A számolási gyengeség felismerése és kezelése
B. Ingerborg Milz: Rechenschwächen erkennen und behandeln – Telleistungstörungen im matematischen Denken. Borgmann Publishing, Dortmund, 2003.
Farkasné Gönczi Rita

B. Ingerborg Milz: A számolási gyengeség felismerése és kezeléseEgy hét éve megjelent kiadványt ajánlok a diszkalkulia gyógypedagógiai diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakemberek számára, mely eredeti német nyelven hozzáférhető az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtárában.
2010. 08. 08. 15:39

Miért ajánlok egy 7 éves kiadványt a szakemberek figyelmébe?

Jelenleg a diszkalkuliával foglalkozó szakmaterületek gyors fejlődése tapasztalható, kiemelten a neurológia, pszichológia, ezáltal a kognitív tudományok körében. A gyógypedagógia számára az új eredmények mind elméleti, mind gyakorlati hasznot hoznak. Mégis érdemes a már bevált gyógypedagógiai ismeretekre is rávilágítani, ezáltal a megszerzett jó gyakorlatokat megerõsíteni és az új eredményeket beépítve továbbfejleszteni.

Ingeborg Milz: Rechenschwächen erkennen und behandelnIngebor Milz a diszkalkulia szakmaelméletének interdiszciplináris hátterét mutatja be központba állítva a neuropszichológiát, melyet az orvostudomány, pszichológia és pedagógia oldaláról közelít meg. Affolter modelljére alapozva építi fel a matematikai gondolkodás struktúráját, melynek alapja a modális, intermodális, szenzomotoros szint. Erre épül a nyelvi fejlődés szintje, mely a matematikai gondolkodás bázisa. A modell alapján a matematikai gondolkodás térben és időben zajló nyelv alapú tevékenység, vagyis ezen neuropszichológiai fejlõdés terméke. Példának hozható a gyermek, mikor pakol a szobájában, valójában térben és időben tevékenykedik, ezáltal fejlődik a matematikai gondolkodása.

A vizuális észlelés elemzése során részletesen tárgyalja a vizuomotoros koordináció, szem-kéz koordináció, alak-háttér differenciálás, formaállandóság kérdését mint ezen terület működését biztosító bázisokat. Konkrét eseteken keresztül mutatja be, milyen életviteli nehézségeket okozhat egyes részterületek zavara.

Az egyik eset során egy 20 éves fiatalt mutat be, aki értelmi fogyatékosság tüneteit mutatja, mely alapján a speciális oktatási rendszerbe került be. A helyzetet tovább rontotta a megerősödő magatartási probléma, melyet a helytelen szakmai ellátás indukált. Ingeborg Milz a fejlődésben kis mértékű elmaradást tapasztalt. Közös tevékenység során derült ki, hogy a forma- és mennyiségállandóság területén vannak nehézségei a fiatalnak, ezért nem képes beosztani pénzét, tájékozódni az időben, holott az órát ismeri és a pénzeket is hiba nélkül felismeri. Ingeborg Milz rámutat a tünetek félreértelmezésének lehetőségére, mely által ebben az esetben hosszú éveken át nem a megfelelő fejlesztésben részesült a fiatal. Az eset kapcsán további szakmai kérdés, hogy kontrollvizsgálatok voltak-e, illetve milyen eredménnyel. Erre az esetleírás nem tér ki, így ezt a szakmai mellékszálat nem érdemes mélységében boncolni.

A nyelv matematikai gondolkodását befolyásoló szerepe során kiemeli, hogy a nyelvi, illetve beszédproblémákkal küzdõ személy a verbális úton átadott matematika órán nem képes hatékonyan profitálni a felmerülőismeretekből.

A szakmai kiadvány második felében konkrét matematikai hibaanalízist mutat be különböző feladatokon keresztül, mely által kézzelfoghatóvá válik az eljárás. Négy szinten elemzi táblázatba foglalva a vizsgálatokat, megfigyeléseket, és azok fejlesztési lehetőségeit.
  1. Konkrét eszközhasználat
  2. Képi vagy grafikus megjelenítés
  3. Szimbolikus megjelenítés
  4. Automatizálás és alkalmazás
A fenti négy szinten áttekintést nyújt az osztályban megfigyelhetőtünetekről, a lehetséges diagnosztikus módszerekről, a gyógypedagógiai fejlesztés és órai megsegítés szükséges módszeréről.

Mindehhez kapcsolódóan Ingeborg Milz összeállított egy fejlõdésdiagnosztikai modellt, melynek elemeit részletesen taglalja munkájában. Az addig alkalmazott diagnosztikus eszközök és eljárások együtteséről beszélhetünk, mint például Lorenz Radatz hibakutatása.

A kiadvány végén bőséges fejlesztési eszköztárat mutat be az olvasó számára. Ezáltal a diszkalkulia felismerésének és kezelésének komplex ismeretegyüttesét olvashatja a gyógypedagógus szakember.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05