Fejlődésdiagnosztika
Claudia Quaiser-Pohl – Heiner Rindermann: Entwicklungsdiagnostik. Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel, 2010.


EntwicklungsdiagnostikA könyv gyógypedagógiai szempontból olyan különösen fontos témákat érint, mint a korai felismerés, a fejlődés prognózisa. Hiánypótlónak nevezhető, mivel igen részletesen tekinti át a gyermekkorban alkalmazható korszerű diagnosztikai eljárásokat, kitérve azok elméleti hátterére is. Csányi Yvonne recenziója.
2010. 12. 05. 11:31

A nyitó fejezet a fejlődésdiagnosztika kialakulását, meghatározását és leírását tartalmazza. A második fejezet részletezi a fejlődésdiagnosztika tesztelméleti és módszertani alapjait. A szerzők tisztázzák, mi jellemzi a jó teszteket (pl. objektivitás, mérési pontosság), továbbá melyek a lényegesebb matematikai statisztikai eljárások, azaz, hogyan határozhatóak meg ezek az alapvető tesztkritériumok. A harmadik lényeges fejezetben áttekintheti az olvasó a gyermekeknél kialakítandó diagnosztikai szituáció feltételeit. A következő két fejezet részletezi az első, elnagyolt áttekintést biztosító szűrőeljárások (pl. újszülöttkori szűrés, Denver-teszt) és az általános fejlődéstesztek (pl. Griffiths-skála) közötti eltéréseket.

Ezután a speciális fejlődésdiagnosztikával foglalkoznak a szerzők, vagyis részletesen kitérnek az egyes fejlődési területek pszichológiai megismerésének változataira, tesztjeire, úgy mint a gondolkodási képesség, az intelligencia (7. fejezet), a mozgásfejlődés (8. fejezet), a beszéd, nyelv (9. fejezet), a matematikai képességek (10. fejezet) és az önazonosság (identitás) jellemzésére, mérésére különböző életkorokban.

EntwicklungsdiagnostikAz utolsó négy fejezet a gyermekkori fejlődéssel összefüggésben álló alkalmazási területekkel foglalkozik. Ezek az iskolaérettség (11. fejezet), a kiemelkedõ tehetség (12. fejezet), az iskolai teljesítmények (13. fejezet), valamint a részképességzavarok (14. fejezet) diagnosztikája. Az utóbbival kapcsolatban konkrét fejlesztési lehetõségekre is kitérnek a szerzõk. Minden fejezet végén a témához kapcsolódó részletes modern szakirodalmi jegyzék található, ami jelentõsen megkönnyíti az egyes résztémákban való további elmélyülést.

A kötet ajánlható az evvel a témával foglalkozó oktatóknak, tudományos munkát készítőknek, valamint mindazoknak, akik szakmájuknál fogva gyermekek megfigyelésével, fejlődésük értékelésével és dokumentálásával foglalkoznak. A német nyelvű szakkönyv az ELTE Gyógypedagógia Karának könyvtárában található.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05