Játsszunk beszédet! – Könyvajánló a logopédia európai napjára
szerzők: Fehérné Kovács Zsuzsa – Sósné Pintye Mária.Sanoma, Budapest, 2010. 124 oldal + 82 fénykép, ISBN 978-615-5008-60-3


Ne csak ezen a napon, a logopédia európai napján, hanem minden nap játsszunk beszédet, mert a tiszta beszéd, a szép kiejtés,a jó kommunikáció a tanulás és a siker alapja. Ajánljuk ezt a könyvet minden szakembernek, tanárnak, szülőnek, nagyszülőnek, kicsi és nagy testvérnek, hogy a beszédtanulás spontán és örömteli legyen.  
2013. 03. 04. 19:56

Amikor artikulációs (kiejtési) zavarról beszélünk – amit gyakran és helytelenül beszédhibaként is emlegetnek –, különbséget kell tennünk a normától eltérõ produkcióhoz vezetõ tényezõk között. Ahhoz, hogy egy gyermek vagy felnõtt beszédében a hangok helyesen jelenjenek meg, a következõ – legfontosabb elemek – megfelelõ mûködése szükséges: auditív feldolgozás, a nyelvi és nem nyelvi jelenségek hallási megkülönböztetése, fonetikai differenciálás, fonológiai feldolgozás (úgynevezett bemeneti oldal); fonológiai, szemantikai reprezentáció és motoros program (tárolási szint); motoros programozás, tervezés és kivitelezés (kimeneti oldal).

Éppen ezért a nemzetközi szakirodalomban vannak, akik úgy tartják, hogy a kiejtési zavar elnevezés a problémák lényegérõl alig mond valamit. A diagnózis és a terápia eredményessége szempontjából lényegesebb, hogy elkülönítsük egymástól a nyelvi, fonológiai és a beszédbeli, fonetikai zavarokat. Az előbbibe a fonológiai feldolgozás és reprezentáció hiányosságai, az utóbbiba az auditív feldolgozás és megkülönböztetés, valamint a motoros mûködésekkel kapcsolatos eltérések tartoznak.

Anélkül, hogy részleteznénk a fonológiai és fonetikai zavarok mibenlétét, formáit, megkülönböztetési módszereit, megállapíthatjuk, hogy a szerzõpáros könyve elsősorban a fonetikai zavarok mozgással-mozgatással összefüggõ okainak megelõzésére és a gyakorlatok logopédiai terápiába bevonásával azok kiküszöbölésére szolgál.

A Játsszunk beszédet! elsősorban óvodáskorú gyermekek szüleinek készült azzal a céllal, hogy az artikulációs mozgások, az ajkak és a nyelv mozgatásának lehetõségeivel megismertetve, közös gyakorlásra biztassa õket. A helyes artikuláció egyik elõfeltételét, a differenciált és szándékosan megvalósítandó mozgásokat, mozgássorozatokat állítja középpontjába. Ez tehát a munka közvetlen gyakorlati felhasználásra szánt része, amely a terjedelemnek mintegy négyötödét teszi ki. A fennmaradó oldalak szintén a szülõknek íródtak: a mozgás, a beszéd és a nyelv fejlődését mutatják be, illetve a gyermeki kiejtési hibákat elemzik.

Annak ellenére, hogy a kimondott cél a szülõk nyelv- és beszédfejlődést elősegítő tevékenységének ösztönzése, a mindennapi logopédiai munka igen hasznos kézikönyve is. Ki ne ismerné olvasóink közül a Kovács Emőke szerkesztette Logopédia jegyzet ábráit? Hasznos segítséget nyújtanak ma is a beszédhangok képzésének elõkészítõ szakaszához. A jegyzetben húsz szép ábra inspirálja a logopédusokat. Ehhez képest Fehérné és Sósné könyvében négyszer annyi szerepel: 82 színes kép. Nem hallgathatjuk el, hogy a jól sikerült képek a mozgásfolyamat legjellemzõbb pillanatát rögzítik oly módon, hogy bemutatva a gyermekek is kedvet kapnak utánzására.

Számos "Szájaló" és "Nyelvelő" (ajak- és nyelvmozgást fejlesztő) gyakorlatot ismerhetünk meg, gyermekeknek kedves elnevezésekkel (Titoktartó béka, Támadó nyuszi, Lebeszélő, Hajlebbentő), képenként részletes útmutatással: a cím után a mozgás szakszerû leírásával, a Mire van szükségünk? kérdés a felhasználandó eszközökre utal, a Mit mondjunk? az instrukciót tartalmazza, A mozgások sorrendje elemzi a mozgásfolyamatot, végül a Játékvariációk és a Kapcsolódás más gyakorlatokhoz pontok alatt az összefüggésekre kapunk utalást. Mielõtt azonban a képeket használni kezdenénk, érdemes, sõt szükséges elolvasni a kártyákról szóló részt is.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a könyv befejező három fejezetét sem, mert – bár nem szakembereknek íródtak – minden logopédusnak hasznosak lehetnek a bennük lévő gondolatok (pl. a mozgásfejlődést ösztönzõ teendõk felsorolása, a nyelv- és beszédfejlõdés főbb állomásait tartalmazó táblázat) és az a szemlélet, amelyet áthat a szerzõk gyermek- és családszeretete.

Van tehát egy (kapcsos, oldalanként egyenként kivehető) új könyvünk, szülõknek, logopédusoknak egyaránt hasznos kiadványunk, amely újdonság a magyar logopédiai prevencióban, egyben segíti munkánkat, és hozzájárul a szülő-gyermek, illetve a logopédus-tanítvány kapcsolat elmélyítéséhez, szakszerûsége pedig garancia arra, hogy a mozgásos természetû fonetikai zavarok megelõzéséhez és korrekciójához bátran javasoljuk elhelyezését és használatát minden logopédiai rendelőben.

Lőrik József recenziója a Gyógypedagógiai Szemle 2011/3-4 számában jelent meg.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05