Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük
(4. átdolgozott kiadás, APC-Stúdió, 2008. 354 oldal)


Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életükJelen kötetével immár negyedik kiadásban próbál válaszolni szülőknek, nevelőknek, gyógypedagógusoknak, óvónőknek és tanítóknak, mindazoknak, akik e családokkal találkoznak, hosszú munkássága, tapasztalatai, ismeretei alapján. "Mi lesz veled?" címet adta a művész a címlapon szereplő képnek. A kis gyermeke sorsán tűnődő szegényasszony pihenése a téma, s egyben jelzés: az anyai aggódás jelképe. E kérdés ott él minden anya gondolataiban is, akinek gondot okoz sérült fejlődésű gyermeke.
2008. 11. 24. 07:15

Hatos Gyula PhD. ny. főiskolai tanár. Pályáját a mozgásterápiai intézetben kezdte, tanított gyógypedagógiai iskolában, internátusvezető volt gyógypedagógiai nevelőintézetben. 1963-óta a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán oktatott, kutatott: Tanulmányokat, főiskolai jegyzeteket, tankönyveket adott közre, ezekből néhány idegen nyelveken is megjelent. Irányította a foglalkoztató iskola létrejöttét, szerkesztette annak első nevelési és oktatási programját. Részvett az értelmi fogyatékosokat segítő szövetség munkájában. Elnökségi tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének.

Jelen kötetével immár negyedik kiadásban próbál válaszolni szülőknek, nevelőknek, gyógypedagógusoknak, óvónőknek és tanítóknak, mindazoknak, akik e családokkal találkoznak, hosszú munkássága, tapasztalatai, ismeretei alapján. "Mi lesz veled?" címet adta a művész a címlapon szereplő képnek. A kis gyermeke sorsán tűnődő szegényasszony pihenése a téma, s egyben jelzés: az anyai aggódás jelképe. E kérdés ott él minden anya gondolataiban is, akinek gondot okoz sérült fejlődésű gyermeke.

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük A XXI. század kezdetének új kihívásai, szakmai irányzatai bemutatásával jelentősen túllép az előző, 1997-es kötet mondanivalóján. A születéstől a halálig való segítés, nevelés, tanítás, gondozás és felnőttkori pedagógiai kísérés útján halad. A könyv tartalmának középpontjában a magyar gyógypedagógiai gyakorlat áll, hogyan tudjuk a sajátos nevelési igényt úgy kielégíteni, hogy gyermekünk, tanítványunk felnőtten cselekvőképes, helyét megtaláló, el- és befogadott, megelégedett életet élő emberré váljék? A hazai gyakorlat mellett – mely napjainkban is állandóan alakul, fejlődik – bemutatja, elemzi a külföldön szerzett tapasztalatokat, eredményeket, különösen a német, angol, amerikai, de a szlovák, orosz nyelvű szakközleményekből. Ebben a folyamatban központi helyet kap a család, az aggódó anya, akinek aggodalmát, félelmeit igyekszik oldani a szerző, sok biztató jel bemutatásával. Végül arról is szól, milyen a szerepe, milyen legyen a viszonya a gyermek, és a felnőtt mellett álló szakembernek, a gyógypedagógusnak.Tartalom

Előszó a 4. kiadáshoz

Alapfogalmak – multidiszciplináris nézőpontok
A társadalom és a fogyatékosság
Az értelmi fogyatékosság
Multidiszciplináris megközelítés
Az értelmi fogyatékosság osztályozása
Az értelmi akadályozottság
Az értelmi akadályozottság elkülönítése más állapotoktól

A társadalmi befogadás
A homályba vesző időkben
A kétarcú középkor
A védelemre szoruló ember
Az első intézetek alapítói
Konfliktusokkal teli időszak
A megerősödő emberi jogok védelmében
A korszakváltás elvei: normalizáció, integráció
A civil szervezetek szerepe a megváltozott ellátásban
Jövőkép

Szociális és etikai kérdések
Az akadályozottak emberméltóságának tisztelete
Emberképek. – kiinduló pontok
Az etikai megközelítés
Vitatott életértékek régen és ma
Gyógypedagógiai tevékenységünk antropológiai alapjai
A segítségnyújtás lehetőségei és formái
A normalizációs elv

A fejlődés, tanulás, személyiségalakulás
A pszichomotoros és az értelmi fejlődés általános kérdései
Néhány fejlődéselméleti magyarázat
Jellegzetességek és különlegességek a fejlődésben
Testi és mozgásos fejlődés
A kognitív fejlődés
A kommunikáció és a beszéd fejlődése
A tanulás
A szociális alkalmazkodás fejlődése
Az értelmi akadályozottsággal élő emberek személyisége

Pedagógiai-pszichológiai megítélés
A megítélés (diagnosztika) értelmezése, helye, szerepe
Diagnosztikai területek és eljárások

Csecsemő és kisgyermekkor
A csecsemők és kisgyermekek fejlődése
A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás
A fogalom értelmezése

Nevelési célok, területek, módszerek
Nevelési célok a nevelés általános elméletében
A sajátos nevelés vezető céljai
A nevelés és képzés céljai
A nevelés területei

A nevelési intézmények rendszere
A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás
A gyógypedagógiai óvoda
Az iskola
A fejlesztő iskolai ellátás
A készségfejlesztő speciális szakiskola
Az integráció, együttnevelés kérdései
Az integrációról általában

A tanítás-tanulás
Az oktatás értelmezése a múltban
Az iskolai tanítás-tanulási folyamat sajátosságai
A speciális didaktika, mint kiindulópont
Az iskola, mint az élet és a tanulás tere
A nevelés-oktatás fejlesztési területei
Tantervek a XX. század második felében külföldön
Nevelési és oktatási program (1972)
A második generációs tanterv: kerettanterv, irányelvek, helyi tanterv
Az oktatás folyamata
Didaktikai konzekvenciák

A halmozottan sérült, súlyos értelmi akadályozottsággal élő emberek nevelése, tanítása, fejlesztése
A közös gond
A súlyos és halmozott fogyatékosság értelmezése
Mai meghatározások
A fejlődés jellemzői
Pedagógiai teendők

A család
Gyermek érkezik
Gondok a gyermekkel
A befogadás – elfogadás formái
A fogyatékosság okozta stressz leküzdésének lehetőségei
A szülők, testvérek, a környezet helyzete
Nevelés a családban
A család segítése, együttműködés a szülőkkel

Nevelés a diákotthonban
Előzmények a diákotthoni nevelésben
A diákotthon (kollégium) napjainkban
A diákotthon feladatai és nevelési területei
A gyermekvédelmi gondoskodásban élők élete a diákotthonban

A felnőtt és idős évek
Serdülőkorból felnőtt korba
A felnőttség jellemzése
A felnőtt emberek világa
A pedagógiai kísérés
Az idős értelmileg akadályozott emberek

Pedagógus szerep, nevelői viszony
Emberség és szaktudás
A nevelő személye, pedagógus szerepe
A nevelői viszony
A párbeszédes viszony
A segítés és a segítő
Irodalom
Névmutató
Tárgymutató
Gyula Hatos: Menschen mit geistiger Behinderung, ihre Erziehung und ihr Leben

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05