Borbély Sjoukje: Szülők és mi (könyvajánló)Borbély Sjoukje: Szülők és miMegjelent Dr. Borbély Sjoukje könyve Szülők és mi címmel a Budapesti Korai Fejlesztő Központ gondozásában. A könyvhöz Dr. Buda Béla írt ajánlást.
2012. 11. 19. 14:51

"Gyermekkel és családjaikkal foglalkozó. nevelő, fejlesztő és gyógyító szakemberek számára nemcsak hasznos, hanem lelkileg is megérintő, serkentő olvasmány lesz e könyv. Szerzője – nagy tudású és tapasztalatú pszichológus, gyógypedagógus. A szakember, a segítés folyamatában megjelenő lényeges lelki jelenségeket tekinti át nagyon őszinte, személyes stílusban, egyszerű és világos fogalmazásban. A szöveg különlegessége a szemléletmód közvetítése. Egyrészt a fejlődésben elmaradt, vagy funkcionálisan károsodott gyerek anyakapcsolatát és az őt ellátó családnak történetében zajló eseményeket mutatja be, a gyermek körüli kölcsönhatásban, különösen a kötődés jelenségében, másrészt a segítő és a család közötti kommunikáció bonyolult és bonyolódó világát ismerteti. A segítő szakember tapasztalatból tudja, hogy a fejlesztő intervenciók és megoldások sikere, optimális kimenetele ezen tényezőktől függ, gyakran a problémák is ebben keletkeznek. A szülő és a család a problémás gyermek miatt sérül, a többnyire megmaradó sajátos jellegzetességek és funkcionális zavarok miatt a szülők identitása súlyosan megterhelődik. Szinte a szülő is terápiára szorul és a jó fejlesztő folyamatban ez többnyire meg is valósul. A szöveg éppen azt a lélektani és kommunikációs problémaérzékenységet, helyzetfelismerést és bánásmódot tárgyalja, amely ezt elősegíti. A fejlesztő szakember a családi rendszer szereplője lesz és ez a bevonódás erőforrás is, de sok nehézséget vet fel.

A könyv rendszerszemléletű, pszichoanalitikusan orientált gondolkodást tükröz (ebben követi a hazai gyermekellátó hagyományt és erőteljesen támaszkodik Daniel Stern munkásságára, de tranzakciós-szociálpszichológiai felfogású is, ebben egy holland szerző, Jet Isarin – filozófus és érintett szülő - finom fogalmi apparátusát és önreflexív megközelítését követi, a kommunikációs eseményeket pedig Eric Berne játszmaelméletét alkalmazza. Kulcsfogalom az önismeret: a segítő enélkül a viszonylatok és az együttműködés lelki szövevényeiben nem tud eligazodni, de ezt folyamatosan fejleszteni kell és támogatni a szülőkben is."

Dr. Buda Béla

Borbély Sjoukje: Szülők és mi

A szerzőről:


Dr. Borbély Sjoukje Hollandiában orthopedagógus, Magyarországon gyógypedagógus és klinikai gyermekszakpszichológus. Amsterdamban kezdte szakmai pályafutását. Az amszterdami egyetem (VU) gyermektudományi intézetében nehezen nevelhető gyerekekkel foglalkozott. Magyarországon – a Pikler Intézetben – a csecsemőkben és kisgyermekekben rejlő lehetőségeket, és a kibontakozásukhoz szükséges feltételeket kutatta. Pszichológiai tárgyakat oktatott a Gyógypedagógiai Főiskolán és az ELTE szociális munkásokat és szociálpolitikusokat képző egyetemi tanszékén. A Gyógypedagógiai Főiskola Pszichológiai Intézetében működő ambulancián először nyílt lehetősége arra, hogy sérült kisgyerekekkel és szüleikkel foglalkozzon. A megnehezített szülőség lett érdeklődésének fő területe. Foglalkozott igen hátrányos helyzetű anyákkal és örökbefogadással, ugyanakkor figyelmének fókuszában végig a speciális szükségletű gyermek és annak családja állt.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05