek feltárni. A tanulmány nemcsak a korai fejlesztés fontosságára hívja fel a figyelmet a koraszülött csecsemõk esetében, hanem arra is, hogy ennek milyen következményei lehetnek akár még iskoláskorban is, elsõsorban a figyelmi teljesítményre vonatkozólag.

Lukács Ágnes a Williams-szindrómás személyek megismerõ képességeirõl ír, beleértve a nyelvi, a szociális, a számolási, a téri képességeket, valamint a munkamemóriát.

Rozsos Kata és Krémer Balázs cikke a fogyatékos személyek életkörülményeirõl szól. Részletesen tárgyalják a fogyatékos gyermeket nevelõ családok helyzetét, valamint azt a "szerepet", amibe igen könnyen belekerülhetnek. A szolgáltatások változása egyelõre még nem követi a családok szükségleteit, igényeit.

Majoros Alíz Edit írása a dél-magyarországi régió integrációs helyzetét tárja fel a pedagógusok szempontjából, illetve az intézmények oldaláról. Fischer Gabriella tanulmánya ugyancsak az integrációval foglalkozik, de inkább az attitűdök felõl közelít és vizsgálatába bevonja az érintett szülõket is. Eredményeik sokban különböznek, de sok ponton hasonlóságot is mutatnak.

A gyakorlat műhelyébõl rovatban a kiskõrösi Lépésrõl-lépésre program keretében megvalósuló projektrõl olvashatnak, amely a roma fiataloknak segíthet abban, hogy jobban megismerjék saját magukat. Egy olyan identitást alakítsanak ki, amely segíti õket ebben a kettõs szocializációs helyzetben. A projekt hatására a lemorzsolódás mértéke csökkent.

A Könyvismertetés rovatban egyrészt a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek segítésérõl szóló könyvet olvashatunk, másrészt pedig az integrációt támogató inklúziós indexrõl, amelynek segítségével az iskola olyan arculatot vehet fel, amely során elindulhatnak az inklúzió irányába.

A Figyelõben többek között két tanulmányút rövid beszámolóját is olvashatják.

Remélem, hogy a szám minden olvasó számára nyújt olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket a mindennapi munkában fel tudnak használni.
 
Szekeres ÁgotaTartalom
 
 • Szerkesztõi elõszó (Szekeres Ágota)

EREDETI KÖZLEMÉNYEK
 • Ferenczi Szilvia Györgyi, Kalmár Magda: A temperamentum és a fejlõdés kapcsolata koraszülött és idõre született kisgyermekeknél
 • Lukács Ágnes: Megismerõ képességek Williams-szindrómában
 • Rozsos Kata, Krémer Balázs: Fogyatékos gyereket nevelni: szerep és csapda
 • Majoros Alíz Edit: Semmirekellõk, naplopók… avagy az iskolai integráció egy dél-magyarországi kistérségben
 • Fischer Gabriella: Az integrációval kapcsolatos attitûdök kutatása
A GYAKORLAT MŰHELYELYÉBÕL
 • Radicsné Szerencsés Terézia: Romano Zsanipe (Cigány tudás). A kiskõrösi tanítást kísérõ roma projekt bemutatása
KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK
 • Fejlesztõ iskola – speciális didaktika (Dr. Hatos Gyula)
 • Inklúziós index. Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez (Dr. Papp Gabriella)
 • Neurokognitív fejlõdési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a bizonyítékon alapuló gyakorlatra
FIGYELÕ
 • A finn csoda magyar szemmel – Tanulmányút a finnországi Ouluban (Pénzes Éva)
 • A hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõsége a flamand oktatásban (Virányi Anita)
 • Együtt-Egymásért rendezvények Sajósenyén (Kövér Imre)
 • Új fejezet a hazai gyógypedagógusképzésben (Gereben Ferencné)
HÍREK, INFORMÁCIÓK A MAGYE ÉLETÉBÕL
 • XXXVII. Országos Szakmai Konferenciájáról. Mosonmagyaróvár, 2009. június 25-27. "SAJÁTOS IGÉNYEK A MUNKAVÁLLALÁSIG"
 • Pályázati felhívás
 • Kitüntetések, elismerések


A Gyógypedagógiai Szemle 4. száma hamarosan olvasható lesz nyomtatott és elektronikus formában is.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05