Szeptemberi könyvajánlókönyvajánlóA szeptember a tanévkezdés ideje, pedagógusoknak, kicsiknek és nem annyira kicsiknek. Olyan újdonságokat szeretnénk ezért ajánlani, melyek a tanév során haszonnal forgathatók, mint például a Meixner-módszerű Hónapról hónapra sorozat új kötetei, Pektor Gabriella mozgásfejlesztő játékainak gyűjteménye, Ranschburg Jenő válaszai az iskoláskori problémákra vagy egy lábterápiás gyakorlatgyűjtemény. (A könyvek a Krasznár és Fiai Szakkönyvesboltban szeptember 30-ig kedvezményesen megvásárolhatók.)
2011. 09. 18. 10:38

A könyv megírásakor ismét arra törekedtem, hogy a fejlesztésnek ne legyen akadálya sem a pénz és időhiány, sem a térszűke. A mozgásos játékokat, feladatokat természetesen egészen kicsi kortól kell végezni, de ebben a könyvben mi most elsősorban az iskolát előkészítő óvodai fejlesztésre és főként az általános iskola bevezető szakaszára koncentráltunk. A feladatokat nagyon jól lehet használni a tanórákon, a szünetekben, a napközis foglalkozásokon és az otthon melegében is. A könyv az élményteli, játékos mozgáshoz, a mozgással való fejlesztéshez kíván segítséget nyújtani az óvodapedagógusok, tanítók mellett a szülőknek is.
 
Ez a játékgyűjtemény a drámapedagógia eszköztárát is felhasználva 250, óvodában kipróbált játékot tartalmaz. Ezek különféle helyzetekben, s szinte bármilyen helyszínen alkalmazhatók: erdőben, kiránduláson, udvaron, szabadidőben, szervezett foglalkozásokon. Játéktárunkat minden óvónő, óvodapedagógus felhasználhatja, átalakíthatja vagy kibővítheti. A játékgyűjtemény elsősorban az anyanyelvi, kommunikációs képességeket és a szocializáció fejlődését segítő játékokból áll.
 
Ranscburg Jenő
Iskolás a gyermekem – A kiskamaszkorig 
1680 1510 Ft

Nemcsak szigorú teljesítményelvárásoknak kell megfelelniük, hanem a kortárskapcsolatok szövevényében is meg kell találni a helyüket a család biztonságos világán kívül. S még nem is beszéltünk a kiskamaszok szexualitással kapcsolatos bontakozó kíváncsiságáról, amivel rendszerint nem kevés fejtörést okoznak a szüleiknek.
 

A gyermekek eltérő adottságaik szerint tevékenykednek, s alkotásaikban formálódó személyiségük szerint más-más sajátosságaik mutatkoznak, személyiségfejlesztő hatást a vizuális nevelés csak a differenciáló pedagógia módszereivel érhet el.

Egy kötetben a munkafüzet könnyebb és a nehezebb változata. A harmadik osztályoshoz hasonló szerkezetű és felépítésű, kétféle nehézségi szintű szövegfeldolgozó feladatokat készítünk, amelyek továbbra is részben írásbeli, részben rajzos feladatok….
Tartalom: Az igék, A főnevek, A melléknevek, A számnevek, A névutók, A névelők, A tanultak összefoglalása.

90 olvasmányt tartalmaz, hosszabb, több órás feldolgozást igénylő szövegeket válogattunk: mese, mesefeldolgozás, történelmi olvasmány a kuruc korból, illetve a 48-as szabadságharc idejéből, tanulságos történet, híres emberek portréi találhatók,  illetve minden hónaphoz kötődik egy havi könyv amelyből részletek szerepelnek az olvasókönyvben. A szövegek kiegészülnek minden hétre egy-egy verssel.


Megkísérli fejleszteni a szövegértő - szó szerinti, értelmező, kritikai, kreatív – olvasást, elmélyíteni a középiskolai irodalmi tananyagot, megkísérli közelebb hozni az alkotó lelkületét olvasója lelki világához.

A gyakorlatanyag képi megjelenítése és szaknyelvi leírása még a terápiás gyakorlatban kevésbé jártas pedagógusok, edzők és szülők számára is elsajátíthatóvá teszi az egyes mozgásformákat. A gyakorlatgyűjtemény újszerűsége abban rejlik, hogy prevenciós jelleggel beilleszthető az óvodai és iskolai testnevelési foglalkozások mozgásanyagába, ugyanakkor felhasználható előkészítő és mindennapos mozgásformaként is.
 

Széles körű kutatásaik eredményeinek bemutatását nagyszerűen ötvözik a gyakorlati problémák megoldási javaslataival. A könyv tizenegy terület alapos vizsgálata révén mutat utat az oktatási és módszertani kérdések...

Miként kezeljük életünk kikerülhetetlen konfliktusait, hogy azok ne robbantsák szét kapcsolatainkat, hanem épülhessünk, erősödhessünk általuk? Minden egyes konfliktus lehetőség arra, hogy átmenetileg vagy akár végleg eltávolodjunk egymástól – ám fejlett empátiás készséggel és megfelelő kommunikációval egészen más eredményre is juthatunk. 
 

A többdimenziós rajztesztben a vizsgált személy 30 perc alatt 30 darab, színes rajzot készít. A módszer különlegessége, hogy szabadrajzok formai és tartalmi elemzéséhez kínál számszerűsített mutatókat. A projektív rajzvizsgálat eszközeit számba véve, egyedülállónak kell tekinteni abból a szempontból, ahogyan a szabadrajzok elemzését számszerűsíti…

A kötetben szereplő öt tanulmány a nyelvi rekurzió pszicholingvisztikai hátterét vizsgálja olyan változatos módszertannal, amely a gyermekkel végzett verbális és non-verbális produkció műszeres mérésétől, a mondatok intonációs kontúrjával kapcsolatos perceptuális diszkrimináció tanulmányozásán át, a mondat-feldolgozási folyamatok által kiváltott agyi elektromos aktivitás méréséig.
 
Ranschburg Jenő: "A legjobban szeretem ebben a könyvben, hogy egyetlen sorában sem patetikus. Mélyreható önvizsgálattal, ha kell, távolságtartó tárgyilagossággal, ugyanakkor sok-sok fanyar humorral, nem kevés öniróniával megírt történet ez, melyet szívből ajánlok mindenkinek." Ez a könyv a XX. századi női lélek története egy önmagát és korát írói tudatossággal szemlélő magyar pszichológusnő.

KRASZNÁR ÉS FIAI logopédiai, pedagógiai, fejlesztő- és gyógypedagógiai szakkönyvesbolt
Tel/Fax: (1) 322-1485
Webáruház és információ: www.krasznaresfiai.hu
E-mailen történő megrendelések: krasznaresfiai@t-online.hu
Nyitva tartásunk: hétköznap 9-17 óra, szombaton 9-13 óra

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05