Augusztusi könyvajánló



augusztusi könyvajánlóÚj cikksorozatot indítunk a Gyógypedagógiai Szemle Online-on, havonta olyan könyveket ajánlunk, amelyeket fontosnak és értékesnek tartunk, és szeretnénk, ha minél szélesebb körben ismertek lennének, illetve bekerülnének a szakmai párbeszédbe, a tudomány és a gyakorlat vérkeringésébe. Várjuk Olvasóink javaslatait is, hogy minél szélesebb körből válogathassunk!
2011. 08. 20. 09:45

Játsszunk beszédet!
Fehérné Kovács Zsuzsanna – Sósné Pintye Mária

Játsszunk beszédet!Ebben a könyvben a szülőknek azt szeretnénk bemutatni, hogyan segíthetik játékos formában óvodás és kisiskolás gyermeküket a tiszta beszéd, a helyes ejtés kialakításában, fejlesztésében.

Mivel az óvodáskorú beszédhibás gyermekek közel háromnegyede küzd kiejtési hibákkal fontos, hogy mi, szülők, tudatosabban figyeljünk gyermekünk beszédkészségének, nyelvhasználatának kialakulására, fejlődésére.

A könyvben található sokfajta játéklehetőség, mókás mozgás ezt a folyamatot kívánja elősegíteni. Mindemellett az együttes kipróbálás örömtelivé és hasznossá teheti a közösen eltöltött időt.

Sanoma Budapest Kiadó
Ár: 4.900 Ft


A hadarás
Vassné Kovács Emőke

A hadarásA könyv korszerű ismeretek alapján foglalja össze a hadarás témájának leglényegesebb tudnivalóit. Ez a beszédzavar a szakemberek által kissé elhanyagolt terület.

A bevezető elméleti rész a logopédiai szemlélet formálását, a terápia megalapozását célozza. A beszédzavar organikus, genetikai eredetét, a patológiai kutatási eredmények egyértelműen alátámasztják. Tünetei szerteágazóak. Leírásuk a kötelezően megjelenőket (pszichés jellemzők, a beszéd jellegzetességei és egyéb tünetek) veszi alapul, amit a fakultatívak különböző, sokszínű típusok széles skálájává alakítanak. A beszédzavar két leglényegesebb ismertetőjegye a figyelmetlenség és a Seeman által leírt ún. "ösztökélési zavar", amelyek a hadaró minden tevékenységét, teljesítményét befolyásolják. A hadarás vizsgálata, egységes eljárás hiányában, az okok felderítésére és a tünetek feltérképezésére szorítkozik foniáter, neurológus, pszichológus, nyelvész és logopédus együttműködésével. A terápiai rész az életkort figyelembe véve széles körű, a megelőzéstől a felnőttkori módszerek különböző változatáig terjed. A megelőzés, a korai kezelés az óvodáskorban csírájában már meglévő tünetek felszámolását teszi lehetővé, illetve az újak fellépését előzheti meg sokoldalú készségfejlesztéssel. Óvodáskorú hadaró-dadogó kezelésére is lehetőséget kínál a kötet (tervezetek), egyrészt a kevert esetek gyakorisága, másrészt a dadogás létrejöttével való szoros kapcsolata miatt (Weiss). A terápia alapvető feladata a személyiség formálása, mivel ez a beszéd és egyéb tünetek rendezését is döntően befolyásolja. A tünetek változékonysága egyéni kezelési terv felállítását, átgondolását kívánja meg.

Reméljük, hogy ez a szerény monográfia hozzájárulhat a hadarók jobb megértéséhez és ennek következtében a leghatékonyabb kezelési módszer kiválasztásához. Reméljük továbbá, hogy a logopédushallgatók figyelmét is sikerül felhívni a téma időszerűségére, jelentőségére.

Eötvös józsef könyv- és lapkiadó Bt.
Ár: 1.890 Ft



Ajakhasadék, szájpadhasadék – a kezelés és a gondozás alapelvei
Hirschberg Jenő

Hirschberg JenőGyermek születése az egyik legnagyobb öröm a családban. Éppen ezért megértjük a szülők csalódottságát, elkeseredését, hogy – hosszú hónapok örömteli várakozása után – gyermekük fejlődési rendellenességgel, annak is szembetűnő formájával jött a világra.

A kiadvány "legelső és legfontosabb célja az, hogy megnyugtassuk a szülőket, és eloszlassuk jogos aggodalmaikat, hiszen a helyesen alkalmazott, korszerű módszerekkel – úgy esztétikailag, mint a hibás funkciók terén – ma már igen szép eredmények érhetők el az ajak- és a szájpadhasadékok (közös néven: archasadékok) kezelésében.

Ennek alapfeltétele egy jól felkészült és kellő gyakorlattal rendelkező orvoscsoport (bármilyen sebészeti szakmájú operatőr, aki a műtéteket végzi, ezen kívül fül-orr-gégész, audiológus, foniáter, szájsebész, fogszabályozó orvos, házi-, illetve gyermekorvos, humángenetikus), illetve a gyógyítás különböző szakágait képviselő szakembergárda (logopédus, pszichológus, védőnő, koordinátor) összehangolt és folyamatos közreműködése, valamint a szülők segítőkész kollaborációja a műtétek és a gondozás során. A gondozás, az anyának adott tanácsokkal, közvetlenül a születés után kezdődik, és – az elváltozás súlyosságától függően – egészen a társadalomba való beilleszkedésig tart.

A műtétekkelnem fejeződik be a (re)habilitáció: a gyermek minden panaszát, a szopás, a nyelés, a beszéd, a hallás, és a rágás-harapás különböző mértékben előforduló zavarát is orvosolni kell. A gondozás során történő rendszeres ellenőrzések célja éppen az, hogy az aktuálisan jelentkező gondokat, problémákat megtárgyaljuk, és megoldjuk, hogy végül is a hasadékos gyermeket a társadalom teljes értékű tagjává tegyük.

A tájékoztató füzetben ismertetjük a hasadék létrejöttének folyamatát, okait és gyakoriságát, bemutatjuk a kezelések alapelveit és azok időpontját, a gondozásban nélkülözhetetlen különböző szakmák képviselőinek feladatait, végül tárgyaljuk egy esetleges következő gyermek kilátásait, a hasadék ismétlődésének rizikóját és a megelőzés lehetőségeit. Reméljük, hogy ezen útmutató olvasása hitet ad és biztatást nyújt a szülőknek, hogy a szakszerű ellátás és a szülők-gondozók odaadó, türelmes együttműködése révén a hasadékkal született gyermek is teljes életet élhet."
 





Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05