Könyvajánló: A gesztusnyelv kommunikációelméleti alapjai
A "Nézd a kezem!" elnevezésű gesztusnyelvrendszer mint az augmentatív és alternatív kommunikáció új lehetősége. ELTE Eötvös Kiadó, 2009.


Erdélyi Andrea könyve ízelítőt ad a jelelés fejlődésnek nemzetközi és magyarországi történetéből, bemutatja jelenlegi helyzetét és változatait. Megismertet különböző, részben Magyarországon is használatos, részben még kevésbé ismert kommunikációs modellekkel, és elemzi ezek jelelésre gyakorolt következményeit. Áttekintést ad a gesztusnyelvet is magába foglaló augmentatív és alternatív kommunikációról.
2011. 12. 26. 11:51

A könyv mindazoknak szól, akik nemcsak alkalmazni szeretnék a gesztusnyelvet, hanem arra is kíváncsiak, mi a jelentősége a kommunikáció e formájának, és hogyan hat a befogadóra. Különösen ajánljuk gyógypedagógusok figyelmébe, hiszen a hatékony kommunikáció teremti meg a rájuk bízottak képzésének és fejlődésének lehetőségét, ezáltal válhatnak az akadályozott emberek igazi, egyenrangú partnerekké.


Tartalom

Előszó
I. Bevezetés a tematikába
1. Előzetes tapasztalatok
2. Az értelmileg akadályozott és halmozottan sérült személyek számára egyszerűsített gesztusjelrendszerek létrejötte Németországban
3. A magyarországi kiindulási helyzet
3.1. Célcsoport: Értelmileg akadályozott és halmozottan sérült személyek
3.2. A jelek eddigi használata Magyarországon
3.3. Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) Magyarországon
3.4. Összefoglalás
II. A tanulmány célkitűzése és a kutatási módszerek
1. Célkitűzés
2. Kutatási módszerek
III. Kommunikációelméleti alapozás
1. A viselkedés - interakció - kommunikáció fogalmak
2. Kommunikációpedagógiai koncepciók a gesztusnyelvvel történő kommunikáció tükrében
2.1. Kommunikatív pedagógia a rendszerelmélet figyelembevételével.
2.2. Kommunikatív pedagógia versus materialista látásmód
2.3. Ezen ellentmondás dialektikus feloldása: Részlegesen meghatározott szabadság és emancipáció
3. Kommunikációtudományos modellek a gesztusnyelvvel történő kommunikáció szemszögéből
3.1. Párbeszédes kommunikációs modell versus kibernetikus-technológiai kommunikációs modell
3.2. Ezen ellentmondás dialektikus feloldása: A kommunikáció spirálmodellje
3.3. Az emberi kommunikáció öt axiómája WATZLAWICK szerint
3.4. Egy üzenet négy oldala SCHULZ VON THUN szerint
4. Zavart kommunikáció
5. Összefoglalva: A kommunikáció jelentősége a képzésben
6. A kommunikáció gyógypedagógiai szempontból
7. Holisztikus modell az egyszerűsített gesztusjelekkel történő kommunikációhoz
7.1. Gondolkodás (kogníció)
7.2. Érzékelés-észlelés (szenzorika)
7.3. Mozgás (motorika)
7.4. Érzelem (emóció)
7.5. Szociális kapcsolatok (szocializáció)
7.6. Kommunikáció
IV. A gesztusnyelv besorolása az "augmentatív és alternatív kommunikáció" (AAK) résztudományágba
1. Történelmi fejlődés
2. A fogalmak meghatározása
3. Rendszertan
4. Célcsoport
5. Az AAK további szempontjai
6. Összefoglalás
V. A gesztusnyelvvel való kommunikáció az értelmileg és/vagy halmozottan akadályozott egyének számára Magyarországon
1. A gesztusnyelv és a jelnyelv megkülönböztetése
1.1. A "Schau doch meine Hande an" című német gesztusjelrendszer
1.2. A gesztusnyelv általános ismertetőjegyei
1.3. Jelnyelv hallássérült emberek számára Magyarországon
1.4. A két jelrendszer összehasonlítása és elhatárolása
2. A "Nézd a kezem!" elnevezésű gesztusjelrendszer magyarra adaptálása
2.1. Projekttervezés
2.2. Az adaptációs projekt folyamata
2.3. Az adaptáció eredményei
VI. Összefoglalás, alkalmazás és előretekintés
Irodalom

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05