Tudomány felé "félúton"
FÉLÚTON 3. – A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa (szerk.: Kuna Ágnes és Veszelszki Ágnes)
Pál Dániel Levente

FélútonElkészült az ELTE nyelvészdoktoranduszainak harmadik, "Félúton" című konferenciájának gyűjteményes kiadványa. Benne több olyan cikk is található, amely érdekes és értékes olvasmány lehet a gyógypedagógusok számára is. Az egyik például a diszlexia és a beszédértés közti összefüggésekkel, egy másik az afáziás betegek spontán beszédével foglalkozik.
2009. 02. 20. 00:08

A FÉLÚTON 3. – A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa című kötet (szerk.: Kuna Ágnes és Veszelszki Ágnes) anyaga első pillantásra is impozáns. A fiatal kutatók tanulmányai körbeölelik szinte teljesen mindazt, ami a nyelvészet, és amivel érdekes nyelvészként foglalkozni.

A tanulmányok egyik része nyelvtörténeti kérdéseket taglal. Bakonyi Dóra a középmagyar kori szembeállító ellentétes és a megosztó kapcsolatos mellérendelő viszonyok szószerkezetszintű megvalósulásait vizsgálja. Slíz Mariann a családnevek kialakulásának kognitív szemantikai vizsgálatára tesz izgalmas lépéseket. Sófalvi Krisztina a két világháború közötti erdélyi magyar nyelvű sajtóban előforduló román nyelvi elemeket rendszerezi.

A tanulmányok másik fontos része a nyelvtantanítással, idegennyelv-oktatással foglalkozik. Kuna Ágnes a jövevényszavak és az internacionalizmusok szerepét mutatja be átfogóan a magyar és német mint idegen nyelv oktatása tükrében. Lukács Csilla a székelyföldi középiskolások nyelvi-nyelvjárási tudatát vizsgálja tanulmányában. Streli Zita Ágnes a magyarországi nyelvtankönyvek nyelvjárásokkal kapcsolatos viszonyát veti össze.

Nem maradtak ki az irodalmi szövegek nyelvészeti szempontú elemzései sem. Olvasható tanulmány Vámos Miklós Apák könyvéről (Vácziné Takács Edit) és Heltai Gáspár Hálójáról (Tatai Judit) is.

A kiadvány egy további tematikus vonal mentén rendezhető egységébe olyan tanulmányokat sorolok, amelyeket orvosok, logopédusok, gyógypedagógusok is haszonnal olvashatnak. Csiszár Orsolya a diszlexia és a beszédértés közti összefüggéseket, Gyarmathy Dorottya az alkoholos befolyásoltság spontán beszédprodukcióra kifejtett hatását, Győrfi Annamária az afáziás betegek spontán beszédét, Ludányi Zsófia pedig az idegenes és magyaros orvosi helyesírás tendenciáit vizsgálja.

Nem marad ki, hiszen nem maradhat ki a politika sem a kötet anyagából. Van tanulmány az Európai Unió dokumentumainak nyelvi kohéziójáról (Berzlánovich Ildikó), valamint a tordai magyar–román vegyes házasságok nyelvi és etnikai "jellegzetességeiről".

A további tanulmányok (a teljesség igénye nélkül) pedig olyan – az esetleges laikus olvasó számára is – érdekes kérdésekkel színesítik az anyagot, mint amilyen az "Égitestek felszínformáinak helyesírási kérdései" (Kozma Judit), a "szolgáltatói szemléletű szótárak" (Szabó Tamás Péter) vagy a mai magyar nyelvben fellelhető neologizmusok (Sólyom Réka).

A FÉLÚTON 3. kötet végigolvasása meggyőzi a bölcsésztudományokhoz cinikus megjegyzésekkel közelítőket is arról, hogy nem poros, és külön-külön, illetve egészében is nagyon izgalmas területek és kérdésfeltevések azok, amelyekkel az ELTE nyelvészdoktoranduszai foglalkoznak. 
 

TARTALOM


Forrás:  www.e-nyelv.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05