A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig
Új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagógiájában


A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációigAz ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban akadályozottak pedagógiája tanszéki csoport az oktatás és kutatás során szoros összefonásával teljesíti küldetését. A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig (Papp Gabriella szerk.) című tanulmánykötet szerzőinek célja, hogy megosszák legújabb tudásukat a leendő gyógypedagógusokkal abban a reményben, hogy friss tanagyaggal készülhetnek választott hivatásukra.
2011. 12. 14. 13:30

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiai Tanszék munkatársai felelősek a tanszék nevében is jelzett népességet segítő gyógypedagógus szakemberek képzéséért. A Tanulásban akadályozottak pedagógiája tanszéki csoport az oktatás és kutatás során szoros összefonásával teljesíti küldetését. Ennek eredményeként született Papp Gabriella szerkesztésében A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig című kötet, melyet készítői igyekeztek egyfajta logikai szálon húzni, de erre fel tudták fűzni az egyébként nagyon is különböző tanulmányokat. A szerzők célja az volt, hogy megosszák legújabb tudásukat a leendő gyógypedagógusokkal abban a reményben, hogy friss tanagyaggal készülhetnek választott hivatásukra.

Tartalom:
 • Mészáros Andrea: A WISC-IV gyermek-intelligenciateszt és szerepe az enyhe fokú intellektuális képességzavar diagnosztikájában
 • Józsa Krisztián: Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER programcsomag
 • Meilinger Anita: Szülőszerep az integrációban (Az eltérő fejlődés hatásai a szülőkre)
 • Szekeres Ágota: A szociális kapcsolatok minősége integrált körülmények között – a tanulásban akadályozott gyermek szemszögéből
 • Szekeres Ágota: Az integráció és az akadályozott személyek megítélése
 • Faragóné Bircsák Márta – Papp Gabriella: Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) feladatai, tevékenysége a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók szolgálatában
 • Fazekasné Fenyvesi Margit: A metakogníció fejlesztési lehetőségei tanulásban akadályozott gyermekeknél
 • Miksztai-Réthey Brigitta: Számítógéppel segített tanulás
 • Virányi Anita: Tanulásban akadályozott digitális bennszülöttek?
 • Szauer Csilla – Dávid Andrea – Fehér Ildikó – Végh Katalin: A Lisszaboni célkitűzések és a Koppenhágai folyamat avagy hogyan segítheti az értelmi fogyatékos diákok munkaerő-piaci beilleszkedését a modernizálódó európai és hazai szakképzési rendszer
 • Faragóné Bircsák Márta: Rehabilitáció, munkavállalás avagy az élethosszig tartó segítségnyújtás. Egy közelmúltban alakult fejlesztő napközi otthon bemutatása
 • Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia – terminológiaváltás, a diagnosztika forradalma, a terápia megújulása
 • Stefanik Krisztina: Alaptények az autizmusról – üzenet a gyógypedagógiának
 • Pénzes Éva: A metaforakutatás lehetőségei a (gyógy)pedagógiában

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05