Tegyük helyére az undort! (Hamarosan kapható!)
Szerkesztette: Kulcsár Zsuzsanna, Várnai Dóra, Rózsa Sándor és Sági Andrea (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012)


Tegyük helyére az undort!Jelen kötet tanulmányai az undoremóció pszichológiai jellemzőivel, ezen belül a morális undor jelenségével, az undor idegélettani mechanizmusával, az undor és az immunfunkciók viszonyával és az undor evolúciójával foglalkoznak, rámutatva arra, hogy az evolúció során elsőként a protektív undorreflex jelenik meg, amely később komplexebb védekező mechanizmussal, az immunitással egészül ki.
2012. 05. 28. 12:08

Az undor (averzió) egyedülálló, paradox pszichológiai jellemzője, hogy gyakran szélsőségesen pozitív élményekből ered; a korábban szenvedélyesen kívánt tárgyak képesek a legmélyebb undort kelteni, elsősorban a leginkább ösztönközeli (a táplálkozással és a szexualitással kapcsolatos) területeken – eredendően a betegségelkerülés szolgálatában.

Az undoremóció azonban – amely kizárólag humán funkció – az ösztön-szférából "átterjedt" a morál területére ("morális undor"), és a komplex jelentésalakulás szempontjából releváns emócióvá alakult. Az undor eredendően szabályozó funkciókat teljesít, mégpedig zsigeri értékelés, illetve döntés alapján; majd bekapcsolódik a morális szintű szabályozásba, és egyúttal negatív, merev előítéletek meghatározójává válik. Ez a komplex emóció integratív egészségpszichológiai modell kialakításához nyújthat támpontokat.

A kötet az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola hasonló című szemináriumainak anyagára épül. A kötet tizenhárom fordítást tartalmaz, amelyek az alapemócióknak a pszichológiában és az idegtudományokban az elmúlt két évtizedig elhanyagolt kérdéskörével, az undorral kapcsolatos legújabb kutatásokból adnak ízelítőt; a könyv emellett két rövid elméleti összefoglalót közöl a szeminárium résztvevőinek tollából.
Tegyük helyére az undort!
A kötet fejezetcímei
 • Undor
 • Ami emóciónak adja ki magát: az undor különös esete
 • Undor: szenzoros affektus vagy primer emocionális rendszer?
 • Hogy van – most? Az anterior inzula és az emberi tudat
 • Az erkölcsi alapok eltérő mintázata liberális és konzervatív politikai identitású személyeknél
 • Ízléstelen: a morális undor orális eredetének bizonyítékai
 • Az orálistól a morálisig. A morális undor mint a táplálékelutasítás elaborációja
 • Az undor mint betegségelkerülõ mechanizmus
 • Az íz szenzoros és hedonikus aspektusainak kettős pályái
 • Ízelkerülés és ízaverzió: két eltérõ folyamat bizonyítékai
 • Az elvárás agyi mechanizmusai az averzív ízre adott inzula- és amygdalaválaszok kontextusában: a placebóval kapcsolatos implikációk
 • Gyógyító elvárások és asszociációk: immunmódosító placebohatások neurobiológiája
 • Szerotonin: az undor és az immunitás összekötõ láncszeme?
 • Az undor mint Paradox Emóció
 • Undor és moralitás a konzervatív-liberális dimenzió mentén

Keresse a könyvet az Eötvös Pontok könyvesboltokban, vagy az Ünnepi Könyvhéten az Eötvös Kiadó standjánál!
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05