Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel?
Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel. Ötletek, tapasztalatok szülőknek és nevelőknek. Animus Kiadó, Budapest, 2009. 272 oldal


Julia MoorA Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkel című könyv szerzője egyrészt egy autista fiút nevelő anyaként, másrészt mint viselkedés- és tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel foglalkozó szakember osztja meg ötleteit és tapasztalatait.
2010. 08. 10. 19:23

E kettősségből fakad a kötetnek az az előnye, hogy tanácsaiban hatékonyan ötvözi a személyesszülői és a szakmai-elméleti szempontokat.

Az autista gyerekek szociális fejlődése gátolt, fantáziájuk leegyszerûsödött, konkrét. A szerepjátékok elmaradására vezethetõ vissza, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a tényrõl, hogy az autista gyermek is gyerek, akinek fejlõdéséhez – ép társaikhoz hasonlóan – szüksége van a játékra. Míg az egészséges fejlõdésû gyerekek természetes módon, az utánzás útján sajátítják el a játékok használatát, amelyben általában gond nélkül képesek feldolgozni a valós eseményeket, addig az autizmussal élõknek a szociális interakciók sérülése miatt mindezt éppúgy tanítani kell, mint a normál fejlõdésû iskolásoknak az írást és az olvasást.

Julia Moor: Hogyan játsszunk és tanuljunk autista gyerekkelJulia Moor könyvének logikus rendszerbe foglalt tizenhat fejezete a különböző készségek fejlesztésére így hangsúlyozottan a játékokon keresztül működő ötleteket ad. A szerzõ kitér a játék jelentõségére, fejlõdési korszakokban betöltött szerepére, a strukturált játékokra, a számítógépes programokban és a televízióban rejlõ lehetõségekre éppúgy, mint a logikai játékokra, a zene és a mozgás jelentõségére, a szerepváltásos játékokra, a szabadtéri és vízi játékokra, a mûvészet és a kreativitás fontosságára, a képzelõerõt fejlesztõ játékokra, a tanulást elõkészítõ tevékenységekre, illetve a dührohamok kezelésére.

A fejezetek elején általános ismertetőt kaphatunk az autizmus retardált készségeinek okairól, következményeiről, valamint a fejlesztésekre irányuló tevékenységekben rejlõ lehetõségekrõl. A számtalan játékos ötletet a személyes élményekrõl szóló beszámolók hitelesítik. A könyv megadja a játékokhoz szükséges eszközök helyes elõkészítési módját, praktikus útmutatást ad ezek beszerzési helyét illetõen, és nem feledkezik meg a játékokat megkönnyítő, élvezetesebbé tevő mondókákról, dalokról sem.

A mű akarja kijelölni az egyetlen helyesen elgondolt módszert, hanem olyan nyitott javaslatokat kínál, amelyek amellett, hogy a fejlesztendõ gyerek igényeire szabhatók, a szülõ vagy pedagógus saját kreativitását, egyéniségét is engedi kibontakozni, ezáltal jelentősen megnövelve a játékok hatékonyságát. A könyv hangvételén mindvégig érezhetõ az az elgondolás, hogy a türelmetlen erõltetés helyett az autista gyerekhez elfogadó magatartással közeledjünk, ne legyünk tolakodók. A játékokat a gyermek tempójához igazodva, fokozatosan iktassuk be a napirendbe, hogy az õ világába próbáljunk meg beilleszkedni.

Meggyőződésem szerint Julia Moor gyermekközpontú könyve olyan hiteles alkotás, amely minden olyan pedagógus, szülõ és segítő számára nagy segítség, aki a rábízott autizmussal élő gyermeket annak saját egyénisége, szükségei és igényei szerint igyekszik fejleszteni, ugyanakkor a kötet ezen túl is mutat, és minden gyermeket nevelő számára hasznos ötlettár lehet.

Schmidt Noémi

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05