Hatos Gyula: Életkilátás – életkísérés (könyvajánló)A könyv címe szerint "Életkilátás – Életkísérés"-t jelent azoknak a felnőtt embereknek az életében, akik intellektuális, valamint kapcsolatteremtő képességeik szűkössége miatt a közösségben gyengén tudnak érvényesülni, munkát találni és erősen rászorulnak környezetük támogatására.
2012. 12. 06. 00:39

Az első rész az ő felnőttségük bemutatásával foglalkozik, családjukkal, az életüket nehezítő tényezőkkel. Külön szól a társadalomban őket fenyegető veszélyekről, sebezhetőségükről, az erőszakról, bántalmazásról, alapvetően igényli számukra az önállóságot, az önrendelkezést, a másokkal azonos életminőséget, fejlődésük egyéni segítését. A második rész az élet egyes területeit veszi számba, a kapcsolatokat, a barátságokat, a munkát, a szabadidőt, az otthont, a lakást és az időskort. Képet ad az elmúlt évtizedekben hazánkban örvendetesen megindult átalakulásról, a fejlődés irányairól.


A szerző, Hatos Gyula PhD több évtizedes tapasztalatait, kutatási eredményeit adja közre, amit a gyógypedagógusok képzésében, a gyógypedagógiai főiskolán, a budapesti egyetemi karon végzett oktatói munkájában, valamint a szülői érdekvédelmi egyesületben és a gyógypedagógiai társaságban való részvétele során gyűjtött.

A könyv tartalmát, szerkezetét, tudományos megalapozottságát tekintve tankönyvként használható a gyógypedagógusok, fogyatékosokkal foglalkozó szociális szakemberek képzésében, a különféle továbbképzésekben. Hasznosan tájékoztatja a családokat, közösségeket, az intézmények munkatársait, ahol az akadályozott/sérült felnőttek élnek, ahol nekik segítenek.

A könyv teljes tartalomjegyzéke innen tölthető le: Életkilátás – Életkísérés (tartalomjegyzék)

A könyv megvásárolható a Krasznár és Társa könyvesboltban (1098 Budapest, Dési Huber u. 7.).
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05